PRIMUS

AKTUALITY* SEZNAM ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ 4. KOLA SOUTĚŽE PRIMUS SE ZAHÁJENÍM V ROCE 2020


Seznam úspěšných projektů ke stažení


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SEZNAM ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O PRODLOUŽENÍ PROJEKTŮ 1. KOLA PRIMUS SE ZAHÁJENÍM PRODLOUŽENÍ OD ROKU 2020


Seznam úspěšných žádostí ke stažení


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv aktualitPoslední změna: 2. říjen 2019 12:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám