Srbsko

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:


University of Belgrade, BělehradVýběrové řízení / Selection process

Před výjezem / Before departure

Po návratu / After return
Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, FHS, MFF, HTF, PřF, LFPL

Participating faculties: FF, FSV, FHS, MFF, HTF, PřF, LFPL


Počet míst: 2 roční či 4 semestrální pobyty

Number of available slots: 2AY-long or 3 semester-long stays (


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete ve Fact Sheetu

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found here.


Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody:

Mgr. Andrea Prouzová

Odbor zahraničních vztahů (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 927

Poslední změna: 7. září 2022 10:10 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám