Nový Zéland

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:University of Otago, DunedinVýběrové řízení / Selection process

Před výjezem / Before departure

Po návratu / After returnWeb univerzity


Participující fakulty: FSV, FF, PřF, PF, FHS

Participating faculties: FSV, FF, PřF, PF, FHS


Počet míst: 3 roční či 6 semestrálních pobytů (pouze pro studenty bakalářských oborů)

Number of available slots: 3 AY-long or 6 semester-long stays (available only to undergraduate students)


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu pro zahraniční studenty

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found here.


Souhrnné informace: Fact Sheet, Požadavky na jazykovou zkoušku / Language requirements

Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (NZ):

Mgr. Andrea Prouzová

Odbor zahraničních vztahů (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 927


Poslední změna: 7. září 2022 10:10 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám