Taiwan

National Taiwan University,  Taipei


http://www.ntu.edu.tw/engv4/


http://www.oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/incoming-exchange-student/applicationSpolupráce s touto univerzitou je určena pro ÚDV FF UK. Z partnerské univerzity přijíždějí hostující profesoři.Tamkang University, New Taipei City


http://english.tku.edu.tw/InternationalAffairs.asp


http://english.tku.edu.tw/doc/2017-2018_International_Student_Admissions.pdf
Na spolupráci participuje FF UK k výměnným ročním studentským pobytům. Nabídka je určena pro studenty sinologie a vzhledem ke kurzům, které jsou zde vyučovány v anglickém jazyce, i pro studenty FSV. Výběrové řízení probíhá jednou ročně, studenti se hlásí prostřednictvím zahraničních oddělení svých fakult. Počet míst je dán aktuální dohodou s Tamkang University, obvykle se jedná o 2 místa pro celou UK.Výběrové řízení rektorátu (Odbor pro zahraniční vztahy):


Student odevzdá svoji přihlášku a požadované dokumenty zahraničnímu oddělení svojí fakulty. Na fakultě proběhne výběrové řízení a dále dokumenty vybraných kandidátů budou předány zahraničnímu odboru rektorátu vždy k datu 30.1. běžného roku.

PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v angličtině):- životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)


- motivační dopis


- slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů


- doporučující dopis od vyučujícího (jeden nebo dva podle aktuálního požadavku partnerské univerzity)


- výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)


- doklad o jazykové způsobilosti, pokud je požadován

- kopii pasu

- 2 pasové fotografie
Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.
Zahraniční oddělení fakulty pak postoupí  přihlášky jimi vybraných studentů se stanoveným pořadím na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu.  Konečný výběr ze všech fakultami nominovaných uchazečů provede prorektor pro zahraniční vztahy.  Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.
Po návratu ze zahraničí zašle student na zahraniční odbor RUK zprávu z  pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty. na RUK, a to na adresu: (Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na RUK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility). Na základě zprávy z pobytu bude studentovi vydán transcript zaslaný zahraniční univerzitou.


Bližší informace:

Telefon: 224 491 279
Poslední změna: 5. říjen 2018 10:02 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám