Velké výzkumné infrastruktury


Zapojení Univerzity Karlovy do VVI je k dispozici v přehledné tabulce, kde najdete prokliky na jednotlivé infrastruktury i jejich kontakty.„Výzkumná infrastruktura je výzkumným zařízením nezbytným pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi.“


O tom co jsou to vlastně velké výzkumné infrastruktury si můžete podrobně přečíst zde.


„Výzkumné infrastruktury jsou jedním ze stěžejních pilířů národních výzkumných a inovačních systémů jednotlivých členských států Evropské unie, Evropského výzkumného prostoru jako celku a dalších uskupení makro-regionálního, popř. globálního rozměru, významu a dopadu. Tvoří páteřní síť pro provádění excelentního základního a aplikovaného výzkumu a představují platformu pro vývoj těch nejvyspělejších technologií vykazujících vysokou znalostní náročnost a potenciál pro uplatnění v inovativním zboží a službách s vysokou přidanou hodnotou.“

- MŠMT, Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022, aktualizace 2019


Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo na https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/


Cestovní mapa Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI)


ELIXIR-CZ – Česká národní infrastruktura pro biologická data
ELIXIR-CZ – Česká národní infrastruktura pro biologická data
Poslední změna: 4. listopad 2022 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám