UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.

První kolo soutěže bylo vyhlášeno v roce 20111, podpořené projekty byly realizovány od roku 2012 s termínem ukončení k 31. 12. 2017.2


Aktuálně je na Univerzitě Karlově řešeno celkem 27 projektů druhého kola univerzitních výzkumných center, které započaly svoji činnost v roce 2018 (rok 2018 byl tedy prvním rokem jejich realizace) a jsou koncipovány jako šestileté, s předpokládaným ukončením k 31. 12. 2023. Projekty univerzitních center jsou realizovány na 10 fakultách a 1 vysokoškolském ústavu Univerzity Karlovy, a je na ně ročně poskytnuto 130 mil. Kč.


AKTUALITY

* POVINNÉ SEMINÁŘE S VÝSTUPY JUNIORŮ 2020

Přehled povinných seminářů univerzitních center UNCE s prezentacemi výsledků juniorů


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA UNIVERZITNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTER UNCE ZA OBDOBÍ 2018-2019

Na základě Opatření rektora č. 43/2019 zveřejňujeme ke stažení formulář Průběžné zprávy univerzitních výzkumných center UNCE za období 2018-2019. Podle čl. 3 odst. 3 a 4 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá elektronicky prostřednictvím příslušného koordinátora či referenta evidence aktivit tvůrčí činnosti, a to do 28. února 2020.


Formulář průběžné zprávy ke stažení


Formulář průběžné zprávy neobsahuje finanční údaje za rok 2019 (neboť tyto údaje se budou vyplňovat on-line v databázi GaP ve formě Přehledu vynaložených finančních prostředků), ani výhled pro rok 2020, který je součástí dodatků k řešitelským dohodám.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ZVEŘEJNĚNÍ OPATŘENÍ REKTORA č. 43/2019

Dne 1. 1. vstoupilo v platnost nové Opatření rektora č. 43/2019 - Podrobnosti o vybraných povinnostech a dlaších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus.


Toto opatření obsahuje podrobnější informace k průběžným zprávám UNCE a předkládání přehledu


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* HARMONOGRAM PRO ROK 2020

do 1. 1.

• zveřejnění OR k odevzdávání průběžné zprávy a přehledu vynaložených finančních prostředků

do 10. 1.

• zveřejnění vzorového formuláře průběžné zprávy

do 28. 2.

• termín pro odevzdání průběžné zprávy a přehledu

duben/květen

• hodnocení průběžných zpráv

po celý rok

• kontrola činnosti center zejména prostřednictvím seminářů s prezentacemi výsledků juniorů


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poznámky

1

v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015, usnesením Rozšířeného kolegia rektora UK ze dne 20. 6. 2011 a usnesením Vědecké rady UK ze dne 30. 6. 2011

2

s výjimkou projektu č. 204009, který byl (v souladu s původním plánem) ukončen k 31. 12. 2016


Poslední změna: 28. srpen 2020 11:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám