Cooperatio

Cooperatio je program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, který od 1. 1. 2022 nahradil programy Progres (jež skončily k 31. 12. 2021). Klíčovým dokumentem je opatření rektora č. 22/2023 – Zásady programu Cooperatio.


Program je založen na oborovém členění. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“), které se dále člení na obory, které budou na univerzitě v letech 2022-2026 systematicky rozvíjeny.

Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio byla dne 25. 2. 2021 schválena Vědeckou radou UK; dne 27. 5. 2021 Vědecká rada UK schválila také přihlášení fakult a vysokoškolských ústavů UK k vědním oborům programu Cooperatio (viz dokument ke stažení níže).


Hlavním cílem programu je kromě zajištění kvality a rozvoje vědních oborů také zmírnění fragmentace vědních oborů v rámci UK. Cooperatio je nástrojem pro podporu komunikace, koordinace a spolupráce všech fakult a vysokoškolských ústavů UK, na nichž je určitý obor rozvíjen. Díky oborovému členění je zajištěna kompatibilita s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti UK. Z dlouhodobějšího hlediska je záměrem i lepší provázání vědních oblastí se studijními programy. Dalšími důležitými aspekty Cooperatia jsou jeho nesoutěžní charakter (vlastní i programům Progres) a inkluzivní princip znamenající, do programu budou zapojeni všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorského studia UK.


V rámci Cooperatia je rozdělována převážná část finančních prostředků, které univerzita získává od státu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Většina prostředků je fakultami a vysokoškolskými ústavy alokována na vědní oblasti a obory, do nichž budou zapojeny; menší část budou moci součásti UK využít na své strategické priority v oblasti tvůrčí činnosti (např. podpora mezioborové či mezinárodní spolupráce, spoluúčast v nově udělených projektech Primus, podpora nového vědeckého týmu apod.).


Program Cooperatio bude uskutečňován v pětiletých cyklech, s prvním cyklem v období roků 2022–2026.


Kontaktní e-mailová adresa:


Seznam vědních oblastí


Termíny jednání rad jednotlivých vědních oblastí programu Cooperatio


Odkazy a dokumenty ke stažení
Poslední změna: 1. srpen 2023 10:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám