Arménie

Yerevan State University


http://ysu.am/main/en


Participující fakulty: FF, FSV, MFF.

Počet míst: Pro jeden akademický rok platí kvóta 2 studenti/semestrální pobyt nebo 1 student/pobyt na celý akademický rok .

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta. Partnerská univerzita preferuje výměnu studentů ve třetím ročníku bakalářského studijního programu či druhém ročníku magisterského navazujícího studijního programu.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ)


 • Vyplněnou přihlášku

 • CV

 • Motivační dopis

 • Doporučující dopis vyučujícího z katedry

 • Learning Agreement (je třeba užít LA určený pro program Erasmus+)

 • Kopie cestovního dokladu

 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (AJ)


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů na:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

 • pro pobyt v letním semestre: 1. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu. Pokud je student akceptován YSU k výměnnému pobytu je nezbytné, aby měl s sebou při odjezdu originály výše zmíněných dokumetů, proto prosíme studenty, aby odevzdávali na příslušné zahraniční oddělení pouze kopie těchto dokumetů.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student na Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


Bližší informace


Odbor pro zahraniční vztahy RUK

Mgr. Pavlína Tejcová


Poslední změna: 4. prosinec 2018 15:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám