Konečný seznam podpořených projektů

fakulta

č. projektu

název projektu

hlavní řešitel

PedF

HUM/11

Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování

MARTINKOVÁ Patrícia

FF

HUM/30

Σίδηρος. Technologie v předklasickém Řecku.

VERČÍK Marek

FSV

HUM/16

Ekonomie energetiky a politiky životního prostředí

HAVRÁNKOVÁ Zuzana

PF

HUM/17

Europeizace jako determinant právní regulace finančních služeb a zdanění

HOBZA Martin

HTF

HUM/21

Reflexe křesťanské tradice jako prostředek pochopení sociokulturních změn v evropské post-sekulární společnosti

ŘÍHOVÁ Ladislava

FSV

HUM/24

Hybridní revoluční aktéři v globální politice

DITRYCH Ondřej

FF

HUM/19

Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních

měsících života

CHLÁDKOVÁ Kateřina

KTF

HUM/14

Sběratelství v Čechách od 16. do 17. století: od kunstkomory k obrazové galerii

FORNASIERO Alice

PF

HUM/13

Dočasnost v právní úpravě ochrany nucených migrantů

HONUSKOVÁ Věra

HTF

HUM/34

Depolitizace studia židovské mystiky: teologická reflexe literatury pražských frankistů

KOHOUT Ivan

MFF

SCI/9

Kryptografická složitost strukturovaných problémů

HUBÁČEK Pavel

PřF

SCI/11

Rychlý ústup severozápadní části Laurentinského ledovcového štítu jako příčina meltwater pulse

1A

MARGOLD Martin

PřF

SCI/8

Klíčové faktory pro formování polinačních sítí: efekt nadmořské výšky, zeměpisné šířky a

fragmentace prostředí

TROPEK Robert

PřF

SCI/12

Vliv neurologického zánětu na vývoj mozku a učení u kognitivně pokročilých ptáků

VINKLER Michal

PřF

SCI/14

Vývoj nových metod pro přípravu polycyklických sloučenin a jejich využití v totální syntéze

přírodních látek

MATOUŠOVÁ Eliška

PřF

SCI/23

Cytogenomika kapské radiace

SCHMICKL Roswitha Elisabeth

PřF

SCI/22

Rozpustné zeolity

OPANASENKO Maksym

FaF

SCI/4

Úloha mikroRNA v lékové rezistenci hlístic

MATOUŠKOVÁ Petra

MFF

SCI/3

Pokročilé geometrické metody ve statistice

NAGY Stanislav

PřF

SCI/16

Trendy početnosti ptačích populací v podmínkách globálních změn: cesta k porozumění

působícím mechanismům

REIF Jiří

1.LF

MED/9

Mechanismy signalizace B-buněčného receptoru a aktivace protein kinázy B u lymfomů a jejich

potenciál pro léčbu

HAVRÁNEK Ondřej

3.LF

MED/7

Neuron-gliové interakce v homeostáze sítnice: efekt vizuální stimulace a implikace pro

autoimunitní uveitidu

ŠTOFKOVÁ Andrea

1.LF

MED/16

Studium regulační sítě onkogenních mikroRNA u leukemických B-buněk za využití nové

technologie editace genů

VARGOVÁ Karina

1.LF

MED/6

Studium purinového metabolismu jako potenciálního cíle protinádorové terapie

ZIKÁNOVÁ Marie

2.LF

MED/11

Diverzita receptorů pro antigeny u akutní leukémie jako marker selhání léčby a imunodeficience

FROŇKOVÁ Eva

3.LF

MED/8

Srdeční selhání – studium nových patofyziologických mechanizmů ovlivňujících léčbu a prognózu

nemocných

KNOT Jiří

LFPl

MED/17

Spánková dynamika neuronálních sítí ve zdraví a nemoci

BLAHNA Karel

FTVS

MED/5

Výskoky s dopomocí u stárnoucí populace: inovativní metoda kondičního cvičení

TUFANO James


zpět na stránku programu Primus


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám