Izrael

Tel Aviv University

https://international.tau.ac.il/


V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.


Výběrové řízení rektorátu (Odbor pro zahraniční vztahy): 30.1. - pro zimní semestr, 15.5. - pro letní semestr

Student odevzdá svoji přihlášku a požadované dokumenty zahraničnímu oddělení svojí fakulty. Na fakultě proběhne výběrové řízení a dále dokumenty vybraných kandidátů budou předány odboru pro zahraniční vztahy rektorátu.Hebrew University of Jerusalem

http://new.huji.ac.il/en/page/477


Spolupráce umožňuje studentské pobyty. Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Přijímací univerzita pomůže studentovi najít vhodné ubytování. Studenti neplatí školné.


Výběrové řízení rektorátu (Odbor pro zahraniční vztahy): 30.1. - pro zimní semestr, 15.5. - pro letní semestr
Výběrové řízení:Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na stipendijní pobyty se stanovením pořadí. (resp. první kolo výběrového řízení). Zájemci podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí! Konečný výběr studentů k výjezdu provede prorektor pro zahraniční styky na rektorátu UK.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ


(obvykle v AJ a dle požadavků na uvedených webech)

Pro všechna výběrová řízení se většinou předkládají:


- životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)

- motivační dopis

- slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

- doporučující dopis od vyučujícího

- výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)

- doklad o jazykové způsobilosti, pokud je požadován

-kopii pasu

-1 pasová fotografie


Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.
Zahraniční oddělení fakulty postoupí  přihlášky jimi vybraných studentů se stanoveným pořadím na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu.  Konečný výběr ze všech fakultami nominovaných uchazečů provede prorektor pro zahraniční vztahy.  
Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny dále na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.Po návratu ze zahraničí zašle student na zahraniční odbor RUK zprávu z  pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty na RUK, a to na adresu: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz (Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na RUK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility). Na základě zprávy z pobytu bude studentovi vydán transcript zaslaný zahraniční univerzitou.
Kontakt na odbor pro zahraniční styky rektorátu UK: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 25. duben 2019 12:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám