Brazílie


Universidade de São Paulo


Studentská výměna se týká Faculdade de filosofia, letras e ciencias humanas v oborech: dějiny, filozofie, sociální vědy, filologie a zeměpis a Instituto de Matemática e Estatística: dohoda o výměně studentů s MFF.


fflch.usp.br

ime.usp.br


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PřF, MFF

Počet míst na druhý semestr 2022 (srpen - prosinec): 2

Počet míst na první semestr 2023 (únor – červen): 2 na FFLCH + 2 na IME


Odhadované finanční náklady na jeden měsíc: 850 BRL (ubytování 600, strava 150, doprava 100). Zájemci o kurz Portuguese for Foreign Students zaplatí 115 BRL. Výuka probíhá v portugalštině, anglické kurzy nabízí pouze katedra anglického jazyka a literatury (mimo univerzitu se nicméně nelze obejít bez znalosti portugalštiny). Studenti magisterské úrovně si nemůžou zapisovat kurzy na bakalářské úrovni (mohou je ale navštěvovat bez nároku na kredity).


Informace pro výměnné studenty:

ccint.fflch.usp.br

disciplinas


Instituto de Matemática e Estatística (IME):

student exchange program

IME doporučuje, aby studenti, kteří si zvolí pouze předměty vyučované v anglickém jazyce (jejichž nabídka je nicméně dost omezená), měli znalost portugalštiny alespoň na úrovni A1/A2 pro jednodušší dorozumívání i mimo výuku. V případě zájmu o předměty vyučované v portugalštině je doporučená znalost portugalštiny alespoň na úrovni B1. Certifikát není vyžadován.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu včetně pojištění osobní odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení na LS 2022/2023 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 4. - 30. dubna 2022.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v češtině nebo v angličtině, nikoli v portugalštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail:Poslední změna: 6. květen 2022 09:54 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám