Mexiko

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na studijní pobyt do Mexika:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay in Mexico:


Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Universidad Nacional Autónoma de México


Výběrové řízení

Před výjezdem

Po návratuInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV

Participating faculties: FF, FSV


Počet míst: 4 semestrální nebo 2 roční místa na akademický rok

Number of available slots: 4 semester-long or 2 AY-long places per year


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu TECu pro zahraniční studenty.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Výměnné studenty přijímají pouze tyto kampusy: Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mexico City, Santa Fe (West of Mexico City - only for business students). Ve studijním plánu zřetelně uveďte, na který kampus se hlásíte.

Only the above-mentioned campuses are available to exchange students, please indicate the campus of your interest in your study plan.


Upozornění: Je možné se hlásit pouze na předměty úrovně licenciatura/undergraduate.

Only undergraduate/licenciatura level courses are available to exchange students.


Od podzimního semestru 2022 ITESM zavádí nový výukový model TEC21, více informací zde, katalog předmětů zde. Postup při výběru předmětů: Courses selection.

More information about the new teaching model TEC21 can be found in the links above.


Studenti dále mají možnost připojit se k některému z probíhajících výzkumných projektů v rámci programu Undergraduate Research Opportunities: Brochure.

Video


Souhrnné informace: fact sheet

Další užitečné informace najdete na Study in Mexico General Brochure


Kampus Monterrey:

Zájemci o studium ve španělštině musejí ještě před výjezdem úspěšně absolvovat on-line rozřazovací test pro pokročilý stupeň.

Informace o bezpečnostních opatřeních na kampusu: safety and security


Kampus Ciudad de México:

Potřebné informace najdete na Mexico City General.
Universidad Nacional Autónoma de México


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PedF, PF, MFF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, PedF, PF, MFF


Počet míst: 4 semestrální nebo 2 roční místa na akademický rok

Number of available slots: 4 semester-long or 2 AY-long places per year


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu UNAM pro zahraniční studenty.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Přehled předmětů: offerta.escuelas a offerta.licenciatura

List of courses


Všechny předměty jsou ve španělštině. Pro úroveň licenciatura je vyžadován jazykový certifikát o znalosti španělštiny minimálně na úrovni B2, UNAM akceptuje pouze certifikáty DELE a SIELE. V době podání přihlášky na UNAM student musí mít splněny alespoň 2 roky VŠ studia.

Courses are taught in Spain, exchange candidates are required to prove Spanish language proficiency of B2 level or higher. Certificates DELE and SIELE only are accepted.


Informace pro výměnné studenty hlásící se na úroveň posgrado (Mgr/Ph.D): www.posgrado.unam

infosheet posgrado

postgraduate programsPodmínky vstupu do země: Migration process

Upozornění: Vzhledem k bezpečnostní situaci v Mexiku jsou zájemci o studijní pobyt žádáni, aby se předem seznámili s aktuálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR mzv/mexiko/cestovani mzv/mexiko/hlavní město.


Výběrové řízení


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií, která jsou také základním vodítkem pro uchazeče. Najdete zde informace o tom, na co je u přihlášek kladen důraz a jaké dokumenty je třeba předložit. Je proto důležité si tato kritéria důkladně nastudovat.


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá, naleznete ZDE.


Podklady k výběrovému řízení pro pobyty v letním semestru akademického roku 2024-2025 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 1. - 30. dubna 2024.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity (v češtině nebo v angličtině, nikoli ve španělštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.

Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu, včetně pojištění odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail: , tel.: 224 491 304Poslední změna: 20. březen 2024 11:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám