Švýcarsko

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.


1. Stipendijní pobyty v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce – pravidelná nabídka


Nabídka pobytů na letní semestr akademického roku 2019/2020


Jedná se o semestrální studijní pobyty pro studenty a doktorandy, které jsou nasmlouvány na základě meziuniverzitních dohod s Univerzitou Basel a jsou reciproční.


Upozornění pro studenty lékařských fakult: Následující nabídka semestrálních či ročních pobytů není bohužel otevřená pro studenty lékařských fakult.


Seznam předpokládaných nabízených míst:


1. Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy


Univerzita:


 • Universität Basel - 2 místa semestrální - 1500 CHF měsíčně www.unibas.ch


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy:


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo v angličtině)

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (v němčině, popř. angličtině)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový průměr za magisterské studium

 • předběžný příslib od pedagoga z partnerské univerzity


Studenti odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!


Zahraniční oddělení fakult pak postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů rektorátu do 11. 11.2019.


Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) v jednom originálu. Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.


Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na stipendijní pobyty se stanovením pořadí. Konečný výběr stipendistů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu .


Bližší informace získají studenti na Odboru zahraničních vztahů rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referentka: Mgr. Dita Faifrová

E-mail:

Poslední změna: 16. říjen 2019 17:02 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám