Národní granty

Financování vědy v rámci ČR se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále pravidly poskytovatelů, což jsou jednotlivá ministerstva a agentury, jako Grantová agentura ČR nebo Technologická agentura ČR. Tematicky se soutěže liší dle zaměření ministerstev a agentur, které soutěže vyhlašují. Ve všech typech soutěží dosahují žadatelé - výzkumníci z Univerzity Karlovy velmi dobrých výsledků.


Více informací o aktuálních soutěžích naleznete na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - (IS VaVal).


POZOR! V rámci některých veřejných soutěží může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka). Pokud se bude uchazeč vyskytovat ve více projektech, nebude žádný projekt s výskytem tohoto uchazeče přijat do veřejné soutěže – z tohoto důvodu je nutné, aby zájemci o účast v této soutěži neprodleně kontaktovali pracovníky s odpovědností za granty v součástech UK nebo Odbor pro vědu a výzkum, aby byla zajištěna koordinace účasti v soutěži za celou UK.


Více k omezením počtu přihlášek na jedno IČO


Pokud máte jakýkoli dotaz či pochybnost o tom, jestli a jak se do soutěže přihlásit, koho o tom informovat, neváhejte se obrátit na oddělení podpory vědy ať už na vašich fakultách či institutech nebo přímo na rektorátu. Vždy je lepší se zeptat a nepřijít o možnost zúčastnit se soutěže a získat nemalé finanční prostředky na svůj výzkum.

Univerzita Karlova má mnohaleté zkušenosti s podáváním žádostí i získáváním těchto projektů, nebojte se zeptat kolegů.


Kontaktní osobou pro všechny níže uvedené projekty je na Odboru pro vědu a výzkum RUK Mgr. Ing. Kateřina TurkováPoslední změna: 1. září 2023 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám