Další možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.


Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.
Dům zahraniční spolupráce

Sledujte webové stránky Domu zahraniční spolupráce pro nabídky stipendijních pobytů v zahraničí, letních škol,..


Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí vysokoškolským studentům české národnosti možnost obdržet stipendium francouzské vlády na uskutečnění:


- výzkumné stáže o délce 1 až 3 měsíců

nebo


- doktorského studia pod dvojím vedením (doctorat en cotutelle)


Bližší informace naleznete na následujících webových stránkách Francouzského institutu:

stipendia


The Paul Robitschek Scholarship, University of Nebraska-Lincoln, USA

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice a zpáteční letenku. Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.

Termín pro přihlášky je pro ak. rok 2020 - 2021 14. února 2020. Bližší informace lze nalézt na stránkách UNL:

https://global.unl.edu/robitschek


Informace o University of Nebraska-Lincoln jsou obsaženy na webových stránkách http://www.unl.edu/


University of Alberta - stipendium pro doktorský výzkum

After the temporary suspension of the competition due to the Covid-19 public health emergency last year, the Wirth Institute is pleased to announce that we are now accepting applications for five Doctoral Research Fellowship Awards!

Students currently enrolled in doctoral programs in any field in Fine and Performing Arts, Humanities, and Social Sciences in universities in Croatia, Czech Republic, Hungary, or Poland and holding citizenship in those countries are invited to join the group of Wirth Fellows in the Faculty of Arts at the University of Alberta.

Since 1998, Central European doctoral students have travelled to Edmonton for year-long research stays as part of the various fellowship programs sponsored by the Institute. Participants can take advantage of the resources of one of Canada's largest research libraries and benefit from the intellectual community of one of the country's leading research universities.

Note that the deadline for receipt of applications for fellowships starting 1 September, 2021 is 26 April, 2021. Due to the Covid-19 public health emergency, potential travel restrictions may necessitate that finalists be interviewed online.

More information can be found on:

Czech Doctoral Fellowship

For more information about the Faculty of Arts at the University of Alberta, click here:

University of Alberta, Faculty of Arts


Nabídka stipendijního pobytu na National Institutes of Health/National Institute of Child Health and Human Development (Bethesda, USA)

Nabídka je určena studentům doktorského studijního programu (Ph.D.) lékařských fakult a Přírodovědecké fakulty UK.

Kandidáti předloží na základě doporučení fakultní oborové rady děkanovi fakulty projekt svého výzkumu v oblasti biomedicíny a dalších lékařských oborů, děkan nominaci předá prorektorovi UK pro zahraniční styky a mobilitu.


V případě schválení projektu Univerzitou Karlovou i partnerskou institucí obdrží doktorand stipendium NICHD, které pokryje jeden až dva roky výzkumné práce pod vedením tamního školitele.

Kandidáti musí mít ukončený alespoň jeden rok doktorského studia a k výběrovému řízení předloží v angličtině životopis, vědecký záměr, výpis studijních výsledků za celé vysokoškolské studium a dva doporučující dopisy.

Nabídka se týká následujících výzkumných programů: gynaecology, bone and extracellular matrix branch, cell biology and metabolism, cellular regulation and metabolism, developmental and molecular immunity, developmental endocrinology and genetics, developmental neuroscience, genomics of differentiation, molecular medicine, perinatal research and obstetrics, physical biology, reproductive and adult endocrinology, nervous system development and plasticity, physical biochemistry.


Přihlášky lze podávat kdykoli v průběhu akademického roku.

Bližší informace o NICHD se nacházejí na webové adrese http://www.nichd.nih.gov/


Stipendia Vanderbilt University, USA

Vanderbilt University nabízí možnost PhD studia v oboru biomedicína. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách univerzity:

https://medschool.vanderbilt.edu/bret/


Baden-Württemberg-Stipendium

Baden-Württemberg-STIPENDIUM je stipendijní program podporující mezinárodní výměnu univerzitních studentů, studentů středních škol a absolventů odborných škol. Ročně udělí kolem 1200 stipendií na podporu zahraničních pobytů.

http://www.bw-stipendium.de/


Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Stipendijní nabídka Nadačního fondu  Martiny a Tomáše Krskových, který poskytne až 10 stipendií pro mladé talentované studenty na prestižních univerzitách ve Velké Británii a USA.

Stipendium je určeno k úhradě školného po dobu 1 roku studia magisterského programu.


Finační podpora je určena studentům, kteří byli přijati na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na univerzitách Harvard, Oxford, Cambridge, Caltech, Chicago, Columbia, MIT, Princeton, Stanford a UC Berkeley.

Přihlášky se podávají během celého roku.

Bližší informace je k dispozici na http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4412


Nadace Gerda Henkel Stiftung/ The Gerda Henkel Foundation, Německo

Nadace Gerda Henkel Stiftung/Gerda Henkel Foundation se sídlem v Düsseldorfu nabízí stipendijní programy.

Týkají se historických humanitních věd, zejména historie, archeologie, dějin umění, právních dějin apod.


Podrobnosti k aktuálně nabízeným programům včetně přihlášek jsou k dispozici na webové adrese nadace:

http://www.gerda-henkel-stiftung.de


BAYHOST - stipendia na bavorských univerzitách

BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) - podpora spolupráce mezi bavorskými univerzitami a univerzitami ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy:

Nabídka stipendií

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/


Huygens Scholarship Programme

Huygens Scholarship Programme Nizozemského Ministerstva školství nabízí talentovaným studentům možnost studia na nizozemských univerzitách. Přihlásit se mohou studenti do 35 let ze všech zemí světa. Program je zaměřen na studenty, kteří chtějí zakončit svá bakalářská nebo magisterská studia v Nizozemsku.

Podrobné informace včetně přihlášky lze nalézt na webové stránce www.nuffic.nl/hsp


Stipendia Herderova institutu/Herder-Institut Marburg/SRN - Centrum pro historický výzkum střední a východní Evropy

Herderův institut v Marburgu byl založen v roce 1950. Působí jako jedna z centrálních německých vědeckých institucí se zaměřením na výzkum historie a kultury střední a východní Evropy. Institut je členem "Leibniz-Gemeinschaft". http://www.herder-institut.de


Více informací ke stipendiím na:

http://www.herder-institut.de/startseite/stipendienprogramme.html


Nadace Open Society Fund Praha

V rámci grantového programu Vzdělávání a mladí lidé uděluje Nadace OSF stipendia studentům a studentkám vysokých škol, jež jim umožňují studovat na prestižních zahraničních školách a získávat mezinárodní zkušenosti. Aktuální nabídky najdete na webových stránkách nadace

http://www.osf.cz/stipendia/


Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.


Visegrádská stipendia: Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích.

Podrobné informace najdete na webových stránkách fondu:

visegradfund.org/


German Study Center

GERMAN STUDY CENTER je německá jazyková škola zaměřena na studenty, kteří se chtějí naučit německý jazyk a přitom pracovat v Německu.

Podrobné informace najdete na webových stránkách organizace:

www.germanstudycenter.de

Informační leták

Plakát


Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/20

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium vyplácené ve 12 měsíčních splátkách je 8.820 eur (měsíčně 735 eur).

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20: 1. 12. 2018

Více informací

Poslední změna: 28. březen 2023 09:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám