Průkaz účastníka programu celoživotního vzdělávání


Barva podkladu:

modrá

Určeno:

Osobám přijatým do programu celoživotního vzdělávání, které byly přijaty do programu celoživotního vzdělávání jeho uskutečňovatelem a jsou evidovány v Informačním systému UK jako účastníci programu celoživotního vzdělávání (dále jen „účastník CŽV“).

Platnost:

Platnost průkazu je omezena na dobu tří let od data vydání na vyznačeného na průkazu. Pokud je držitel průkazu stále účastníkem CŽV, je mu po vypršení platnosti průkazu vydán průkaz nový.

Varianty:

Účastník CŽV si při vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz účastníka CŽV, nebo průkaz účastníka CŽV s licencí ALIVE. Platnost licence ALIVE je

A, do 31. 12. aktuálního kalendářního roku v případě vydání průkazu nebo prodloužení platnosti licence před 1. 9. kalendářního roku


B, do 31. 12. následujícího kalendářního roku v případě vydání průkazu nebo prodloužení platnosti licence od 1. 9. kalendářního roku dále


Cena:

200 Kč průkaz účastníka CŽV (první vydání)

520 Kč průkaz účastníka CŽV s licencí ALIVE (první vydání)


Výdej průkazu:

Praha, UK Point, Celetná 13

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76,


Informace o provozních hodinách a kontaktech výdejních center


Opakovaný výdej:

Průkaz účastníka CŽV - 200 Kč

Průkaz účastníka CŽV s licencí ALIVE – 520 Kč


Náhradu za opakovaný výdej průkazu zaplatí účastník CŽV ve výdejním centru průkazu, a to i v případě, že cenu za první vydání jeho průkazu hradila fakulta nebo další součást UK. Výměna průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo z důvodu selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem je zdarma. Náhrada za nové vydání karty se nehradí v případě, kdy účastník CŽV doloží protokol od Policie ČR o krádeži průkazu (licence ALIVE se hradí i v tomto případě)


Interní předpis UK:

Používání průkazů na UK se řídí Opatřením rektora č. 39/2023.Poslední změna: 31. srpen 2023 11:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám