Německo

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Německa na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay in Germany at:


Universität Hamburg

Universität des Saarlandes

Universität Leipzig

Universität HeidelbergStipendia pro studenty a doktorandy v Německu a ve Švýcarsku na akademický rok 2024 -2025

Scholarships for students and doctoral students in Germany and in Switzerland - academic year 2024-2025


Academic visitor application

Study plan
Seznam předpokládaných stipendijních míst na akademický rok (není učeno pro studenty lékařských fakult a Farmaceutickou fakultu):


List of expected places offered (not intended for the Faculties of Medicine and the Faculty of Pharmacy):Universität Hamburg


Web univerzity


Participující fakulty: 1.LF, 2. LF, LF HK, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF

Participating faculties: 1.LF, 2. LF, LF HK, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF


4 semestrální místa pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia

4 semester scholarships for bachelor, master or doctoral students


5 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy

5 one-month-long scholarships for doctoral studentsUniversität des Saarlandes


Web univerzity


Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF

Participating faculties: FF, PF, FSV, PřF, MFF


1-2 semestrální místa na akademický rok pro studenty bakalářského a magisterského studia

1-2 semester scholarships for bachelor, master or doctoral students


1-2 semestrální místa na akademický rok pro studenty doktorského studia

1-2 semester scholarships for doctoral students


Universität Leipzig


Web univerzity


Participující fakulty: 1.LF, FaF, FF, FSV, ETF, MFF, FTVS

Participating faculties: 1.LF, FaF, FF, FSV, ETF, MFF, FTVS


1 semestrální místo na akademický rok pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia

1 semester scholarship for bachelor, master or doctoral students


 


Universität Heidelberg


Web univerzity


Participující fakulty: 3.LF, 2.LF, LF PL, LF HK, FaF, FF, PF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF

Participating faculties: 3.LF, 2.LF, LF PL, LF HK, FaF, FF, PF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF


2 semestrální místa na akademický rok pro studenty bakalářského, magisterského studia a doktorského studia

2 semester scholarships for bachelor, master or doctoral students

Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu včetně pojištění osobní odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratu


Po návratu ze zahraničí zasílají studenti/doktorandi Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz. Dále prosíme studenty o vyplnění závěrečné zprávy na https://www.charlesabroad.cz/damoukReferent: Mgr. Dita Faifrová, e-mail: , tel.: 224 491 303


Poslední změna: 26. březen 2024 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám