ARCHIV AKTUALIT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONGRAM ROKU 2023


do 1. 1. 2023


• zveřejnění OR k průběžným a závěrečným zprávám, a také žádostem o prodloužení financování


do 11. 1. 2023

• zveřejnění vzorového formuláře průběžné zprávy

• zveřejnění vzorového formuláře závěrečné zprávy

• zveřejnění vzorového formuláře žádosti o prodlouženído 28. 2. 2023


• termín pro odevzdání průběžné zprávy za 2022

• termín pro předkládání přehledu (osob a financí) za 2022 v modulu GAP


2. 3. 2023


• PRIMUS DAY - Výroční setkání řešitelů projektů programu Primus - bližší informace budou upřesněnybřez./dub. 2023


• termín pro vkládání soutěžních návrhů do 8. kola soutěže Primus (řešení od 2024)do 31. 3. 2023


• termín odevzdání závěrečné zprávy projektu Primus


1. – 20. 4. 2023


• termín pro podání žádosti o prodloužení financování projektů 5. kola Primus (od 2024)duben 2023


• 1. zasedání Komise pro podporu vědy na UK (hodnocení nových soutěžních návrhů, průběžných zpráv a žádostí o prodloužení financování)do 1. 5. 2023

• termín odevzdání dodatku k dohodě projektů probíhajících v roce 2023

• nejzazší termín pro nahlášení a uskutečnění přesunů a změn investičních prostředků19. 5. 2023


• zasedání Mezinárodní rady UK (International Advisory Board) – hodnocení žádostí o prodlouženíkvěten


• 2. zasedání Komise pro podporu vědy na UK (hodnocení nových soutěžních návrhů, průběžných zpráv a žádostí o prodloužení financování)do 30. 6.


• zveřejnění výsledků 8. kola soutěže Primusdo 30. 9.


• zveřejnění výsledků žádostí o prodloužení financování


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* VYHLÁŠENÍ SEDMÉHO KOLA SOUTĚŽE PRIMUS (realizace od roku 2023)

Dne 1. 3. 2022 staruje v pořadí již 7. kolo soutěže Primus. Soutěžní návrhy je možné vypracovat a odevzdat od 1. 3. 2022 do 20. 4. 2022. Žadatelé mimo UK se mohou registrovat do systému od 1. 3. 2022 do 8. 4. 2021. Detailnější informace naleznete v OR 50/2021 "Vyhlášení 7. ročníku soutěže PRIMUS UK" a také v "Manuálu pro předkladatele soutěžních návrhů" dostupných v sekci Manuály a Návody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 7. KOLO SOUTĚŽE PRIMUS (realizace od roku 2023)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PŘEHLED NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRIMUS DOPORUČENÝCH VR UK K FINANCOVÁNÍ OD ROKU 2022

Přehled návrhů pátého kola Primus doporučených VR UK k financování od 2021


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PŘEHLED ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O PRODLOUŽENÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 3. KOLA PRIMUS NAVRŽENÝCH VR UK K FINANCOVÁNÍ

Přehled úspěšných žádostí o prodloužení financování projektů 3. kola navržených VR UK k financování

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* VYHLÁŠENÍ 6. KOLA SOUTĚŽE PRIMUS!

Dne 1. 3. 2021 staruje v pořadí již 6. kolo soutěže Primus. Soutěžní návrhy je možné vypracovat a odevzdat od 1. 3. 2021 do 20. 4. 2021. Žadatelé mimo UK se mohou registrovat do systému od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Detailnější informace naleznete v OR 56/2020 "Vyhlášení 6. ročníku soutěže PRIMUS UK" a také v "Manuálu pro předkladatele soutěžních návrhů" dostupných v sekci Manuály a Návody.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* KONEČNÝ SEZNAM ÚSPEŠNÝCH PROJEKTŮ 5. KOLA SOUTĚŽE PRIMUS SE ZAHÁJENÍM V ROCE 2021

Konečný seznam všech podpořených návrhů projektů 5. kola Primus (od 2021)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SEZNAM ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O PRODLOUŽENÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 2. KOLA SOUTĚŽE PRIMUS SE ZAHÁJENÍM OD 2021

Seznam úspěšných žádostí o prodloužení projektů 2. kola soutěže Primus


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PŘEHLED NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRIMUS DOPORUČENÝCH VR UK K FINANCOVÁNÍ OD ROKU 2021

Přehled návrhů pátého kola Primus doporučených VR UK k financování od 2021


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 5. KOLO SOUTĚŽE (realizace od roku 2020)

Vyhlášení 5. kola soutěže Primus


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 2. KOLA PRIMUS

Na základě Opatření rektora č. 43/2019 zveřejňujeme ke stažení formulář Žádosti o prodloužení financování projektů 2. kola Primus. Podle čl. 7 odst. 4 a 5 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá elektronicky prostřednictvím příslušného koordinátora či referenta evidence aktivit tvůrčí činnosti, a to v termínu od 1. dubna 2020 do 20. dubna 2020.

Připomínáme, že žádost se vyplňuje pouze v anglickém jazyce.


Request to extend Primus project funding - download in English


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTŮ 1. KOLA PRIMUS

Na základě Opatření rektora č. 43/2019 zveřejňujeme ke stažení formulář Závěrečné zprávy pro projekty 1. kola soutěže PRIMUS. Podle čl. 6 odst. 4 a 5 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá elektronicky prostřednictvím příslušného koordinátora či referenta evidence aktivit tvůrčí činnosti, a to do 31. března 2020.

Doporučujeme zprávu vyplnit v anglickém jazyce.


Formulář závěrečné zprávy zprávy ke stažení - česká verze

Final Report - download in English


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRIMUS ZA ROK 2019

Na základě Opatření rektora č. 43/2019 zveřejňujeme ke stažení formulář Průběžné zprávy soutěže Primus za rok 2019. Podle čl. 5 odst. 4 a 5 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá elektronicky prostřednictvím příslušného koordinátora či referenta evidence aktivit tvůrčí činnosti, a to do 28. února 2020.

Doporučujeme zprávu vyplnit v anglickém jazyce.


Formulář průběžné zprávy ke stažení - česká verze

Interim Report - download in English

Formulář průběžné zprávy neobsahuje finanční údaje za rok 2019 (neboť tyto údaje se budou vyplňovat on-line v databázi GaP), ani výhled pro rok 2020, který je součástí dodatků k řešitelským dohodám.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* NOVÉ ZÁSADY SOUTĚŽE PRIMUS

Dne 1. 1. 2020 vstoupilo v platnost nové Opatření rektora č. 41/2019 - Zásady soutěže Primus.


Toto opatření lze STÁHNOUT ve formátu pdf, nebo prohédnout ONLINE.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ZVEŘEJNĚNÍ OPATŘENÍ REKTORA č. 43/2019

Dne 1. 1. vstoupilo v platnost nové Opatření rektora č. 43/2019 - Podrobnosti o vybraných povinnostech a dlaších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus.


Toto opatření obsahuje podrobnější informace k:

a) průběžným zprávám Primus

b) závěrečným zprávám Primus

c) žádostem o prodloužení Primus


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Seznam úspěšných projektů 4. kola soutěže Primus se zahájením v roce 2020


Seznam úspěšných projektů ke stažení


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Seznam úspěšných žádostí o prodloužení financování projektů 1. kola soutěže Primus (zahájení od 2020)


Seznam úspěšných žádostí o prodloužení financování ke stažení


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 4. kolo soutěže (realizace od roku 2020)

Vyhlášení 4. kola soutěže Primus


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Žádosti o prodloužení financování projektů 1. kola PRIMUS

Na základě Opatření rektora č. 9/2019 zveřejňujeme ke stažení formulář Žádosti o prodloužení financování projektů Primus. Podle čl. 3 odst. 1 a 2 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá elektronicky prostřednictvím příslušného referenta či koordinátora evidence tvůrčí činnosti, a to do 30. dubna 2019.


Request to extend Primus project funding - download in English


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Průběžné zprávy Primus za rok 2018

Na základě Opatření rektora č. 49/2018 zveřejňujeme ke stažení formulář Průběžné zprávy soutěže Primus za rok 2018. Podle čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá vyplněný do 28. února 2019 prostřednictvím modulu GAP informačního systému „IS Věda“.


Formulář průběžné zprávy ke stažení - česká verze

Interim Report - download in English

Formulář průběžné zprávy neobsahuje finanční údaje za rok 2018 (neboť tyto údaje se budou vyplňovat on-line v databázi GaP), ani výhled pro rok 2019, který bude součástí dodatků k řešitelským dohodám.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 3. kolo soutěže (realizace od roku 2019)

Konečný seznam podpořených projektů

Konečný seznam podpořených projektů

Přehled návrhů projektů 3. kola soutěže Primus doporučených Vědeckou radou UK k financování od roku 2019

Přehled doporučených projektů


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.

Vyhlášení 3. kola soutěže Primus

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Průběžné zprávy Primus za rok 2017

Na základě opatření rektora č. 76/2017 zveřejňujeme ke stažení formulář průběžné zprávy soutěže Primus za rok 2017. Podle Čl. 2 tohoto patření se níže uvedený formulář zasílá vyplněný do 31. března 2018 na adresu .


Formulář průběžné zprávy ke stažení - česká verze

Interim Report - download in English

Formulář průběžné zprávy neobsahuje finanční údaje za rok 2017 (neboť tyto údaje se budou vyplňovat on-line v databázi GaP), ani výhled pro rok 2018, který bude součástí dodatků ke řešitelským dohodám.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 2. kolo soutěže (realizace od roku 2018)

Konečný seznam podpořených projektů

Konečný seznam podpořených projektů

Přehled návrhů projektů Primus doporučených Vědeckou radou UK k financování od roku 2018

Přehled ke stažení


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.

Vyhlášení 2. kola soutěže Primus

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

    (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 1. kolo soutěže (realizace od roku 2017)

Konečný seznam podpořených projektů

Konečný seznam podpořených projektů


Hodnocení projektů Primus projednaných Vědeckou radou UK


Informace o soutěži

Primus je novou soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Zajímavou příležitost pro tvůrčí a vědeckou práci dostanou i studenti doktorských a magisterských studijních programů, které bude možné do řešitelských týmů zapojit. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).

Zásady soutěže a vyhlášení prvního kola


Soutěž Primus se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 15/2016 a také Vyhlášením prvního kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 22/2016. Podrobnosti jsou k dispozici na samostatné stránce.


Kontakt

Odbor pro vědu a výzkum RUK, e-mail:


Poslední změna: 23. leden 2024 16:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám