Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných univerzitou (tj. týkající se zejména těch nefakultních součástí univerzity, které nevystupují samostatně v pracovněprávních vztazích). Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných fakultami UK najdete na úředních deskách těchto fakult.


Referent/ka na zahraniční oddělení ETF UK

Pracoviště:

Evangelická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dle domluvy

více


Technik v oblasti organizační a administrativně správní na Právnické fakultě UK

Pracoviště:

Právnická fakulta UK

Velikost úvazku:

1,0 (možná domluva i na sníženém úvazku)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Přednosta/ka Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

Pracoviště:

Urologická kliniky 1. LF UK a VFN

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

12. 4. 2021

Datum nástupu:

1. 9. 2021

více


Přednosta/ka Anatomického ústavu 1. LF UK

Pracoviště:

Anatomický ústav 1. LF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

12. 4. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


Odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

Pracoviště:

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

22. 4. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


70 míst akademických pracovníků na 1.LF UK

Pracoviště:

různá pracoviště 1. LF UK

Velikost úvazku:

částečné úvazky

Termín podání přihlášky:

14. 4. 2021, 12:00 hodin

Datum nástupu:

1. 6. 2021

více


Odborný asistent pro Ústav Českého národního korpusu FF UK

Pracoviště:

Ústav Českého národního korpusu FF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

30. 4. 2021

Datum nástupu:

1. 9. 2021

více


Akademický pracovník pro sekci Biologie PřF UK

Pracoviště:

Přírodovědecká fakulta UK, sekce Biologie

Velikost úvazku:

částečný

Termín podání přihlášky:

13. 4. 2021

Datum nástupu:

15. 5. 2021

více


11 akademických pracovníků na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 4. 2021

Datum nástupu:

více


4 vedoucí pracovišť MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 4. 2021

Datum nástupu:

více


Mzdový metodik/mzdová metodička pro Rektorát UK

Pracoviště:

Rektorát UK

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dle dohody

více


2 lektoři pro Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Velikost úvazku:

2 x 0,2

Termín podání přihlášky:

21. 4. 2021

Datum nástupu:

červen 2021

více


Akademický pracovník – Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Velikost úvazku:

0,1

Termín podání přihlášky:

28. 4. 2021

Datum nástupu:

1. 6. 2021

více


„Postdok“ na informatické sekci MFF UK

Pracoviště:

Informatická sekce MFF UK

Velikost úvazku:

1 rok

Termín podání přihlášky:

30. 4. 2021

Datum nástupu:

1. října 2021 nebo po dohodě, avšak nejpozději 1. ledna 2022

více


Vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

Pracoviště:

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

30. 4. 2021

Datum nástupu:

1. 6. 2021

více


Vedoucí Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK

Pracoviště:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

30. 4. 2021

Datum nástupu:

1. 6. 2021

více


Vedoucí Oddělení podpory grantů a projektů MFF UK

Pracoviště:

Děkanát MFF UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 4. 2021

Datum nástupu:

více


Akademický pracovník pro Ústav anatomie 2. LF UK

Pracoviště:

Ústav anatomie 2. LF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

6. 5. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


Lektor pro Neurochirurgickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Velikost úvazku:

0,1

Termín podání přihlášky:

6. 5. 2021

Datum nástupu:

1. 6. 2021

více


Odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství HTF UK

Pracoviště:

Katedra učitelství HTF UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

7. 5. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


2 koordinační projektoví a programoví pracovníci na OPP RUK

Pracoviště:

Odobr projektové podpory RUK

Velikost úvazku:

2 x 0,5 minimálně do 12/2022

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned

více


Koordinátor poraden Centra Carolina UK Point

Pracoviště:

Rektorát UK, UK Point

Velikost úvazku:

0,5 DPČ

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

1. 5. 2021 či dle domluvy

více


Referent/ka Centra Carolina UK Point

Pracoviště:

Rektorát UK, UK Point

Velikost úvazku:

0,8 na dobu určitou (do konce roku 2022)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více
Informace pro personalisty fakult a součástí UK: inzeráty na obsazované pozice, které chcete na centrálním webu UK zveřejnit, posílejte na adresu  v editovatelném formátu (tedy nikoliv .pdf).Poslední změna: 12. duben 2021 10:17 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám