Izrael
Tel Aviv University


Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF


https://en-rector.tau.ac.il/international-academic-affairs


V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Zahraniční univerzita z kapacitních důvodů negarantuje poskytnutí ubytování na koleji, studenti jsou povinni si najít ubytování sami.Student odevzdá svoji přihlášku a požadované dokumenty zahraničnímu oddělení svojí fakulty. Na fakultě proběhne výběrové řízení a dále dokumenty vybraných kandidátů budou předány odboru pro zahraniční vztahy rektorátu k datu 15.11. (na zimní semestr) a 15.5. (na letní semestr).Hebrew University of Jerusalem


Participující fakulty: 1.LF, 3.LF, 2.LF, LF Pl, LF HK, FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, FHS


http://new.huji.ac.il/en/page/477


Studenti neplatí školné. Spolupráce umožňuje studentské pobyty. Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Přijímací univerzita pomůže studentovi najít vhodné ubytování.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v AJ):


  • Životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)

  • Motivační dopis

  • Slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

  • Doporučující dopis od vyučujícího

  • Výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)

  • Doklad o jazykové způsobilosti

  • Kopii pasu

  • 1 pasová fotografie


Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.Student odevzdá svoji přihlášku a požadované dokumenty zahraničnímu oddělení svojí fakulty. Na fakultě proběhne výběrové řízení a dále dokumenty vybraných kandidátů budou předány odboru pro zahraniční vztahy rektorátu k datu 15.11. (na zimní semestr) a 15.5. (na letní semestr).


Po návratu


Po návratu ze zahraničí zašle student na zahraniční odbor RUK zprávu z  pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty na RUK, a to na adresu: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz (Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na RUK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility). Na základě zprávy z pobytu bude studentovi vydán transcript zaslaný zahraniční univerzitou.Kontakt


Kontakt na odbor pro zahraniční styky rektorátu UK

Email: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 279
Poslední změna: 27. únor 2020 14:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám