USA

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální nebo roční studijní pobyt do USA:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay in the U.S.:


George Washington University, Washington, D.C.

North Carolina State University, Raleigh

State University of New York at New Paltz

University of New Orleans

University of Oregon, Eugene

University of Washington, Seattle


University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota - stipendium


Výběrové řízení

Před výjezdem

Po návratuGeorge Washington University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, MFF, FTVS, PedF, FHS, PřF

Participating faculties: FF, FSV, MFF, FTVS, PedF, FHS, PřF


Počet míst: 1 semestrální pro Spring 2024-25

Number of available slots: 1 semester-long for Spring 2024-25


Podmínky: Výměnní studenti UK neplatí školné. Ubytování je hrazeno partnerskou univerzitou, ostatní náklady si studenti hradí sami. Výměna probíhá na úrovni undergraduate, hlásit se mohou pouze studenti bakalářských studijních programů.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu GW pro zahraniční studenty.


Souhrnné informace: fact sheet


Pro přepočet známek na GPA doporučuje GWU použít Scholaro GPA calculator.North Carolina State University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PedF, PřF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, MFF, PedF, PřF


Počet míst: Pro rok 2024-25 byla místa obsazena.

Number of available slots: all spots for 2024-25 were taken in the fall call


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu NCSU pro zahraniční studenty.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Požadavky na jazykovou úroveň jsou specifikovány na English proficiency.


Souhrnné informace: fact sheetState University of New York at New Paltz


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PedF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, PedF


Počet míst: Výměnné pobyty byly dočasně pozastaveny.

Number of available slots: 0


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu SUNY pro zahraniční studenty. Přehled předmětů viz New Paltz Classes. Pro výměnné studenty je omezený přístup k některým předmětům a nejsou přístupné následující obory: Digital Media and Journalism.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.


Souhrnné informace: fact sheetUniversity of New Orleans


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PřF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, MFF, PřF


Počet míst: Pro ak. rok 2024-25 VŘ nevypisujeme.

Number of available slots: 0 for 2024-25


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu UNO pro zahraniční studenty.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Souhrnné informace: info sheetUniversity of Oregon


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF


Počet míst: 5 trimestrálních na winter a/nebo spring term of 2024-25

Number of available slots: equivalent of 6 trimester places for 2024-25


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu UO pro zahraniční studenty. Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Studenti si mohou zapsat maximálně 4 předměty v jednom trimestru.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Na College of Business se mohou hlásit pouze studenti bakalářských programů.


Souhrnné informace: Info Sheet 2024/2025


Zájemci o výzkumný pobyt: V případě, že student plánuje pouze výzkum a nemá zájem o předměty, hlásí se jako Visiting Scholar a nemusí procházet výběrovým řízením na RUK.

Students who plan research only and have no interest in the courses, apply as Visiting Scholar and do not have to go through the CU Rectorate selection process.University of Washington, Seattle


Web univerzity


Participující fakulty: FaF, FF, FHS, FSV, PřF, MFF

Participating faculties: FaF, FF, FHS, FSV, PřF, MFF


Počet míst: 2 trimestrální na winter a/nebo spring quarter of 2024-25

Number of available slots: equivalent of 2 trimester places for winter and/or spring 24-25


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete ve fact sheet. Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Od ak. roku 2022/2023 UW přijímá výměnné studenty pouze do programu undergraduate na College of Arts & Sciences.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Některé předměty jsou velmi žádané a pro výměnné studenty jen obtížně přístupné nebo nedostupné (např. Economics, Business, Math, Communications, Psychology, Law, Societies & Justice).


Zájemci o výzkumný pobyt: V případě, že student plánuje pouze výzkum a nemá zájem o předměty, hlásí se do programu VISIT a nemusí procházet výběrovým řízením na RUK.

Students who plan research only and have no interest in the courses, apply to the VISIT program and do not have to go through the CU Rectorate selection process.University of St. Thomas


Web univerzity


for Czech students only


Participující fakulty: FSV, MFF, FF, PedF, FHS, PF, PřF


Počet míst: 2 semestrální místa na ak. rok 2024-25 - místa již byla obsazena


!!! STIPENDIJNÍ NABÍDKA !!!


Podmínky: V rámci meziuniverzitní dohody s touto univerzitou studenti neplatí školné a dále mají možnost získat tzv. Kucera Scholarship, které pokryje ubytování a stravné v univerzitním kampusu. Jedná se o částku cca 7.000 USD včetně daně. Daň studenti uhradí vždy v dubnu následujícího roku, UST studentům v tomto procesu poradí. Ostatní náklady, tj. zdravotní pojištění, jehož výše teprve bude upřesněna (v minulých letech cca 1.400 USD), a další poplatky a výdaje si studenti hradí z vlastních zdrojů.


Stipendium je určeno studentům bakalářských a magisterských studijních programů, vybrat si však je možné pouze předměty na undergraduate úrovni. Dále je stipendium určeno pouze studentům české národnosti a s trvalým pobytem v ČR.


Od studentů je vyžadován certifikát dokládající znalost AJ alespoň na úrovni B2.


Přehled programů undergraduate

Katalog předmětů


Více informací také na Kucera Scholarship.


Výběrové řízení


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií, která jsou také základním vodítkem pro uchazeče. Najdete zde informace o tom, na co je u přihlášek kladen důraz a jaké dokumenty je třeba předložit. Je proto důležité si tato kritéria důkladně nastudovat.


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá, naleznete ZDE.


Podklady k výběrovému řízení pro pobyty v letním semestru akademického roku 2024-2025 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 1. - 30. dubna 2024.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity:


 • CV v AJ (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis v AJ

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v AJ

 • doporučující dopis vyučujícího z katedry (doporučujeme v AJ, ale lze i v češtině)

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita

  Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.

  Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v ČJ)


Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty (doklad o dostatečném finančním krytí, příp. očkování apod.). Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail: , tel.: 224 491 304
Poslední změna: 20. březen 2024 12:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám