Gruzie

Meziuniverzitní spolupráce

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Gruzie:Tbilisi Ivane Javakhishvili State University (TSU)


web univerzity: www.tsu.ge/en/


Participující fakulty: FSV, FF, MFF

Počet míst: Univerzita přijímá maximálně 4 studenty/akademický rok.

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, ubytování je hrazeno partnerskou univerzitou, další finanční podmínky se řídí aktuální finanční situací univerzity.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ):


 • CV (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • Motivační dopis (včetně uvedení: období/délky studia a plánu studia), případně doporučující dopis

 • Výpis studijních výsledků za celé období studia (Transcript of Records)

 • Potvrzení o jazykové znalosti AJ

 • Kopie platného cestovního pasu


Další dokumenty, které vyžaduje partnerská univerzita poté, co bude student nominován:

Nepředkládajte při výběrovém řízení!


 • Zahraniční cestovní pojištění (student zasílá koordinátorovi partnerské univerzity cca 1 měsíc před příjezdem na univerzitu)

 • 2 fotografie formátu 3 cm x 4 cm (student předkládá až po příjezdu zahraničnímu koordinátorovi)


Další informace pro zájemce o studium:

- seznam předmětů v AJ ke stažení, seznam předmětů v RJ ke stažení (většina je určena pro studenty Mgr. studia; univerzita však nebrání studentům Bc. studia zapisovat si tyto předměty)

- ubytování na studentských kolejích TSU


Závěrečné zprávy/zkušenosti ze studia na TSU:

- akademický rok 2017/2018: Filip Klimovič (MFF)

- akademický rok 2019/2020: Martin Jech (FF)


Průběh výběrového řízení:


1. Výše uvedené podklady odevzdejte na zahraniční oddělení své domácí fakulty - o termínu odvezdání se informujte na fakultě!

2. Z fakulty se přihlášky postupují na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (OZV RUK).


Termín pro odevzdání podkladů z fakult na OZV RUK:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února

 • pro pobyt v letním semestru: 15. září


3. Vybraní uchazeči jsou následně nominování na partnerskou univerzitu.

4. Dále jsou nominovaní uchazeči kontaktováni zahraniční univerzitou s dalšími pokyny.


Před výjezdem:


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Povinnosti po návratu:


1) Odevzdání závěrečné zprávy z pobytu

Po ukončení Vašeho pobytu požadujeme, aby student vypracoval závěrečnou zprávu z pobytu, která bude obsahovat:


 • studijní zkušenosti z pobytu, zhodnocení studia a přínosy studia (např. jak probíhalo studium, zapisování předmětů,…)

 • praktické poznatky ze zařizování před odjezdem (např. doprava do cílové destinace, pojištění, financování stáže,…)

 • poznatky běžného života na místě (např. bydlení na koleji, kulturní vyžití, setkávání s jinými studenty, zapojení do místních aktivit,…)

 • uvedení informace, zda autor závěrečné zprávy souhlasí s poskytnutím závěrečné zprávy dalším zájemcům o studium na partnerské univerzitě


Rozsah zprávy: min. 1 strana A4

Termín odevzdání: do 14 dnů od návratu ze zahraničí

Způsob odeslání: e-mailem ve formátu PDF kontaktní osobě


Přehled závěrečných zpráv studentů z minulých let naleznete výše, viz Závěrečné zprávy/zkušenosti ze studia na TSU.


2) Vyzvednutí dokladu o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records)

V případě, že zahraniční univerzita zašle na Odbor zahraničích vztahů Rektorátu UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records), pak bude student e-mailem vyzván, aby si tento doklad na tomto odboru vyzvedl.


Free University of Tbilisi


web univerzity: www.freeuni.edu.ge/en


Participující fakulty: FSV

Kvóta není stanovena, počet studentů se projednává zvlášť na každé období.

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ)


 • CV

 • motivační dopis nebo studijní záměr

 • výpis známek

 • doporučení z katedry

 • fotokopii cestovního pasu


Průběh výběrového řízení


1. Výše uvedené podklady odevzdejte na zahraniční oddělení své domácí fakulty - o termínu odvezdání se informujte na fakultě!

2. Z fakulty se přihlášky postupují na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (OZV RUK).


Termín pro odevzdání podkladů z fakult na OZV RUK:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února

 • pro pobyt v letním semestru: 15. září


3. Vybraní uchazeči jsou následně nominování na partnerskou univerzitu.

4. Dále jsou nominovaní uchazeči kontaktováni zahraniční univerzitou s dalšími pokyny.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Povinnosti po návratu


1) Odevzdání závěrečné zprávy z pobytu

Po ukončení Vašeho pobytu požadujeme, aby student vypracoval závěrečnou zprávu z pobytu, která bude obsahovat:


 • studijní zkušenosti z pobytu, zhodnocení studia a přínosy studia (např. jak probíhalo studium, zapisování předmětů,…)

 • praktické poznatky ze zařizování před odjezdem (např. doprava do cílové destinace, pojištění, financování stáže,…)

 • poznatky běžného života na místě (např. bydlení na koleji, kulturní vyžití, setkávání s jinými studenty, zapojení do místních aktivit,…)

 • uvedení informace, zda autor závěrečné zprávy souhlasí s poskytnutím závěrečné zprávy dalším zájemcům o studium na partnerské univerzitě


Rozsah zprávy: min. 1 strana A4

Termín odevzdání: do 14 dnů od návratu ze zahraničí

Způsob odeslání: e-mailem ve formátu PDF kontaktní osobě


2) Vyzvednutí dokladu o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records)

V případě, že zahraniční univerzita zašle na Odbor zahraničích vztahů Rektorátu UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records), pak bude student e-mailem vyzván, aby si tento doklad na tomto odboru vyzvedl.


Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Gruzie):

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 307


Poslední změna: 5. srpen 2020 11:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám