Izrael
Tel Aviv University


Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF


https://en-rector.tau.ac.il/international-academic-affairs


V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Zahraniční univerzita z kapacitních důvodů negarantuje poskytnutí ubytování na koleji, studenti jsou povinni si najít ubytování sami.


Výběrové řízení rektorátu (Odbor pro zahraniční vztahy): 15.11. - pro zimní semestr, 15.5. - pro letní semestr


Hebrew University of Jerusalem


Participující fakulty: 1.LF, 3.LF, 2.LF, LF Pl, LF HK, FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, FHS


http://new.huji.ac.il/en/page/477


Studenti neplatí školné. Spolupráce umožňuje studentské pobyty. Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Přijímací univerzita pomůže studentovi najít vhodné ubytování.

Výběrové řízení rektorátu (Odbor pro zahraniční vztahy): 15.11. - pro zimní semestr, 15.5. - pro letní semestrPODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v AJ):


  • Životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)

  • Motivační dopis

  • Slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

  • Doporučující dopis od vyučujícího

  • Výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)

  • Doklad o jazykové způsobilosti

  • Kopii pasu

  • 1 pasová fotografie


Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.Zahraniční oddělení fakulty postoupí  přihlášky jimi vybraných studentů se stanoveným pořadím na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu.  Konečný výběr ze všech fakultami nominovaných uchazečů provede prorektor pro zahraniční vztahy.  Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny dále na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.Po návratu


Po návratu ze zahraničí zašle student na zahraniční odbor RUK zprávu z  pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty na RUK, a to na adresu: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz (Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na RUK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility). Na základě zprávy z pobytu bude studentovi vydán transcript zaslaný zahraniční univerzitou.Kontakt


Kontakt na odbor pro zahraniční styky rektorátu UK

Email: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 279
Poslední změna: 18. září 2019 10:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám