Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných univerzitou (tj. týkající se zejména těch nefakultních součástí univerzity, které nevystupují samostatně v pracovněprávních vztazích). Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných fakultami UK najdete na úředních deskách těchto fakult.


Odborný/á asistent/ka na ETF

Pracoviště:

ETF UK

Velikost úvazku:

částečný

Termín podání přihlášky:

15. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020 nebo dohodou

více


Vědecký pracovník na dva roky postdoktorandské praxe v CTS UK

Pracoviště:

Centrum teoretických studií UK

Velikost úvazku:

1,0 na dobu 2 let

Termín podání přihlášky:

30. 9. 2020

Datum nástupu:

1. 1. 2021

více


2 místa odborných asistentů/asistentek na Katedře teorie práva a právních učení

Pracoviště:

Katedra teorie práva a právních učení PF UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

9. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Přednosta/ka Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN

Pracoviště:

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

14. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Přednosta/ka Chirurgické kliniky 1. LF UK a NNB

Pracoviště:

Chirurgická klinika 1. LF UK a NNB

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

14. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 1. 2021

více


Vedoucí Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Pracoviště:

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

14. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


7 míst asistentů (doktorandů) na katedrách a ústavech MFF UK

Pracoviště:

informatická sekce MFF

Velikost úvazku:

částečné úvazky

Termín podání přihlášky:

14. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Akademický pracovník na Ústavu jazyků 2. LF UK

Pracoviště:

Ústav jazyků 2. LF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

12. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 9. 2020

více


Akademický pracovník na Ústavu anatomie 2. LF UK

Pracoviště:

Ústav anatomie 2. LF UK

Velikost úvazku:

0,1

Termín podání přihlášky:

13. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 9. 2020

více


Akademický pracovník na Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

12. 8. 2020

Datum nástupu:

15. 9. 2020

více


Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy, Centrum celoživotního vzdělávání

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dle dohody

více


Více akademických pracovníků/pracovnic na různá pracoviště 1.LF UK

Pracoviště:

Různá pracoviště 1. LF UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

26. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Tajemník Katolické teologické fakulty UK

Pracoviště:

Katolická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

31. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Odborný asistent na KTF UK, obor dějiny evropské kultury se specializací na dějiny středověku

Pracoviště:

Katolická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

28. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Odborný asistent na KTF UK se specializací na českou a světovou literaturu 19. a 20. století

Pracoviště:

Katolická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

28. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Odborný asistent na KTF UK pro konfesní právo

Pracoviště:

Katolická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

28. 8. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Akademický pracovník Kliniky Stomatologie LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta v Plzni UK

Velikost úvazku:

plný, možnost i zkráceného úvazku

Termín podání přihlášky:

3. 9. 2020

Datum nástupu:

září / říjen 2020

více


Akademičtí pracovníci na Katedře ústavního práva PF UK

Pracoviště:

Katedra ústavního práva PF UK

Velikost úvazku:

plný nebo částečný

Termín podání přihlášky:

4. 9. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020, případně dohodou

více


Archivář na FHS UK

Pracoviště:

Fakulta humanitních studií UK

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned, případně dohodou

více


Asistet na Ústav translatologie FF UK

Pracoviště:

Ústav translatologie FF UK

Velikost úvazku:

0,5 (20 hodin týdně)

Termín podání přihlášky:

11. 9. 2020

Datum nástupu:

1. 11. 2020

více


Správce informačních systémů PF UK

Pracoviště:

Oddělení informačních technologií PF UK

Velikost úvazku:

plný na dobu určitou s výhledem na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

září 2020

více


Personalistka/personalista na PF UK

Pracoviště:

Zaměstnanecké oddělení PF UK

Velikost úvazku:

plný na dobu určitou s výhledem na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

září 2020

více


Výzkumný pracovník – ekonom na COŽP UK

Pracoviště:

Centrum pro otázky životního prostředí UK

Velikost úvazku:

plný na dobu určitou

Termín podání přihlášky:

ihned

Datum nástupu:

dle vzájemné dohody

více


Asistent / Asistentka Chirurgické kliniky LF v Plzni

Pracoviště:

Lékařské fakulty v Plzni, UK

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

10. 9. 2020

Datum nástupu:

říjen 2020

více


Asistent / Asistentka Psychiatrické kliniky LF v Plzni

Pracoviště:

Lékařské fakulty v Plzni, UK

Velikost úvazku:

0,7

Termín podání přihlášky:

10. 9. 2020

Datum nástupu:

září / říjen 2020

více
Informace pro personalisty fakult a součástí UK: inzeráty na obsazované pozice, které chcete na centrálním webu UK zveřejnit, posílejte na adresu  v editovatelném formátu (tedy nikoliv .pdf).Poslední změna: 11. srpen 2020 20:34 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám