Chile


Universidad de Chile


uchile.cl/


Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF

Počet míst na druhý semestr 2022 (červenec - prosinec): 1

Počet míst na první semestr 2023 (březen – červenec): 2


Výměnní studenti UK neplatí poplatky za školné. Náklady se odhadují na 800 USD za měsíc. Kandidáti musí mít ukončeny alespoň dva roky studia na VŠ. Výměnný student se může zapsat na max. čtyři kurzy za semestr. Přehled kurzů najdete na webové stránce oferta académica.


Další podrobné informace jsou na webových stránkách univerzity: uchile.cl/info a ve fact sheet: anglická verze, španělská verze


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu, včetně pojištění odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4 se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


--------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení na LS 2022/2023 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 4. - 30. dubna 2022.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity (v češtině nebo v angličtině, nikoli ve španělštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě s názvy kurzů

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.

Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail:


Poslední změna: 5. duben 2022 13:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám