Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlásit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram

- Závěrečné zprávy projektů a konferencí SVV řešených v roce 2023 se podávají na RUK do 15. 2. 2024.

- Případné návrhy nových projektů a konferencí (nebyly-li prodlouženy z roku 2023) pro rok 2024 se podávají na RUK rovněž do 15. 2. 2024.

- Lhůty pro podání závěrečných zpráv i nových návrhů na fakultě stanovuje příslušný děkan/děkanka.

Formuláře a výkazy

Závěrečná zpráva fakulty se vyplňuje dohromady za všechny řešené projekty SVV+GAUK v roce 2023.

Závěrečnou zprávu projektu/konference SVV vyplňuje hlavní řešitel/organizátor s tím, že její nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

  • slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

  • seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu (uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)

  • seznam členů řešitelského týmu.


Obdobně pro nové kolo SVV v roce 2024 je v případě aktulizace konferencí vyplnit celofakultní formulář.

Doporučený rozsah pro každou z výše uvedených příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany A4.

Informace o využití účelové podpory za rok 2023

Zde naleznete informace o využití účelové podpory za rok 2023.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se řídí těmito dokumenty:

Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Informace o uplynulých ročnících 2010-2012, 2013-2015, 2016-2018, 2019-2022 a 2023 naleznete na samostatných stranách.


Poslední změna: 9. duben 2024 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám