Mexiko


Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey


tec.mx


Participující fakulty: FF, FSV

Počet míst na podzimní semestr 2022 (srpen - prosinec): 2

Počet míst na jarní semestr 2023 (leden - květen): 2


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. V ak. roce 2022-23 výměnné studenty přijímají pouze tyto kampusy: Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mexico City, Santa Fe (West of Mexico City) - only for business students.

Pravidelné výměny probíhají s kampusy Monterrey a Ciudad de México. Ve studijním plánu zřetelně uveďte, na který kampus se hlásíte.


Upozornění: Je možné se hlásit pouze na bakalářské kurzy (licenciatura/undergraduate).


Od podzimního semestru 2022 ITESM zavádí nový výukový model TEC21, více informací zde, katalog předmětů zde.


Studenti dále mají možnost připojit se k některému z probíhajících výzkumných projektů v rámci programu Undergraduate Research Opportunities.

Více informací zde

List of Research Projects 2022

Video


Course syllabus

Campuses

International Programs Office

courses selection


fact sheet 2022-2023


Studenti mají povinnost koupit si pojištění SURA health insurance.


Kampus Monterrey:

Zájemci o studium ve španělštině musejí ještě před výjezdem úspěšně absolvovat on-line rozřazovací test pro pokročilý stupeň. Zájemci o studium v angličtině předloží TOEFL (ibt 79), IELTS (6,5) nebo oficiální potvrzení z fakultního jazykového centra či od kompetentního učitele o úrovni B2.

Informace o bezpečnostních opatřeních na kampusu: safety and security


Kampus Ciudad de México:

Potřebné informace najdete na následujících odkazech:


Mexico City GeneralUniversidad Nacional Autónoma de México


www.unam.mx


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PedF, PF, MFF

Počet míst na podzimní semestr 2022 (srpen-prosinec): 2

Počet míst na jarní semestr 2023 (konec ledna-červen): 4


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Odhadované finanční náklady na měsíc: 500 USD. Všechny kurzy jsou ve španělštině. Výměnní kandidáti musí prokázat pokročilou znalost španělštiny odpovídající evropské úrovni B2.


Informace pro výměnné studenty: UNAM movilidad internacional


Přehled kurzů najdete na odkazech offerta.escuelas a offerta.licenciatura


Bližší informace pro výměnné studenty hlásící se na úroveň posgrado (Mgr/Ph.D): www.posgrado.unam

infosheet postgraduate

infosheet posgrado 2022-23 español

postgraduate programsPodmínky vstupu do země: Migration process

Upozornění: Vzhledem k bezpečnostní situaci v Mexiku jsou zájemci o studijní pobyt žádáni, aby se předem seznámili s aktuálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR mzv/mexiko/cestovani mzv/mexiko/hlavní město.-------------------------------------------------------------

Důležité informace pro výjezdy na všechny univerzity:


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu, včetně pojištění odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení na LS 2022/2023 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 4. - 30. dubna 2022.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity (v češtině nebo v angličtině, nikoli ve španělštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.

Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail:Poslední změna: 7. duben 2022 17:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám