Čína

Studijní pobyty v Číně


V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:


East China Normal University, Shanghai

Renmin University of China, Peking


Výběrové řízení / Selection process

Před výjezem / Before departure

Po návratu / After return


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá naleznete ZDE.

The application must be submitted via the online application - information on how the entire application process works can be found in the link above.


East China Normal University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FTVS

Participating faculties: FF, FTVS


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Přijímací univerzita pomůže studentovi najít vhodné ubytování.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition. All costs (travel, insurance, food, textbooks and others) are covered by the student from their own resources. The receiving university will help the student find suitable accommodation.Renmin University of China


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV

Participating faculties: FF, FSV


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)

Number of available slots: 1 AY-long or 2 emester-long staysKoordinátor pro toto teritorium

Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Čína):

Ing. Adéla Kozelková

Odbor zahraničních vztahů (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 279Poslední změna: 26. září 2022 12:47 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám