Švýcarsko

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Švýcarska na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay in Switzerland:


Universität Basel

Výběrové řízení / Selection process


Seznam předpokládaných stipendijních míst na akademický rok (není učeno pro studenty lékařských fakult):


List of expected scholarships for the academic year (not available for students from Medical faculties):


Universität Basel

Web univerzity


Participující fakulty: FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS

Participating faculties: FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS


Počet míst: 2 semestrální místa na akademický rok pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro doktorandy

Number of available slots: 2 semester-long stays per year for bachelor, master and doctoral students


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu včetně pojištění osobní odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratu


Po návratu ze zahraničí zasílají studenti/doktorandi Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz. Dále prosíme studenty o vyplnění závěrečné zprávy na https://www.charlesabroad.cz/damoukReferent: Mgr. Dita Faifrová, e-mail: , tel.: 224 491 303


Poslední změna: 14. listopad 2022 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám