Bulharsko

Meziuniverzitní dohody

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Bulharska:Sofia University St. Kliment Ohridsky

web univerzity: www.uni-sofia.bg/index.php/eng


Participující fakulty: FSV, ETF, MFF, PřF, PedF

Počet míst: není stanoven

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta.

Univerzita nabízí pro zahraniční studenty předměty ve studijních programech:

Bakalářské nebo magisterské programy.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ)Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení na:


  • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

  • pro pobyt v letním semestre: 15. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu.


Praktické informace pro výměnné studenty lze nalézt na webové stránce univerzity:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/international_relations/erasmus_incomings


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).Kontaktní osoba:

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK


E:

T: +420 224 491 307


Poslední změna: 8. září 2020 10:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám