Německo

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.


1. Stipendijní pobyty - letní jazykové kurzy německého jazyka 2020


V rámci meziuniverzitních dohod jsou některými německými partnerskými univerzitami nabízena stipendia na měsíční letní jazykové kurzy němčiny (Internationale Sommersprachkurse).


Odkazy u jednotlivých univerzit jsou přímo na webové stránky s informacemi o letních jazykových kurzech.Zájemci o jazykový kurz podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!


Zahraniční oddělení fakult pak přihlášky se stanoveným pořadím postupují na Odbor zahraničních vztahů rektorátu do 28. února 2020.


Podklady k žádosti o jazykový kurz:Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí. Konečný výběr účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a certifikát o absolvování kurzu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz.


2. Nabídka semestrálních stipendií Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2019/2020 nebo na zimní semestr 2020/2021

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2019/2020 nebo zimní semestr 2020/2021


Stipendium je určeno pro: studenty vyšších ročníků a doktorandy


Délka stipendia: 4 měsíce - v letním semestru - 2.4. - 15.7. 2020

v zimním semestru – 12.10. 2020 – 30.1. 2021

Výše stipendia: 850,- EUR měsíčně


Počet stipendií: 5 stipendií


Termín podání přihlášek na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK je: do 26.2. 2020 (na letní semestr 2019/2020)

do 26.3. 2020 (na zimní semestr 2020/2021)


Zájemci odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!!!

Zahraniční oddělení fakult postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK, kde proběhne konečné výběrové řízení.


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty magisterského studia:


 • strukturovaný životopis v němčině nebo v angličtině

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán (seznam kurzů na Univerzitě Hamburk)

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či v angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - minimálně B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy:


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolského pedagoga na UK v němčině či v angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

 • předběžný příslib od pedagoga z Univerzity Hamburg

 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti/doktorandi zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu

dita.faifrova@ruk.cuni.cz.Poslední změna: 11. červen 2020 15:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám