Taiwan

National Taiwan University, Taipei
informace


http://www.oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/incoming-exchange-student/application


Participující fakulty: FF


Výběrové řízení rektorátu (Odbor pro zahraniční vztahy):


Přihlášení na National Taiwan University probíhá jednou ročně. Student odevzdá svoji přihlášku a požadované dokumenty zahraničnímu oddělení svojí fakulty. Na fakultě proběhne výběrové řízení a dále dokumenty vybraných kandidátů budou předány zahraničnímu odboru rektorátu vždy k datu 15.11. běžného roku.

Počet míst: 2

Výměnný student neplatí na zahraniční univerzitě školné.Tamkang Universityhttp://english.tku.edu.tw/InternationalAffairs.asp


http://english.tku.edu.tw/doc/2017-2018_International_Student_Admissions.pdf


Participující fakulty: FF, FSVSpolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.

Počet míst: 2 studenti/semestr nebo 2 studenti na celý akademický rok

Dokumenty studentů do výběrového řízení musí odbor pro zahraniční vztahy rektorátu obdržet k datu 15.11. nebo 15.5.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v angličtině):


 • CV v AJ (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis v AJ

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v AJ

 • doporučující dopis vyučujícího z katedry v AJ

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.).

  Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.

  Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v ČJ)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (k dispozici na webových stránkách fakulty)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Pasová fotografie již není požadována


Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.

Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.


Podklady k výběrovému řízení studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu stanoveném fakultou.

Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ:

Na podzimní semestr: 30. listopadu 2020


Zájemci nahrají do aplikace uvedené podklady k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


PO NÁVRATU


Po návratu ze zahraničí zašle student na zahraniční odbor RUK zprávu z  pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty. na RUK, a to na adresu: anna.hroudovay@ruk.cuni.cz (Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na RUK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility). Na základě zprávy z pobytu bude studentovi vydán transcript zaslaný zahraniční univerzitou.
Odbor pro zahraniční vztahy rektorátu UK

Referentka: Anna Hroudová

E:mail: anna.hroudova@ruk.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 279

Poslední změna: 9. říjen 2020 14:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám