Německo

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.


1. Stipendijní pobyty v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce – pravidelná nabídka

Jedná se o jedno- a dvousemestrální stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy, které jsou nasmlouvány na základě meziuniverzitních dohod  a jsou reciproční. Vyjíždějící student UK obdrží na hostitelské univerzitě stipendium a opačně německému studentovi poskytne stipendium příslušná fakulta UK.


Nabídka pobytů na letní semestr akademického roku 2019/2020


V akademickém roce 2019/2020 jsou v rámci meziuniverzitních dohod nabízena jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu.


Upozornění pro studenty lékařských fakult: Následující nabídka semestrálních či ročních pobytů není bohužel otevřená pro studenty lékařských fakult.


Seznam předpokládaných nabízených míst:


1. Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy


Univerzita:


 • Frankfurt/Main - 2 semestrální stipendia - 300 EUR měsíčně

  www.uni-frankfurt.de


 • Leipzig - 1 semestrální stipendium - 400 EUR měsíčně

  www.uni-leipzig.de


 • Heidelberg - 1 roční nebo 2 semestrální stipendia - 700 EUR měsíčně (délka max. 5 měsíců včetně kurzu NJ před začátkem semestru)

  www.uni-heidelberg.de


 • Saarbrücken - 2 semestrální stipendia pro studenty - 750 EUR měsíčně (stipendium na max. 3 měsíce)


  2 stipendia pro doktorandy - 1000 EUR měsíčně (možné vyjet na několik týdnů - max. 3 měsíce)

  www.uni-saarland.de


 • Bayreuth - 1 roční nebo 2 semestrální stipendia - 300 EUR měsíčně (pro studenty bakalářského a magisterského studia); 400 EUR měsíčně (pro studenty doktorského studia)

  www.uni-bayreuth.dePodklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy:


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo v angličtině)

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (v němčině, popř. angličtině)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový průměr za magisterské studium

 • předběžný příslib od pedagoga z partnerské univerzity


Studenti odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!


Zahraniční oddělení fakult pak postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů rektorátu do 11.11.2019.


Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) v jednom originálu. Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.


Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na stipendijní pobyty se stanovením pořadí. Konečný výběr stipendistů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu .


Bližší informace získají studenti na Odboru zahraničních vztahů rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referentka: Mgr. Dita Faifrová

E-mail:


2. Nabídka semestrálních stipendií Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2019/2020

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2019/2020.


Stipendium je určeno pro: studenty vyšších ročníků a doktorandy


Délka stipendia: 4 měsíce - v letním semestru - 2.4.-15.7.2020

Výše stipendia: 850,- EUR měsíčně


Počet stipendií: 9 stipendií


Termín podání přihlášek na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK je: do 21.10.2019


Zájemci odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!!!

Zahraniční oddělení fakult postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK, kde proběhne konečné výběrové řízení.


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty magisterského studia:


 • strukturovaný životopis v němčině nebo v angličtině

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán (seznam kurzů na Univerzitě Hamburk)

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či v angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - minimálně B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy:


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolského pedagoga na UK v němčině či v angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

 • předběžný příslib od pedagoga z Univerzity Hamburg

 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)

Poslední změna: 16. říjen 2019 16:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám