Primus

Aktuality

Přehled návrhů projektů Primus doporučených Vědeckou radou UK k financování od roku 2018


Přehled ke stažení


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.


Vyhlášení 2. kola soutěže Primus

Základní podmínky a termíny


hlavní řešitel

zájemce s ukončeným doktorským studiem

(ne více než 10 let od ukončení)

ostatní členové týmu

- akademičtí, vědečtí, výzkumní, techničtí a odborní pracovníci

- magisterští a doktorští studenti

- nejpozději do 31.12. roku následujícího po podání projektu vedle hlavního řešitele musí řešitelký tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky

vyhlášení druhého kola soutěže

1. dubna 2017

poslední možnost registrace osob mimo UK

27. dubna 2017

ukončení podávání návrhů

10. května 2017

zahájení řešení

nejdříve 1. ledna 2018

doba řešení projektů

3 roky (s možným prodloužením o další 2 roky)Zásady soutěže a vyhlášení 2. kola

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

    (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.Podpořené projekty 1. kola soutěže


kód projektu

součást UK

předkladatel

název

Primus/HUM/23

KTF

ŠTĚCH František

Křesťanství po křesťanstvu paradoxy "teoretických obratů" v současné kultuře

Primus/HUM/15

PF

AGHA Petr

Proměny práva v transnacionálních kontextech

Primus/HUM/20

PF

DUMBROVSKÝ Tomáš

Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity:Demokratická teorie soudní interpretace

Primus/MED/34

1.LF

OTÁHAL Pavel

Geneticky modifikované T-lymfocyty pro adoptivní imunoterapii nádorových onemocnění

Primus/MED/28

2.LF

KUBRIČANOVÁ -ŽALIOVÁ Makéta

Mechanismy leukemogeneze u prognosticky nepříznivých typů dětských akutních leukémií

Primus/MED/12

2.LF

SMRŽ Daniel

Příprava polyklonálních cytotoxických T-buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii nádorových onemocnění

Primus/MED/32

3.LF

HENEBERG Petr

Mechanismy vzniku diabetu: enzymologické studium dědičných změn v signální transdukci diabetiků

Primus/SCI/34

PřF

DOLEŽAL Pavel

Biogeneze, struktura a funkce infekčních stádií parazitických prvoků

Primus/SCI/35

PřF

KOLÁŘ Filip

Mechanismy adaptace v genomu Arabidopsis

Primus/SCI/48

PřF

MÍŠEK Jiří

Vývoj metody rozdílové fenotypizace proteolytických aktivit a její aplikace

Primus/MED/26

PřF

PŘEVOROVSKÝ Martin

Nové spojitosti mezi metabolismem lipidů a funkcí centromerického heterochromatinu

Primus/SCI/46

PřF

ROVATSOS Michail

Molekulární diferenciace pohlavních chromosomů u amniotických obratlovců

Primus/SCI/13

PřF

ŠKALOUD Pavel

Nová výzkumná skupina lišejníkové symbiózy

Primus/SCI/33

PřF

TELENSKÝ Petr

Kognitivní funkce, neurodegenerace a energetická homeostáze mozku

Primus/HUM/03

MFF, FF

BROM Cyril

Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání

Primus/SCI/12

MFF

KAZDA Alexandr

Univerzální algebra v konečné i nekonečné splnitelnosti podmínek

Primus/SCI/29

MFF

KLIMEŠ Jiří

Přesný popis molekulární adsorpce pomocí kvantově-chemických metod

Primus/SCI/09

MFF

KORYTÁR Richard

Molekulární spintronika: kondovské jevy a spinový moment síly

Primus/SCI/27

MFF

MARŠÁLEK Ondřej

Simulace chemické reaktivity a dynamiky v roztoku zahrnující jaderné i elektronické kvantovtové jevy

Primus/SCI/17

MFF

PEJCHA Ondrej

Teorie a pozorování astronomických tranzientů: supernovy z hmotných hvězd a splynutí hvězd

Primus/HUM/19

PedF

ŠTEPÁNÍK Stanislav

Didaktika českého jazyka ve vzdělávacím kontextu

Primus/HUM/12

FSV

KRÁLOVÁ Kateřina

Za hranice hegemonických narativů a mýtů "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Primus/HUM/37

CERGE

SLAVÍK Ctirad

Ekonomická nerovnost

Primus/HUM/29

COŽP

WEINZETTEL Jan

Enviromentální dopady městských životních stylů


Komise programů na podporu vědy na UK

Komise programů na podporu vědy na UK projednávájí a posuzují přihlášené návrhy projektů a provádí celkové zhodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů (viz. čl. V odst. 2 Zásad soutěže Primus). Složení komisí je zveřejněno na samostatné stránce.


Informace o soutěži

Primus je novou soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Zajímavou příležitost pro tvůrčí a vědeckou práci dostanou i studenti doktorských a magisterských studijních programů, které bude možné do řešitelských týmů zapojit. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).


Zásady soutěže a vyhlášení prvního kola

Soutěž Primus se řídí Zásadmi schválenými Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 15/2016 a také Vyhlášením prvního kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 22/2016.Archiv aktualitKontakt

Odbor pro vědu a výzkum RUK, e-mail:


Poslední změna: 11. červenec 2017 13:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám