Srbsko

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:


University of Belgrade, Bělehrad


Finanční příspěvek na mobilitu je možné čerpat prostřednictvím Fondu Mobility.

The financial contribution for mobility can be drawn from the Mobility Fund. For more information consult your faculty coordinator.
Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, FHS, MFF, HTF, PřF, LFPL

Participating faculties: FF, FSV, FHS, MFF, HTF, PřF, LFPL


Počet míst: 2 roční či 4 semestrální pobyty

Number of available slots: 2AY-long or 3 semester-long stays (


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete ve Fact Sheetu

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found here.


Kontaktní osoba (Contact person):

V případě dotazů kontaktujte přednostně fakultního koordinátora pro meziuniverzitní dohody. Lze využít také kontaktu na univerzitní koordinátory pro jednotlivé regiony viz Odbor zahraničních vztahů RUK.

In case of questions, please get in touch with the Faculty Coordinator for Inter-University Agreements. You can also contact the university coordinators for individual regions (see the International Relations Office, Rectorate).
Poslední změna: 19. říjen 2023 10:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám