Korea

Hankuk University for Foreign Studies, Seoul

http://builder.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/index.html


Participující fakulty: FF, FSV


Spolupráce je zaměřena hlavně na bohemistiku a koreanistiku FF UK. V rámci dohody student neplatí školné a přijímající univerzita mu zajistí a uhradí ubytování. Veškeré další náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.


Studenti, kteří plánují na HUFS studovat korejský jazyk se mají dle instrukcí zahraniční univerzity přihlašovat na kolej v Yong-in city.


Student odevzdá svoji přihlášku a požadované dokumenty zahraničnímu oddělení svojí fakulty. Na fakultě proběhne výběrové řízení a dále dokumenty vybraných kandidátů budou předány odboru pro zahraniční vztahy rektorátu k datu 15.11. (na zimní semestr) a 15.5. (na letní semestr). Za celou UK mohou být uskutečněny 3 roční pobyty nebo 6 semestrálních.

Sungkyunkwan University, Seoul

http://www.skku.edu/new_home/eng/International/ex_overview.jsp


Participující fakulta: FF


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty a je určena především pro studenty koreanistiky ÚDV FF. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.


Podrobné aktuální informace o přihlašovacích procedurách a dokumentech lze nalézt na: http://www.skku.edu/new_home/eng/International/ex_application.jsp.

Fact Sheet ke stažení zde.


Dohoda připouští výměnu studentů v počtu 4 semestrálních míst za akademický rok za celou UK. Dokumenty studentů do výběrového řízení musí odbor pro zahraniční vztahy rektorátu obdržet k datu 15.11. (na zimní semestr) nebo 15.5. (na letní semestr).Korea University

https://gsc.korea.ac.kr/usr/exchange/overview.do


Participující fakulty: FF, FSV


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Dohoda připouští výměnu studentů v počtu 4 semestrálních míst za akademický rok za celou UK

Dokumenty studentů do výběrového řízení musí odbor pro zahraniční vztahy rektorátu obdržet k datu 15.11. (na zimní semestr) nebo 15.5. (na letní semestr).

The Korea Advanced Institute of Science and Technology

http://www.kaist.edu/html/en/admission/admission_0201.html


Particpující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Pobyt může být na jeden až dva semestry. Počet míst 1.

Dokumenty studentů do výběrového řízení musí odbor pro zahraniční vztahy rektorátu obdržet k datu 15.11. (na zimní semestr) nebo 15.5. (na letní semestr).

Kyung Hee University

http://old_www.khu.ac.kr/eng/academics/exchange_programs.jsp


Participující fakulty: FF, FSV


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (ubytování, cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Pobyt může být na jeden až dva semestry. Počet míst 2.

Dokumenty studentů do výběrového řízení musí odbor pro zahraniční vztahy rektorátu obdržet k datu 15.11. (na zimní semestr) nebo 15.5. (na letní semestr).Seoul National University


http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php


Particpující fakulty: LF HK, FHS, FSV, FaF


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (ubytování, cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Pobyt může být na jeden až dva semestry. Počet míst 2.

Dokumenty studentů do výběrového řízení musí odbor pro zahraniční vztahy rektorátu obdržet k datu 15.11. (na zimní semestr) nebo 15.5. (na letní semestr).
Výběrové řízení

Zájemci podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí! Zahraniční oddělení fakulty postoupí  přihlášky jimi vybraných studentů se stanoveným pořadím na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu.  Konečný výběr ze všech fakultami nominovaných uchazečů provede prorektor pro zahraniční vztahy.  


Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny dále na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v AJ):


Pro všechna výběrová řízení se většinou předkládají:

 • životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)

 • motivační dopis

 • slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

 • doporučující dopis od vyučujícího

 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)

 • doklad o jazykové způsobilosti, pokud je požadován

 • kopie pasu

 • 1 pasová fotografie

 • Potvrzení o studiu v anglickém jazyce

Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK čestné prohlášení s aktuálními kontaktními údaji, kartička v nouzi si vyplní a ponechá pro vlastní potřebu.

Po návratu

Po návratu ze zahraničí zašle student na zahraniční odbor RUK zprávu z  pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty na RUK, a to na adresu: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz. (Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na RUK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility). Na základě zprávy z pobytu bude studentovi vydán transcript zaslaný zahraniční univerzitou.

Kontakt

Odbor pro zahraniční vztahy rektorátu UK

E:mail: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 279Poslední změna: 1. červen 2020 09:59 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám