Termíny jednání rad vědních oblastí


V níže uvedených tabulkách jsou postupně zveřejňovány termíny jednání rad vědních oblast programu Cooperatio v roce 2023.


Březen 2023

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

GEOG

Geography

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

PřF

9. 3. 2023, 9:00, budova PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna (3. patro, místnost č. 373)


Únor 2023

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

IMMU

Immunity and Infection

prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

LFP, 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFHK

6. 2. 2023, 11:00, budova Biomedicínského centra LFP, alej Svobody 76, Plzeň

PHAR

Pharmaceutical Sciences

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

FaF HK, 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LFHK

9. 2. 2023, 9:30, budova FaF HK, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, velká zasedací místnost děkanátu


Leden 2023

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

HIST

History

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

FF, KTF, 1.LF, PřF, PedF, FSV, FHS, ÚDAUK

16. 1. 2023, 10:00, budova FF, nám Jana Palacha 2, místnost P201 (2. patro), hybridní forma

NEUR

Neurosciences

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

16. 1. 2023, 14:00, budova VFN, Kateřinská 30, Praha 2, velká posluchárnaV níže uvedených tabulkách jsou uvedeny termíny jednání rad vědních oblast programu Cooperatio v roce 2022.


Leden 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

SSED

Subject Specific Education Research

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

PedF, FF, PřF, MFF

17. 1. 2022, 12:00, online forma

POLS

Political Science

doc. Michel Perottino, Ph.D.

FSV, FF

25. 1. 2022, 15:00, hybridní forma, Ústav politologie FF UK, Voršilská 1, Praha 1

CARD

Cardiovascular Science

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

3.LF, 1.LF, 2.LF, LFPl, LFHK

26. 1. 2022, 11:00, budova 3.LF, děkanát, Sál R. Königové


Únor 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

GEED

General Education and Pedagogy

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

PedF, FF, PřF

2. 2. 2022, 16:00, online forma

GEOG

Geography

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

PřF

10. 2. 2022, 9:30, hybridní forma, budova PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna (3. patro, místnost č. 373)

HIST

History

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

FF, KTF, 1.LF, PřF, PedF, FSV, FHS, ÚDAUK

15. 2. 2022, 10:00, místo a forma bude upřesněno (v případě fyzického setkání - budova FHS, Praha 8)

THEO

Theology and Religious Studies

prof. ThDr. Martin Prudký

ETF, KTF, HTF, FF

15. 2. 2022, 16:00, online forma

NEUR

Neurosciences

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

21. 2. 2022, 14:00, online forma


Březen 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

PSYC

Psychological Sciences

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

PedF, FF, PřF, FHS

2. 3. 2022, 16:00, online forma

MATH

Mathematics

prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.

MFF, FF

10. 3. 2022, 12:30, budova MFF, Sokolovská 83, Praha 8, Katedra numerické matematiky - 4. patro, seminární místnost


Květen 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

TRAN

Transdisciplinary Research of the Anthropocene

prof. David Storch, Ph.D.

CTS

6.-8. 5. 2022, výjezdní zasedání Centra teoretických studií, Dalešice 71


Červen 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

ECON

Economics

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

CERGE, FSV, PF, MFF

1. 6. 2022, 13:00, budova NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, místnost č. 1 (2. patro)

PSYC

Psychological Sciences

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

PedF, FF, PřF, FHS

27. 6. 2022, hybridní forma

GEED

General Education and Pedagogy

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

PedF, FF, PřF

28. 6. 2022, online forma (ZOOM)

PHIL

Philosophy

prof. Karel Thein, Ph.D.

FF, KTF, PedF, FHS

29. 6. 2022, 16:00, online forma (ZOOM)


Září 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

PHAR

Pharmaceutical Sciences

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

FaF HK, 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LFHK

6. 9. 2022, 14:30, online forma na MS Teams

SSED

Subject Specific Education Research

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

PedF, FF, PřF, MFF

7. 9. 2022, 10:00, budova PedF, M. Rettigové 4, AULA

LITE

Literature

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

FF, PedF, FHS

15. 9. 2022, 16:00, budova FF, nám. Jana Palacha 2, 4. patro, posluchárna č. 417

BIOL

Biology

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

PřF, 1.LF

20. 9. 2022, 9:30, budova PřF, Viničná 7, číslo dveří č. 28

COMP

Computer Science

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

MFF, FF

29. 9. 2022, 9:00, online forma


Říjen 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

INCA

Intensive Care Medicine

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LFHK

4. 10. 2022, 13:00, online forma

LAWS

Law

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF

6. 10. 2022, 13:00, budova PF, nám. Curieových 7, 1. patro, místnost 117

MATC

Maternal and Childhood Care

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LFHK

17. 10. 2022, 14:00, online forma (ZOOM)

MATH

Mathematics

prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.

MFF, FF

20. 10. 2022, 12:30, budova MFF, Sokolovská 83, Praha 8, Katedra numerické matematiky - 4. patro, seminární místnost

INCA

Intensive Care Medicine

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LFHK

20. 10. 2022, 14:00, online forma

TRAN

Transdisciplinary Research of the Anthropocene

prof. David Storch, Ph.D.

CTS

21.-23. 10. 2022, výjezdní zasedání Centra teoretických studií, Vystrkov 179

SPOS

Sport Sciences - Social

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

FTVS, FSV

24. 10. 2022, 10:30, budova FTVS, hlavní křídlo, II. patro, místnost H20


Listopad 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

GEOG

Geography

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

PřF

10. 11. 2022, 9:30, budova PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna (3. patro, místnost č. 373)

SURG

Surgical Disciplines

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

LFP, 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFHK

24. 11. 2022

ECON

Economics

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

CERGE, FSV, MFF, PF

29. 11. 2022, 14:00, budova CERGE-EI, Politických vězňů 7, Digital Media Centre (DMC)

GEED

General Education and Pedagogy

prof. PaeDr. Radka Wildová, Ph.D.

PedF, FF, PřF

29. 11. 2022, 18:00, online forma (ZOOM)

PSYC

Psychological Sciences

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

PedF, FF, PřF, FHS

30. 11. 2022, 17:00, budova PedF, Myslíkova 7, místnost M006 (přízemí)


Prosinec 2022

Zkratka programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

METD

Metabolic Diseases

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFHK

12. 12. 2022, 10:00, budova VFN 1.LF, 3. interní klinika, Charvátův sál

PHIL

Philosophy

prof. Karel Thein, Ph.D.

FF, KTF, PedF, FHS

12. 12. 2022, 16:00, online forma (ZOOM)

PHYS

Physics

prof. Ing. Jan Franc, DrSc.

MFF

12. 12. 2022, 16:30, budova MFF, V Holešovičkách 2, Praha 8, posluchárna T2

BIOL

Biology

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

PřF, 1.LF

13. 12. 2022, 9:30, budova PřF, Viničná 7, číslo dveří č. 28

SPOS

Sport Sciences - Social

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

FTVS, FSV

13. 12. 2022, 16:00, budova FTVS, hlavní křídlo, II. patro, místnost H20

LING

Linguistics

prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

FF, MFF, PedF

14. 12. 2022, 10:00, budova FF, nám. Jana Palacha 2, Fonetický ústav, aula 16 (přízemí)

SOAS

Sociology and Applied Social Sciences

prof. doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

FSV, ETF, HTF, FF, FHS

19. 12. 2022, 11:00, online forma

CARD

Cardiovascular Science

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

3.LF, 1.LF, 2.LF, LFP, LFHK

20. 12. 2022, 13:00, budova 3.LF, děkanát, Sál R. Königové

ARCH

Archaeology

prof. PhDr. Miroslav Bárta, Ph.D.

FF

21. 12. 2022, online forma

ONCO

Oncology and Haematology

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

2.LF, 1.LF, 3.LF, LFP, LFHK

22. 12. 2022, 14:00, FN MotolPoslední změna: 2. únor 2023 11:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám