Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných univerzitou (tj. týkající se zejména těch nefakultních součástí univerzity, které nevystupují samostatně v pracovněprávních vztazích). Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných fakultami UK najdete na úředních deskách těchto fakult.


5 míst odborných asistentů na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

31. 1. 2022

Datum nástupu:

více


Výzkumný pracovník na COŽP UK - udržitelnost dodavatelských řetězců

Pracoviště:

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5–1,0 dle vzájemné dohody, do poloviny roku 2023

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Referent/-ka na zahraniční oddělení PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

leden 2022

více


Personální referentka/referent na KaM UK

Pracoviště:

Koleje a menzy Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

po domluvě

více


8 míst vedoucích pracovišť na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 2. 2022

Datum nástupu:

více


2 místa vedoucích pracovišť na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 2. 2022

Datum nástupu:

1. 7. 2022

více


10 akademických pracovníků na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 2. 2022

Datum nástupu:

více


2 postdoktorandi na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 2. 2022

Datum nástupu:

více


Akademický pracovník pro Ústav epidemiologie 2. LF UK

Pracoviště:

Ústav epidemiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

28. 1. 2022

Datum nástupu:

únor / březen 2022

více


Odborný/-á asistent/-ka na Urologické klinice LFP UK

Pracoviště:

Urologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,1

Termín podání přihlášky:

4. 2. 2022

Datum nástupu:

únor / březen 2022

více


Asistent/-ka, Odborný/-á asistent/-ka Oční kliniky LFP UK

Pracoviště:

Oční klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,1

Termín podání přihlášky:

4. 2. 2022

Datum nástupu:

únor 2022

více


Akademický/-á pracovník/-ice pro Katedru sociologie FSV UK – vedení seminářů ke kvalifikačním pracím / digitální sociologie

Pracoviště:

Katedra sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

3. 2. 2022

Datum nástupu:

1. 3. 2022

více


Akademický/-á pracovník/-ice pro Katedru sociologie FSV UK – kvantitativní metodologie

Pracoviště:

Katedra sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

3. 2. 2022

Datum nástupu:

1. 3. 2022

více


Akademický/-á pracovník/-ice pro Katedru sociologie – kvalitativní metodologie

Pracoviště:

Katedra sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

3. 2. 2022

Datum nástupu:

1. 3. 2022

více


Vědecký pracovník pro Katedru biochemie PřF UK

Pracoviště:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra biochemie

Velikost úvazku:

1,0, do 30. 4. 2023

Termín podání přihlášky:

3. 2. 2022

Datum nástupu:

1. 6. 2022

více


Tajemnice / tajemník ETF UK

Pracoviště:

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

22. února 2022

Datum nástupu:

1. června 2022

více


Přednosta/ka Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN

Pracoviště:

Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

14. 2. 2022

Datum nástupu:

1. 4. 2022

více


Hlavní účetní RUK

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy, ekonomický odbor

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dle dohody – ideálně únor 2022

více


Vedoucí business analytik ÚVT UK

Pracoviště:

Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

1. 2. 2022

více


Postdoktorand/-ka na Ústavu teoretické fyziky MFF UK

Pracoviště:

Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 2. 2022

Datum nástupu:

1. dubna 2022 nebo dle dohody

více


Odborný/-á asistent/-ka v oboru genderová studia na Katedře sociologie FHS UK

Pracoviště:

Katedra sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,50 (nastupující pracovní smlouva na dobu určitou)

Termín podání přihlášky:

12. 2. 2022

Datum nástupu:

letní semestr 2022

více


Akademický pracovník pro Chirurgickou kliniku 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

13. 2. 2022

Datum nástupu:

1. 4. 2022

více


Akademický pracovník pro Pneumologickou klilniku 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Pneumologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol

Velikost úvazku:

0,05

Termín podání přihlášky:

16. 2. 2022

Datum nástupu:

březen 2022

více


Akademický pracovník pro Pediatrickou kliniku 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

17. 2. 2022

Datum nástupu:

březen 2022

více


Asistent/-ka Psychiatrické kliniky LF v Plzni

Pracoviště:

Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,6

Termín podání přihlášky:

17. 2. 2022

Datum nástupu:

březen 2022

více


Zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost - Ústav klinické biochemie a hematologie LFP UK

Pracoviště:

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

17. 2. 2022

Datum nástupu:

březen 2022

více


Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Neurologické kliniky LFP UK

Pracoviště:

Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

17. 2. 2022

Datum nástupu:

březen 2022

více


Akademická pracovník pro Katedru analytické chemie FaF UK

Pracoviště:

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Velikost úvazku:

0,5, případně dohodou, na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

18. 2. 2022

Datum nástupu:

dohodou

více


Administrátor/-ka grantového projektu ERC CZ na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 na dobu určitou do 31. 10. 2023

Termín podání přihlášky:

31. ledna 2022

Datum nástupu:

ihned či po domluvě

více


Odborný/-á asistent/-ka na Gynekologicko-porodnické klinice LFP UK

Pracoviště:

Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,15

Termín podání přihlášky:

20. 2. 2022

Datum nástupu:

březen 2022

více


Lektor pro pracoviště Ústavu fyziologie 2. LF UK

Pracoviště:

Ústav fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

20. 2. 2022

Datum nástupu:

březen/duben 2022

více


Fundraiser pro PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Projektový asistent oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Univerzitní koordinátor open access

Pracoviště:

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

28. 2. 2022

Datum nástupu:

ihned

více


Lektor pro Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Pracoviště:

Ústav patologické fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

27. 2. 2022

Datum nástupu:

březen/duben 2022

více
Informace pro personalisty fakult a součástí UK: inzeráty na obsazované pozice, které chcete na centrálním webu UK zveřejnit, posílejte na adresu  v editovatelném formátu (tedy nikoliv .pdf).Poslední změna: 28. leden 2022 14:43 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám