Německo

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.


Semestrální pobyty pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2022/2023 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku


Seznam předpokládaných nabízených míst:


Goethe Universität Frankfurt am Main

2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia (LS nebo ZS 2022/2023) - 300 EUR měsíčně


Universität des Saarlandes

2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 850 EUR měsíčně (pouze LS 2022/2023)

2 semestrální stipendia pro doktorandy

1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období duben – prosinec 2023)


Universität Leipzig

1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měsíčně (LS nebo ZS 2022/2023)


Universität Heidelberg

• 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 700 EUR měsíčně (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru) (LS nebo ZS 2022/2023)


Universität Hamburg

1 semestrální stipendium pro studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy – 850 EUR měsíčně - stipendium uděluje nadace Hermanna und Else Schnabel na podporu česko-německých vztahů – není určeno pro studenty Farmacie (pouze na ZS 2022/2023)


Universität Basel

2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro doktorandy – 1500 CHF měsíčně (LS nebo ZS 2022/2023)


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • studijní plán Study plan

 • doporučující dopis vysokoškolských pedagogů z UK v němčině, popř. angličtině (pouze u Universität Hamburg 2 doporučující dopisy)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce v němčině nebo angličtině

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga z UK v němčině, popř. angličtině (pouze u Universität Hamburg 2 doporučující dopisy)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu v AJ

 • celkový studijní průměr za magisterské studium

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - úroveň B2

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 22. 4. 2022. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 4. 5. 2022.


Prozatím nadále umožňujeme, aby si studenti zvolili navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení.


Po návratu ze zahraničí zasílají studenti/doktorandi Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz.

Poslední změna: 1. duben 2022 15:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám