Mexiko

Výběrová řízení pro výměnné pobyty na partnerských univerzitách se vyhlašují pravidelně jednou za semestr. Pro pobyty v ak. roce 2019/20 budou vyhlášena následující výběrová řízení:Instituto Tecnológico de Zacatepec


itzacatepec


Počet míst na druhý semestr 2019 (srpen-prosinec): 2

Počet míst na první semestr 2020 (leden-květen): 2


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Náklady na ubytování a stravu činí zhruba 350 USD na měsíc. Doklad o jazykové zkoušce ITZ nevyžaduje, student však doloží znalost španělštiny na úrovni B2 k výběrovému řízení na RUK.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey


tec.mx


Participující fakulty: FF, FSV

Počet míst na podzimní semestr 2019 (srpen - prosinec): 4

Počet míst na jarní semestr 2020 (leden - květen): 4


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Je možné se ucházet o studijní pobyt v kterémkoli kampusu ITESM a potřebné informace si vyhledat na příslušných webových stránkách. Pravidelné výměny probíhají pouze s kampusy Monterrey a Ciudad de México. Ve studijním plánu zřetelně uveďte, na který kampus se hlásíte.


Upozornění: Je možné se hlásit pouze na bakalářské kurzy (licenciatura/undergraduate).


academic calender

admission process

courses selection


Kampus Monterrey:

Zájemci o studium ve španělštině musejí ještě před výjezdem úspěšně absolvovat on-line rozřazovací test pro pokročilý stupeň. Zájemci o studium v angličtině předloží TOEFL (ibt 79), IELTS (6,5) nebo oficiální potvrzení z fakultního jazykového centra či od kompetentního učitele o úrovni B2. Studijní průměr nesmí překročit 2,33.

Podrobnější informace najdete zde:


fact sheet 2018


Informace o bezpečnostních opatřeních na kampusu: safety and securityKampus Ciudad de México:

Potřebné informace najdete na následujících odkazech:


insurance

Mexico City General
Universidad Nacional Autónoma de México


www.unam.mx


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PedF, PF

Počet míst na podzimní semestr 2019 (srpen-prosinec): 2

Počet míst na jarní semestr 2020 (únor-červen): 4


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Odhadované finanční náklady na měsíc: 500 USD. Všechny kurzy jsou ve španělštině. Výměnní kandidáti musí prokázat pokročilou znalost španělštiny odpovídající evropské úrovni B2.


Praktické informace pro výměnné studenty: general information


Přehled kurzů najdete na odkazech offerta.escuelas a offerta.licenciatura


Bližší informace pro výměnné studenty hlásící se na úroveň posgrado (Mgr/Ph.D): www.posgrado.unam

infosheet postgraduatePodmínky vstupu do země: Migration process

Upozornění: Vzhledem k bezpečnostní situaci v Mexiku jsou zájemci o studijní pobyt žádáni, aby se předem seznámili s aktuálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR mzv/mexiko/cestovani mzv/mexiko/hlavní město.

Během pobytu je třeba se řídit bezpečnostními pokyny ITESM.-------------------------------------------------------------

Důležité informace pro výjezdy na všechny univerzity:


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení:


Na druhý/podzimní semestr: 15. listopadu 2018

Na první/jarní semestr: 15. května 2019


Zájemci odevzdají níže uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity (v češtině, nikoli španělštině):


 • CV (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

 • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (k dispozici na webových stránkách fakulty)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.

Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: PhDr. Jana Pištorová, e-mail:Poslední změna: 15. duben 2019 11:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám