Německo

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.


Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2021/2022

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2021/2022.


Stipendium je určeno pro: studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy


Délka stipendia: 4 měsíce - v letním semestru - 4. 4. – 16. 7. 2022

Výše stipendia: 850,- EUR měsíčně


Počet stipendií: 7 stipendií


Není určeno pro studenty z lékařských fakult a farmacie.


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů z UK v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů z UK v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu v AJ

 • celkový studijní průměr za magisterské studium

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 5. 11. 2021.


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 12. 11. 2021.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti/doktorandi zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o délce pobytu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz.Poslední změna: 16. říjen 2021 20:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám