UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.

První kolo soutěže bylo vyhlášeno v roce 20111, podpořené projekty byly realizovány od roku 2012 s termínem ukončení k 31. 12. 2017.2


Aktuálně je na Univerzitě Karlově řešeno celkem 27 projektů druhého kola univerzitních výzkumných center, které započaly svoji činnost v roce 2018 (rok 2018 byl tedy prvním rokem jejich realizace) a jsou koncipovány jako šestileté, s předpokládaným ukončením k 31. 12. 2023. Projekty univerzitních center jsou realizovány na 10 fakultách a 1 vysokoškolském ústavu Univerzity Karlovy, a je na ně ročně poskytnuto 130 mil. Kč.


Výchozí dokumentace:

odkaz online

ke stažení

Zásady univerzitních výzkumných center UNCE

OR 43/2017

stáhnout

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023


OR 42/2022


stáhnout


Formuláře:

formuláře ke stažení

Průběžná zpráva UNCE

stáhnout

Závěrečná zpráva UNCE

stáhnout


Přehled udělených projektů UNCE:

počet projektů v kole

období řešení projektů

1. kolo UNCE

27

2012 - 2017

2. kolo UNCE

27

2018 - 2023


AKTUALITY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* POVINNÉ SEMINÁŘE S VÝSTUPY JUNIORŮ 2021

Přehled povinných seminářů univerzitních UNCE s prezentacemi výsledků juniorů v roce 2021


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* HARMONOGRAM PRO ROK 2021

do 1. 1.

• zveřejnění OR k přehledu vynaložených finančních prostředků, včetně údajů o změnách ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu

do 26. 2.

• termín pro odevzdání přehledu vynaložených finančních prostředků, včetně údajů o změnách ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu

po celý rok

• kontrola činnosti center zejména prostřednictvím seminářů s prezentacemi výsledků juniorů


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poznámky

1

v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015, usnesením Rozšířeného kolegia rektora UK ze dne 20. 6. 2011 a usnesením Vědecké rady UK ze dne 30. 6. 2011

2

s výjimkou projektu č. 204009, který byl (v souladu s původním plánem) ukončen k 31. 12. 2016


Poslední změna: 1. únor 2023 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám