Čína

East China Normal University, Shanghai


Participující fakulty: FF, FTVS


http://english.ecnu.edu.cn/


Počet míst na každý semestr: 2


Aktuální informace zde:

Infosheet


V červnu 2018 byla podepsána dohoda o studentské výměně. Více informací o programech, na které je možné se hlásit naleznete v přiloženém infosheetu.


Podání přihlášek na zimní semestr je do 15.11. a na letní semestr do 15.5.


Požadované dokumenty (v AJ):

 • Application form

 • Digital ID photo

 • Copy of passport

 • Students' study certification

 • Transcript of last semesterRenmin University of China, Peking


Participující fakulty: FF, FSV


http://www.ruc.edu.cn/en


Aktuální informace zde:

InfosheetPODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v AJ):


 • CV v AJ (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis v AJ

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v AJ

 • doporučující dopis vyučujícího z katedry v AJ

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.).

  Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.

  Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v ČJ)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (k dispozici na webových stránkách fakulty)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Pasová fotografie již není požadována


Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.

Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.


Podklady k výběrovému řízení studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu stanoveném fakultou.

Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ:

Na podzimní semestr: 30. listopadu 2020


Zájemci nahrají do aplikace uvedené podklady k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničíPřed výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na anna.hroudova@ruk.cuni.cz vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze zahraničí zašle student na zahraniční odbor RUK zprávu z  pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty na RUK, a to na adresu: anna.hroudova@ruk.cuni.cz. (Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na RUK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility). Na základě zprávy z pobytu bude studentovi vydán transcript zaslaný zahraniční univerzitou.Kontakt


Odbor pro zahraniční vztahy rektorátu UK

E:mail: anna.hroudova@ruk.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 279


Poslední změna: 9. říjen 2020 14:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám