UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.

První kolo soutěže bylo vyhlášeno v roce 20111, podpořené projekty byly realizovány od roku 2012 s termínem ukončení k 31. 12. 2017.2


Aktuálně je na Univerzitě Karlově řešeno celkem 27 projektů druhého kola univerzitních výzkumných center, které započaly svoji činnost v roce 2018 (rok 2018 byl tedy prvním rokem jejich realizace) a jsou koncipovány jako šestileté, s předpokládaným ukončením k 31. 12. 2023. Projekty univerzitních center jsou realizovány na 10 fakultách a 1 vysokoškolském ústavu Univerzity Karlovy, a je na ně ročně poskytnuto 130 mil. Kč.Poznámky

1

v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015, usnesením Rozšířeného kolegia rektora UK ze dne 20. 6. 2011 a usnesením Vědecké rady UK ze dne 30. 6. 2011

2

s výjimkou projektu č. 204009, který byl (v souladu s původním plánem) ukončen k 31. 12. 2016


Poslední změna: 30. srpen 2019 12:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám