Komise programů pro podporu vědy na UK

Komise programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově jsou poradními orgány univerzity, které se podílejí na zajištění kvality a transparentnosti posuzování a hodnocení interních programů pro podporu vědy: v současnosti zejména programů UNCE a Primus.


Komise jsou celkem tři:

(kliknutím na název se zobrazí aktuální složení komise).


Stěžejním úkolem komisí je odborné posuzování a hodnocení podaných přihlášek a návrhů projektů či programů, dále průběžných, bilančních a závěrečných zpráv podpořených projektů a programů, případně i dalších souvisejících dokumentů (například žádostí o prodloužení financování projektů).


Statut komisí byl vydán opatřením rektora č. 12/2020.


V souladu s čl. 4 odst. 9 statutu byl vydán jednací řád komisí, který byl přijat komisí pro oblast lékařských věd vč. biomedicíny dne 22. 4. 2020, komisí pro oblast přírodních věd, matematiky a informatiky dne 23. 4. 2020 a komisí pro oblast humanitních a společenských věd dne 28. 4. 2020.


Poslední změna: 1. únor 2023 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám