USA

Výběrová řízení na studijní pobyty na partnerských univerzitách se vyhlašují pravidelně jednou za semestr. Pro pobyty na amerických univerzitách v akademickém roce 2019/2020 se budou vyhlašovat následující výběrová řízení (počet míst na jednotlivé partnerské univerzity se může podle aktuální situace v průběhu roku změnit):North Carolina State University


www.ncsu.edu


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PedF, PřF

Počet míst na podzimní semestr (srpen – prosinec): 2

Počet míst na jarní semestr (leden – květen): 4


Výměnní studenti UK neplatí školné. Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 9 205 USD (aktuálnost částky si ověřte na jejich stránkách). Veškeré potřebné informace týkající se výběru kurzů, jazykových požadavků, poplatků, ubytování, atd. najdete na webových stránkách incoming exchange

Požadavky na jazykovou úroveň jsou specifikovány zde english proficiency

Vybraní studenti si výběr kurzů na partnerské univerzitě a následné schválení získaných kreditů nechají potvrdit garantem oboru.State University of New York at New Paltz


www.newpaltz.edu


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PedF

Počet míst na podzimní semestr (srpen – prosinec): 0

Počet míst na jarní semestr (leden – květen): 1


Výměnní studenti UK neplatí školné. Univerzita přijímá jakýkoli doklad o dostatečné jazykové způsobilosti.

Náklady na semestr SUNY odhaduje na 9 824 USD (aktuálnost částky si ověřte na jejich stránkách), vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu v této výši. Zahraniční studenti jsou povinni koupit si zdravotní pojištění na SUNY (590 USD).

Pro výměnné studenty je omezený přístup k některým kurzům a nejsou přístupné následující obory: Digital Media and Journalism.

Informace a přehled kurzů najdete na následujících odkazech:


studioabroad

http://www.newpaltz.edu/classes/


Poplatky na univerzitě: tuition and fees
University of New Orleans


www.uno.edu


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PřF

Počet míst na podzimní semestr (srpen – prosinec): 2

Počet míst na jarní semestr (leden – květen): 2


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 7 775 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UNO), což jsou i odhadované náklady na jeden semestr. Univerzita požaduje certifikát TOEFL (minimálně ibt 79) nebo IELTS (6,5).

Informace pro výměnné studenty lze nalézt na odkazu:


incoming students


Zdravotní pojištění zprostředkuje UNO; lze si ho však pořídit u jakékoli společnosti s pobočkou v USA, finanční krytí však musí splňovat požadavky UNO. Informace naleznete na oiss.uno.edu


Informace o ubytování na UNO housing
University of Oregon


www.uoregon.edu


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF

Počet míst: 6 trimestrálních na podzimní/zimní/jarní trimestr

Počet míst na zimní/jarní trimestr: 6


Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 7 029 USD (aktuálnost částky si prosím ověřte na stránkách UO), což jsou odhadované náklady na jeden trimestr.

Univerzita vyžaduje certifikát TOEFL nebo IELTS (pro kurzy undergraduate: TOEFL ibt 60 bodů nebo PBT 500; IELTS 6,0; pro kurzy graduate: TOEFL ibt 90 nebo PBT 575, IELTS 7,0).

Zdravotní pojištění pro pobyt je nutné zakoupit na UO (Student Health Plan za 578 USD je započítán do výše uvedených nákladů), nebo požádat o výjimku a prokázat, že vlastní zakoupené pojištění splňuje jejich požadavky.


Webové stránky pro výměnné studenty: exchange students

Souhrnné informace: Info Sheet 2019/2020
University of Washington, Seattle


www.washington.edu


Participující fakulty: FaF, FF, FHS, FSV, PřF

Počet míst: 6 trimestrálních míst na podzimní/zimní/jarní trimestr

Počet míst na zimní/jarní trimestr: 3


Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Výměnní studenti všech studijních programů od Bc po Ph.D. jsou z praktických důvodů přijímáni na úroveň undergraduage na College of Arts & Sciences. Při výběru kurzů se budou moci hlásit i na kurzy na úrovni graduate, jejich dostupnost je však omezená, proto si výměnný student možnost navštěvovat daný kurz předem vykomunikuje s příslušnou katedrou (víc informací níže na odkaz "visiting exchange").


Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 5 795 USD na jeden trimestr (tj. pro úroveň undergraduate, aktuálnost částky si ověřte na stránkách UW), což jsou i odhadované náklady. Zdravotní pojištění je nutné zakoupit na UW. Univerzita vyžaduje TOEFL (83 bodů v ibt za reading, writing, listening i speaking pro kurzy undergraduate, 92 graduate), pro úroveň undergraduate je možné také dodat IELTS (min 7). Pozor: Některé graduate programy požadují lepší studijní průměr než GPA 3.0 a vyšší počet bodů ve zkoušce TOEFL.

Potřebné informace pro výměnné studenty najdete na fact sheet


Některé kurzy jsou velmi žádané a pro výměnné studenty jen obtížně přístupné nebo nedostupné (např. Economics, Computer Science, Communications, Psychology, Law, Societies & Justice, nelze se hlásit na Foster School of Business). Příslušné informace jsou na stránce visiting exchange----------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA VŠECHNY PARTNERSKÉ UNIVERZITY:


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity: • CV v AJ (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis v AJ

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v AJ

 • doporučující dopis vyučujícího z katedry v AJ

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků

  apod.).

  Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.

  Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v ČJ)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (k dispozici na webových stránkách fakulty)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení:


Na všechny trimestry na U of Washington a U of Oregon a na podzimní semestr na ostatních univerzitách: 15. listopadu 2018

Na jarní semestr: 15. května 2019Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.


Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty (doklad o o dostatečném finančním krytí, příp. očkování apod.). Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: PhDr. Jana Pištorová, e-mail:
Poslední změna: 15. duben 2019 11:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám