Srbsko

University of Belgrade


http://www.bg.ac.rs/en/index.php


Participující fakulty:  FF, FSV, FHS, MFF, HTF, PřF, LFPL.

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ)


 • CV

 • Motivační dopis

 • Doporučující dopis vyučujícího z katedry

 • Výpis studijních výsledků

 • Potvrzení o prezenčním studiu

 • Potvzení o jazykové způsobilosti (Aj)

 • Kopie cestovního dokladu


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízen:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

 • pro pobyt v letním semestru: 1. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu, která na základě dokumetnů předložených v přihlašovacím procesu rozhodne o přijetí.


Praktické informace pro výměnné studenty lze nalézt na webové stránce univerzity http://www.bg.ac.rs/en/international/projects/erasmus-plus.php či http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/otherinfo.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).
Bližší informace


Odbor pro zahraniční vztahy RUK

Mgr. Andrea Prouzová


Poslední změna: 7. listopad 2021 20:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám