UNCE - Univerzitní výzkumná centra

AKTUALITY

g
UNCE 2018-2023

* Vyhlášení 2. kola soutěže (od roku 2018)

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

    (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK (http://cas.cuni.cz).

  • Návrhy projektů lze podávat průběžně od 1. června 2017 do 14. srpna 2017.

  • Kontaktní e-mailová adresa:


UNCE 2012-2017

* Závěrečné zprávy UNCE (2012-2017)

Na základě opatření rektora č. 77/2017 zveřejňujeme ke stažení formulář Závěrečné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center v letech 2012-2017. Podle Čl. 2 tohoto patření se níže uvedený formulář zasílá vyplněný do 31. března 2018 na adresu .


Formulář závěrečné zprávy ke stažení - česká verze

Final Report - download in English


* Hodnocení průběžných zpráv za období 2014–2016

Průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center za období let 2014–2016 byly posouzeny hodnotícími komisemi UNCE; ke všem průběžným zprávám byly vypracovány oponentní posudky. Na základě usnesení komisí byla každému centru přidělena známka ze škály A, B, C (A – nejvyšší hodnocení, C – nejnižší hodnocení). Výsledný přehled hodnocení byl předložen k projednání Vědecké radě UK, která jej dne 25. 5. 2017 vzala na vědomí.


Přehled hodnocení průběžných zpráv UNCE za období let 2014–2016


Archiv aktualit


* Obecné informace o soutěži

Soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) má za cíl účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Poprvé byla vyhlášena v roce 20111, podpořené projekty jsou realizovány od roku 2012 s předpokládaným termínem ukončení k 31. 12. 2017.2 První kolo soutěže se řídí Zásadami, které byly vydány opatřením rektora č. 9/2011 a novelizovány opatřením rektora č. 15/2013. Druhé kolo soutěže bylo vyhlášeno 1. června 2017 (viz opatření rektora č. 44/2017) a řídí se Zásadami vydanými opatřením rektora č. 43/2017.


Přehled projektů podpořených v 1. kole soutěže


Poznámky

1

v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015, usnesením Rozšířeného kolegia rektora UK ze dne 20. 6. 2011 a usnesením Vědecké rady UK ze dne 30. 6. 2011

2

s výjimkou projektu č. 204009, který byl (v souladu s původním plánem) ukončen k 31. 12. 2016


Poslední změna: 11. červen 2019 12:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám