Kanada


Concordia University


www.concordia.ca


Participující fakulty: FF, FSV, FHS, MFF, PřF

Počet míst na ak. rok 2022/2023: 2 semestrální na semestr leden – duben


Studenti oborů Journalism a Communication se na Concordia University mohou hlásit pouze v podzimním výběrovém řízení. Dále upozorňujeme, že pro semestr leden - duben je od studentů, kteří se hlásí v jarním výběrovém řízení, vyžadována velká flexibilita, pokud jde o výběr předmětů.


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Odhadované náklady na měsíc jsou cca 1300 CAD a je nutné si zakoupit univerzitní zdravotní pojištění. Studenti hlásící se na graduate programy musí být v době výjezdu již v 2. ročníku NMgr. studia.


Jazykové požadavky:

pro úroveň undergraduate: undergraduate english language proficiency

pro úroveň graduate: graduate english language proficiency


Informace pro výměnné studenty: fact sheet

Seznam omezených kurzů: restricted courses
McGill University


mcgill.ca


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF, PF, PedF, PřF

Počet míst na ak. rok 2022/23: 10 semestrálních na jarní semestr; místa pro studenty PF již byla obsazena

podzimní semestr: září - prosinec

zimní (jarní) semestr: leden - duben


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné; náklady na jeden semestr univerzita odhaduje na 6700 CAD (odhad našich výměnných studentů: 110 000 Kč – 130 000 Kč). Zdravotní pojištění je nutné si zakoupit přes univerzitu (197 CAD, částka se může změnit). Na partnerské univerzitě se výměny neúčastní Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry a the School of Continuing Studies.

Výuka probíhá v angličtině. Pro kurzy na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL, pro graduate programy ano (minimálně 86 bodů v IBT testu a nejméně 20 v každé jednotlivé složce). Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však můžou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili.


Pozor: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné katedry, zejména termíny pro podávání přihlášek a požadovanou jazykovou úroveň. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se můžou hlásit i studenti Mgr/NMgr/Ph.D.programu). Výměnní studenti programů undergraduate můžou po dohodě s přednášejícím navštěvovat jeden kurz na úrovni graduate.

Informace pro (Mgr/NMgr/Ph.D.) studenty, kteří se chtějí hlásit na graduate úroveň: gradapplicants


Nemá-li student jazykovou zkoušku požadovanou partnerskou univerzitou, k dokladu o jazykové způsobilosti, který dodá k výběrovému řízení na RUK, připojí své prohlášení, že se na ni po případné nominaci přihlásí. Partnerská univerzita nebude kandidátovu přihlášku posuzovat, dokud nebude požadovaný doklad o jazykové úrovni dodán.

Pozor: Zájemci o kurzy graduate musí mít k dispozici výsledky zkoušky TOEFL v mnoha případech už velmi brzy k dispozici, proto je třeba se na ni včas přihlásit!


Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě pouze provádět výzkum, se hlásí na výzkumný pobyt jako Graduate Research Trainee. Je však nutné si předem na příslušné fakultě ověřit, zda v současné době GRT přijímá. Více informací najdete na stránkách graduate-research-trainee


Bližší informace pro výměnné studenty: fact sheet


Informace pouze pro studenty PF: McGill Faculty of Law Application Procedure


Informace o finančních nákladech: www.mcgill/cost
Simon Fraser University


www.sfu.ca


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, FTVS, PřF, MFF

Počet míst na podzimní semestr 2022 (konec srpna – prosinec): 2

Počet míst na jarní semestr 2023 (leden - duben): 2


Výměnní studenti nehradí poplatky za školné. Potřebné informace včetně výběru kurzů, povinných plateb a potvrzení o jazykové úrovni lze nalézt

na stránce Exchange and Study Abroad to SFU a Application Process,

dále také v dokumentu fact sheet .

Seznam předmětů, které mají omezení pro výměnné studenty nebo zvláštní požadavky, najdete zde: Restricted Subjects and Courses.
University of Toronto


utoronto.ca


Participující fakulty: FF, FSV, FHS, MFF, PřF

Počet míst na ak. rok 2022/2023: 4 semestrální (podzimní semestr: září – prosinec, zimní semestr: leden – duben), vypisuje se pouze na podzim


Výměnní studenti nehradí poplatky za školné. Na partnerské univerzitě se spolupráce účastní pouze Faculty of Arts and Science, bližší informace o možnostech pro studenty UK zde. Zdravotní pojištění je nutné si zakoupit přes univerzitu (University Health Insurance Plan). Univerzita nezajišťuje ubytování, ale poskytuje informace o vhodných možnostech.

Výuka probíhá v angličtině.

Informace pro výměnné studenty: inbound exchange and fact sheet 2022-2023


Univerzita požaduje certifikát TOEFL, IELTS nebo Duolingo, podrobnosti o požadované jazykové úrovni najdete na language requirements.


Upozornění: Termín U of T pro přihlášky (úroveň graduate) pro Fall i Winter term je 1. března, je tedy nutné do té doby mít připraveny všechny potřebné dokumenty, včetně platného jazykového certifikátu.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - v angličtině:


 • CV (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

 • doporučující dopis od vyučujícího

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita

 • potvrzený výpis studijních výsledků a studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v češtině)
Université de Montréal


www.umontreal.ca


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PF, PřF, PedF

Počet míst na podzimní semestr 2022 (srpen – prosinec): 2

Počet míst na zimní semestr 2023 (leden – duben): 2


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Výuka probíhá ve francouzštině, univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti (potvrzení katedry jazyků, státní zkouška z jazykové školy, apod.). Studenti Mgr. programu si můžou zapsat max. jeden kurz na bakalářské úrovni. Mgr. kurzy může výměnný student navštěvovat pouze po ukončení alespoň jednoho semestru NMgr. studijního programu na UK.

Odhadované náklady na 1 měsíc činí 1045 CAD (ubytování 500, strava 275, doprava 60, telefon a internet 60, ostatní 150), dále je třeba uhradit zdravotní pojištění ve výši 330 CAD na semestr.


Univerzita dále nabízí možnost přijmout studenty UK za účelem výzkumného pobytu. Tento pobyt lze uskutečnit v jakémkoli termínu, jeho délka ale nesmí být delší než 6 měsíců. Nabídka se týká všech studentů, včetně úrovně undergraduate. Na rozdíl od běžných výměnných pobytů v tomto případě univerzita nemá žádné požadavky na jazykovou úroveň.

Více informací je k dispozici zde: Research Exchange


Podrobné informace pro výměnné studenty zde:

www.guide.ca

fact sheet

Partnerská univerzita má striktní pravidla ohledně výběru kurzů pro výměnné studenty, některé kurzy jsou nepřístupné či omezené, takže je třeba si pečlivě přečíst příslušné informace.


Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ve francouzštině:


 • CV (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

 • doporučující dopis od vyučujícího z katedry (může být i v angličtině)

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr za celé studium na VŠ (v češtině)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA VŠECHNY PARTNERSKÉ UNIVERZITY:


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-----------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení na LS 2022/2023 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 4. - 30. dubna 2022.


Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ je:

Na University of Toronto na podzimní i zimní semestr současně: 15. listopadu 2021

Na ostatní univerzity:

na podzimní semestr 2022: 15. listopadu 2021

na zimní (jarní) semestr 2023: 15. května 2022


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní kandidáti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail:

Poslední změna: 1. duben 2022 13:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám