Německo

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Německa na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay in Germany at:


Goethe Universität Frankfurt am Main

Universität des Saarlandes

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Universität HamburgSemestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Universität Hamburg na letní semestr 2023/2024

Semester scholarships from Hermann und Else Schnabel Foundation at Universität Hamburg for the summer semester 2023/2024


Dodatečná nabídka stipendií pro studenty v Německu a ve Švýcarsku na LS 2023-2024

Additional offer of semester scholarships for students in Germany and in Switzerland - summer semester 2023-2024


Academic visitor application

Study plan
Seznam předpokládaných stipendijních míst na akademický rok (není učeno pro studenty lékařských fakult a Farmaceutickou fakultu):


List of expected places offered (not intended for the Faculties of Medicine and the Faculty of Pharmacy):Goethe Universität Frankfurt am Main


Web univerzity


Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF

Participating faculties: FF, PF, FSV, PřF, MFF


Počet míst: 2 semestrální místa na akademický rok pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia

Number of available slots: 2 semester-long stays per year for bachelor, master and doctoral studentsUniversität des Saarlandes


Web univerzity


Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF

Participating faculties: FF, PF, FSV, PřF, MFF


Počet míst: 2 semestrální místa na akademický rok pro studenty bakalářského a magisterského studia

Number of available slots: 2 semester-long stays per year for bachelor and master students


2 semestrální místa na akademický rok pro studenty doktorského studia

Number of available slots: 2 semester-long stays per year for doctoral studentsUniversität Leipzig


Web univerzity


Participující fakulty: 1.LF, FaF, FF, FSV, ETF, MFF, FTVS

Participating faculties: 1.LF, FaF, FF, FSV, ETF, MFF, FTVS


Počet míst: 1 semestrální místo na akademický rok pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia

Number of available slots: 1 semester-long stays per year for bachelor, master and doctoral students


 


Universität Heidelberg


Web univerzity


Participující fakulty: 3.LF, 2.LF, LF PL, LF HK, FaF, FF, PF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF

Participating faculties: 3.LF, 2.LF, LF PL, LF HK, FaF, FF, PF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF


Počet míst: 2 semestrální místa na akademický rok pro studenty bakalářského, magisterského studia a doktorského studia

Number of available slots: 2 semester-long stays per year for bachelor, master and doctoral studentsUniversität Hamburg


Web univerzity


Participující fakulty: 1.LF, 2. LF, LF HK, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF

Participating faculties: 1.LF, 2. LF, LF HK, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF


Počet míst: 5-7 semestrálních míst na letní semestr 2023/2024 pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia -

stipendium uděluje nadace Hermanna und Else Schnabel


Není určeno pro Lékařské fakulty a Farmaceutickou fakultu/Not intended for the Faculties of Medicine and the Faculty of Pharmacy.Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu včetně pojištění osobní odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratu


Po návratu ze zahraničí zasílají studenti/doktorandi Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz. Dále prosíme studenty o vyplnění závěrečné zprávy na https://www.charlesabroad.cz/damoukReferent: Mgr. Dita Faifrová, e-mail: , tel.: 224 491 303


Poslední změna: 8. září 2023 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám