Německo

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.


1. Nabídka semestrálních stipendií Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2020/2021

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2020/2021


Stipendium je určeno pro: studenty vyšších ročníků a doktorandy (není určeno pro studenty lékařských fakult a farmacie)


Délka stipendia: 4 měsíce - v letním semestru - 5.4. - 10.7. 2021

Výše stipendia: 850,- EUR měsíčně


Počet stipendií: 9 stipendií


Termín podání přihlášek na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK je: do 15.10.2020

Zájemci odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!!!


Zahraniční oddělení fakult postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK, kde proběhne konečné výběrové řízení.


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty magisterského studia:


 • strukturovaný životopis v němčině nebo v angličtině

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán (seznam kurzů na Univerzitě Hamburk)

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či v angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - minimálně B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy:


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolského pedagoga na UK v němčině či v angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

 • předběžný příslib od pedagoga z Univerzity Hamburg

 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti/doktorandi zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu

dita.faifrova@ruk.cuni.cz.


Dodatečná nabídka stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v letním semestru 2020/2021 na partnerských univerzitách v Německu


Jedná se o tyto univerzity:


 • Goethe Universität Frankfurt am Main

1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měs. - celkem 1200 EUR na 4 měs.


 • Universität des Saarlandes – univerzita čeká na potvrzení stipendií organizací DAAD

2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia 850 EUR měs.


2 semestrální stipendia pro doktorandy - 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období duben – září 2021)


 • Universität Heidelberg

1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 700 EUR měs. (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru)


Termín podání přihlášek na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK je: do 9.11.2020

Zájemci odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!!!


Zahraniční oddělení fakult postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK, kde proběhne konečné výběrové řízení.


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

 • strukturovaný životopis v němčině

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (v němčině, popř. angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu

 • (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti/doktorandi zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu

dita.faifrova@ruk.cuni.cz.


Poslední změna: 8. říjen 2020 15:22 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám