USA


North Carolina State University


www.ncsu.edu


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PedF, PřF

Počet míst na podzimní semestr (srpen – prosinec): 1

Počet míst na jarní semestr (leden – květen): bude upřesněno


Výměnní studenti UK neplatí školné. Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 9 205 USD (aktuálnost částky si ověřte na jejich stránkách). Veškeré potřebné informace týkající se výběru kurzů, jazykových požadavků, poplatků, ubytování, atd. najdete na webových stránkách incoming exchange

Požadavky na jazykovou úroveň jsou specifikovány zde english proficiency

Vybraní studenti si výběr kurzů na partnerské univerzitě a následné schválení získaných kreditů nechají potvrdit garantem oboru.State University of New York at New Paltz


www.newpaltz.edu


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PedF

Počet míst na podzimní semestr (srpen – prosinec): 1

Počet míst na jarní semestr (leden – květen): 0


Výměnní studenti UK neplatí školné, náklady na semestr SUNY odhaduje na 11 280 USD (aktuálnost částky si ověřte na jejich stránkách). Zahraniční studenti jsou povinni koupit si zdravotní pojištění na SUNY (1 140 USD).

Pro výměnné studenty je omezený přístup k některým kurzům a nejsou přístupné následující obory: Digital Media and Journalism.

Bližší informace a přehled kurzů najdete na následujících odkazech:


fact sheet Spring 2022

exchange students

http://www.newpaltz.edu/classes/


Poplatky na univerzitě: tuition and feesUniversity of New Orleans


www.uno.edu


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PřF

Počet míst na podzimní semestr (srpen – prosinec): 2

Počet míst na jarní semestr (leden – květen): bude upřesněno


Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 7 775 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UNO), což jsou i odhadované náklady na jeden semestr. Univerzita požaduje certifikát TOEFL (minimálně ibt 79) nebo IELTS (6,5).

Informace pro výměnné studenty lze nalézt na odkazu:


incoming students

info sheet


Zdravotní pojištění zprostředkuje UNO; lze si ho však pořídit u jakékoli společnosti s pobočkou v USA, finanční krytí však musí splňovat požadavky UNO. Informace naleznete na oiss.uno.edu


Informace o ubytování na UNO housingUniversity of Oregon


www.uoregon.edu


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF

Počet míst:

Pro podzimní trimestr 2022: nevyhlašujeme

Pro zimní nebo jarní trimestr 2023: bude upřesněno


Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 7 145 USD (aktuálnost částky si prosím ověřte na stránkách UO), což jsou odhadované náklady na jeden trimestr.

Univerzita vyžaduje certifikát TOEFL nebo IELTS (pro kurzy undergraduate: TOEFL ibt 60 bodů nebo PBT 500; IELTS 6,0; pro kurzy graduate: TOEFL ibt 90 nebo PBT 575, IELTS 7,0).

Zdravotní pojištění pro pobyt je nutné zakoupit na UO (Student Health Plan za 924 USD je započítán do výše uvedených nákladů), nebo požádat o výjimku a předem si ověřit, které evropské pojištění bude univerzitou uznáno. České pojištění univerzitou není uznáváno.

Upozornění: Studenti si mohou zapsat maximálně 4 předměty.


Webové stránky pro výměnné studenty: exchange students

Souhrnné informace: Info Sheet 2021/2022University of Washington, Seattle


www.washington.edu


Participující fakulty: FaF, FF, FHS, FSV, PřF, MFF

Počet míst na ak. rok 2022/2023: 6 trimestrálních


Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Od ak. roku 2022/2023 bude UW přijímat výměnné studenty pouze do programu undergraduate na College of Arts & Sciences.


Univerzita vyžaduje TOEFL (ibt) min. 83 bodů nebo IELTS min. 7.0. Pro rok 2022/2023 UW výjimečně akceptuje také Duolingo, TOEFL ibt special home edition nebo IELTS Indicator at home.


Všechny potřebné informace pro výměnné studenty najdete ve fact sheet.


Některé kurzy jsou velmi žádané a pro výměnné studenty jen obtížně přístupné nebo nedostupné (např. Economics, Business, Math, Communications, Psychology, Law, Societies & Justice).University of St. Thomas


www.stthomas.edu


Participující fakulty: FSV, MFF, FF, PedF, FHS, PF, PřF

Počet míst: pro ak. rok 2021/2022 nebyla místa ze strany partnerské univerzity nabídnuta


V rámci meziuniverzitní dohody s touto univerzitou studenti neplatí školné a dále mají možnost získat tzv. Kucera Scholarship ve výši 3.000 USD na semestr, které částečně pokryje náklady na ubytování a stravu v kampusu Morrison Hall. Ostatní náklady, tj. doplatek za ubytování a stravu ve výši cca 4.000 USD, zdravotní pojištění ve výši 1.000 USD a další výdaje si studenti hradí z vlastních zdrojů; celková výše doplatku by měla být cca 5.800 USD / semestr.

Od studentů je vyžadován certifikát dokládající znalost AJ alespoň na úrovni B2, v případě TOEFL: 80 a IELTS: 6,5.

Stipendium je určeno studentům bakalářských a magisterských studijních programů, vybrat si však je možné pouze kurzy na undergraduate úrovni. Dále je stipendium určeno pouze studentům české národnosti a s trvalým pobytem v ČR.


Přehled programů undergraduate

Katalog kurzů


----------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA VŠECHNY PARTNERSKÉ UNIVERZITY:


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity: • CV v AJ (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis v AJ

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v AJ

 • doporučující dopis vyučujícího z katedry v AJ

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita

  Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.

  Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v ČJ)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení v LS 2021/2022 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 8. dubna - 10. května 2021.


Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ:

Na podzimní semestr: 30. listopadu 2020

Na zimní a jarní trimestr na U of Washington a U of Oregon a na jarní semestr na ostatních univerzitách: 31. května 2021


Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty (doklad o dostatečném finančním krytí, příp. očkování apod.). Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail:
Poslední změna: 22. listopad 2021 10:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám