Brazílie

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na studijní pobyt na

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay at


Universidade de São PauloVýběrové řízení

Před výjezdem do zahraničí

Po návratu ze zahraničí
Universidade de São Paulo


Faculdade de filosofia, letras e ciencias humanas (FFLCH USP)


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PřF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, PřF


Počet míst: 4 semestrální nebo 2 roční na akademický rok

Number of available slots: determined each year, usually 4 semester-long or 2 AY-long stays per year


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu FFLCH USP pro zahraniční studenty. Informace ohledně předmětů viz také disciplinas.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.


Výuka probíhá v portugalštině, anglické kurzy nabízí pouze katedra anglického jazyka a literatury (mimo univerzitu se nicméně nelze obejít bez znalosti portugalštiny). Studenti magisterské úrovně si nemůžou zapisovat kurzy na bakalářské úrovni (mohou je ale navštěvovat bez nároku na kredity).

The language of instruction is Portuguese, English courses are offered by the Department of English Language and Literature only (however, knowledge of Portuguese is necessary outside the university). Master's-level students cannot enroll in undergraduate-level courses (but are allowed to attend them without credit).


Instituto de Matemática e Estatística (IME)


Participující fakulty: MFF

Participating faculties: MFF


Počet míst: 4 semestrální na akademický rok

Number of available slots: 4 semester-long or 2 AY-long stays per year


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na

student exchange program.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


IME doporučuje, aby studenti, kteří si zvolí pouze předměty vyučované v anglickém jazyce (jejichž nabídka je nicméně dost omezená), měli znalost portugalštiny alespoň na úrovni A1/A2 pro jednodušší dorozumívání i mimo výuku. V případě zájmu o předměty vyučované v portugalštině je doporučená znalost portugalštiny alespoň na úrovni B1. Certifikát není vyžadován.

IME recommends that students who only choose subjects taught in English (the offer of which is nevertheless quite limited) have a knowledge of Portuguese at least at A1/A2 level for easier communication outside of the classroom. In case of interest in subjects taught in Portuguese, knowledge of Portuguese at least B1 level is recommended. No certificate required.
Výběrové řízení


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií, která jsou také základním vodítkem pro uchazeče. Najdete zde informace o tom, na co je u přihlášek kladen důraz a jaké dokumenty je třeba předložit. Je proto důležité si tato kritéria důkladně nastudovat.


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá, naleznete ZDE.


Podklady k výběrovému řízení pro pobyty v letním semestru akademického roku 2024-2025 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 1. - 30. dubna 2024.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v češtině nebo v angličtině, nikoli v portugalštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.Před výjezdemV souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu včetně pojištění osobní odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratuPo návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail: , tel.: 224 491 304Poslední změna: 20. březen 2024 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám