Chile

Výběrová řízení pro výměnné pobyty na partnerských univerzitách se vyhlašují pravidelně jednou za semestr. Pro pobyty v akademickém roce 2021/22 budou vyhlášena následující výběrová řízení:Universidad de Chile


uchile.cl/


Participující fakulty: FF, FSV, PřF

Počet míst na druhý semestr 2021 (červenec - prosinec): 1

Počet míst na první semestr 2022 (březen – červenec): 1


Výměnní studenti UK neplatí poplatky za školné. Náklady se odhadují na 800 USD za měsíc. Výměnný student se může zapsat na max. čtyři kurzy za semestr. Přehled kurzů najdete na webové stránce oferta académica.


Další podrobné informace jsou na webových stránkách univerzity: uchile.cl/info


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4 se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


--------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu stanoveném fakultou.


Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ je:

Na druhý semestr: 30. listopadu 2020

Na první semestr: 15. května 2021


Zájemci nahrají do aplikace níže uvedené podklady k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity (v češtině, nikoli španělštině):


 • CV (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě s názvy kurzů

 • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (k dispozici na webových stránkách fakulty)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.

Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail:


Poslední změna: 2. říjen 2020 12:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám