Chile

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na studijní pobyt na

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay at


Universidad de ChileVýběrové řízení

Před výjezdem do zahraničí

Po návratu ze zahraničí
Universidad de Chile


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF

Participating faculties: FF, FSV, PřF, MFF


Počet míst: 4 semestrální nebo 2 roční místa

Number of available slots: 4 semester-long or 2 AY-long


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu U de Chile pro zahraniční studenty.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Souhrnné informace: fact sheet English Hoja Informativa Esp grade conversion


Kandidáti musí mít ukončeny alespoň dva roky studia na VŠ. Výměnný student se může zapsat na max. pět kurzů za semestr.

Candidates must have completed at least two years of university studies. An exchange student can enroll in a maximum of five courses per semester.
Výběrové řízení


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií, která jsou také základním vodítkem pro uchazeče. Najdete zde informace o tom, na co je u přihlášek kladen důraz a jaké dokumenty je třeba předložit. Je proto důležité si tato kritéria důkladně nastudovat.


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá, naleznete ZDE.


Podklady k výběrovému řízení pro letní semestr akademického roku 2024-2025 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 1. - 30. dubna 2024.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v češtině nebo v angličtině, nikoli ve španělštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě s názvy předmětů

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.

Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.Před výjezdemV souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu, včetně pojištění odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratuPo návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4 se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


--------------------------------------------------------------------------------


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail: , tel.: 224 491 304


Poslední změna: 26. březen 2024 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám