Korea

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:


Hankuk University for Foreign Studies, Seoul

Sungkyunkwan University, Seoul

Korea University

The Korea Advanced Institute of Science and Technology

Kyung Hee University

Seoul National University

Výběrové řízení / Selection process

Před výjezdem / Before departure

Po návratu/ After return


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá naleznete ZDE.

The application must be submitted via the online application - information on how the entire application process works can be found in the link above.Hankuk University of Foreign Studies


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV

Participating faculties: FF, FSV


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 3 roční či 6 semestrální pobyty)

Number of available slots: 3 AY-long or 6 semester-long stays


Podrobné informace: Spolupráce je zaměřena hlavně na bohemistiku a koreanistiku FF UK. V rámci dohody student neplatí školné a přijímající univerzita mu zajistí a uhradí ubytování. Veškeré další náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.

Detailed information:The cooperation is mainly focused on Bohemian Studies and Korean Studies of the FF, UK. As part of the agreement, the student does not pay school fees and the receiving university will provide and pay for accommodation. All other costs (travel, insurance, food, textbooks and others) are covered by the student from his own resources.


Studenti, kteří plánují na HUFS studovat korejský jazyk se mají dle instrukcí zahraniční univerzity přihlašovat na kolej v Yong-in city - v případě zájmu o ubytování v Soulu univerzita neuhradí studentovi ubytování! Změnu ubytování je nutné řešit nejdříve s RUK - adela.kozelkova@ruk.cuni.cz

According to the instructions of the foreign university, students who plan to study the Korean language at HUFS should apply to the dormitory in Yong-in city - if they are interested in accommodation in Seoul, the university will not reimburse the student for accommodation! The change of accommodation must first be resolved with RUK - adela.kozelkova@ruk.cuni.czSungkyunkwan University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV

Participating faculties: FF, FSV


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty a je určena především pro studenty koreanistiky ÚDV FF.

The cooperation enables exchange student stays and is primarily intended for students of Korean studies at the ÚDV FF.


Souhrnné informace: Fact SheetKorea University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV

Participating faculties: FF, FSV


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Přijímací univerzita pomůže studentovi najít vhodné ubytování.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition. All costs (travel, insurance, food, textbooks and others) are covered by the student from their own resources. The receiving university will help the student find suitable accommodation.


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty.

The cooperation enables exchange student stays.


Souhrnné informace: Fact SheetThe Korea Advanced Institute of Science and Technology


Web univerzity


Particpující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS

Participating faculties: FF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 1 roční či 2 semestrální pobyty)

Number of available slots: 1 AY-long or 2 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition. All costs (travel, insurance, food, textbooks and others) are covered by the student from their own resources.


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty.

The cooperation enables exchange student stays.


Souhrnné informace: Fact SheetKyung Hee University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV

Participating faculties: FF, FSV


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition. All costs (travel, insurance, food, textbooks and others) are covered by the student from their own resources.


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty.

The cooperation enables exchange student stays.


Souhrnné informace: Fact Sheet
Seoul National University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, LF HK, FHS, FSV, FaF

Participating faculties: FF, LF HK, FHS, FSV, FaF


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition. All costs (travel, insurance, food, textbooks and others) are covered by the student from their own resources.


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty.

The cooperation enables exchange student stays.


Souhrnné informace: Fact SheetPřed výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu včetně pojištění osobní odpovědnosti za škodu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


Referent: Mgr. Adriana Kari Černohorská, e-mail: , tel.: 224 491 279
Poslední změna: 20. listopad 2023 10:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám