1. kolo

1. kolo univerzitních center UNCE

Oblast humanitních a společenských věd

číslo

součást UK

název

hlavní řešitel

204001/2012

PedF

Centrum výzkumu základního vzdělávání

WALTEROVÁ Eliška

204002/2012

FF

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

ŠPINKA Štěpán

204003/2012

PřF

Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století

DZÚROVÁ Dagmar

204004/2012

PřF

Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě

HAVLÍČEK Jan

204005/2012

CERGE

Center for Advanced Economic Studies (CAES)

KEJAK Michal

204006/2012

PF

Výzkumné centrum pro lidská práva

ŠTURMA Pavel

204007/2012

FSV

Centrum pro výzkum kolektivní paměti

VYKOUKAL Jiří

204008/2012

KTF

Transendence a její interpretace v teologii a umění

RYŠKOVÁ Mireira

204009/2012

FHS

Centrum fenomenologického výzkumu

NOVÁK AlešOblast přírodních a lékařských věd

číslo

součást UK

název

hlavní řešitel

204010/2012

3.LF

Genetické, patofyziologické a epidemiologické aspekty kardiovaskulárních chorob

WIDIMSKÝ Petr

204011/2012

1.LF

Centrum pro studium vzácných geneticky podmíněných onemocnění

ZEMAN Jiří

204012/2012

2.LF

Vývoj a regulace leukocytů se zaměřením na dětský věk

HRUŠÁK Ondřej

204013/2012

PřF

Mechanismy reprogramování komplexních buněčných odpovědí

PALKOVÁ Zdena

204014/2012

MFF

Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky

MÁLEK Josef 

204015/2012

3.LF

Univerzitní centrum pro výzkum energetického metabolismu

ANDĚL Michal

204016/2012

PřF

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity

PETRUSEK Adam

204017/2012

PřF

Molekulární interakce mezi parazity a hostiteli a nové strategie boje proti parazitálním infekcím

TACHEZY Jan

204018/2012

PřF

Centrum supramolekulární chemie

ROITHOVÁ Jana

204019/2012

FaF

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

ŠIMŮNEK Tomáš

204020/2012

MFF

Výzkum Země a vesmíru metodami teoretické, počítačové a experimentální fyziky

SEMERÁK Oldřich

204021/2012

1.LF

Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buňek

STOPKA Tomáš

204022/2012

1.LF

Struktura, organizace a dynamika chromatinu

RAŠKA Ivan

204023/2012

MFF

Fyzika kondenzovaných látek a funkčních materiálů

HOLÝ Václav

204024/2012

1.LF

Výzkum možností individualizace léčby a snižování její morbidity s využitím moderních diagnostických metod v gynekologii

CIBULA David

204025/2012

PřF

Moderní technologie pro identifikaci a optimalizaci nádorových léčiv nové generace

ŠULC Miroslav

204026/2012

FaF

Studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění

SOLICH Petr

204027/2012

MFF

Centrum moderní informatiky

SGALL JiříPoslední změna: 15. leden 2021 12:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám