Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa zaměstnanců vypisovaných univerzitou. Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa zaměstnanců vypisovaných fakultami a součástmi UK najdete také na úředních deskách těchto fakult a součástí.


Výzkumný pracovník na COŽP UK - udržitelnost dodavatelských řetězců

Pracoviště:

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5–1,0 dle vzájemné dohody, do poloviny roku 2023

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Projektový pracovník/ce, sekretář/ka na LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

1,0 na dobu určitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned

více


Asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmakognozie a farmaceutické botaniky FaF UK

Pracoviště:

Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

31. 8. 2022

Datum nástupu:

1. 10. 2022, případně dohodou

více


Výzkumný pracovník pro studium mikrobiomu na 2. LF UK

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný úvazek do 31. 12. 2023 s možností prodloužení

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

1. 7. 2022 či dle dohody

více


Administrátor/-ka veřejných zakázek FF UK

Pracoviště:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na 1 rok, v případě osvědčení prodloužení pracovněprávního vztahu za zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dle dohody

více


Mzdová/-ý účetní KaM UK

Pracoviště:

Koleje a menzy Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

po domluvě

více


Asistent/-ka na CERGE UK

Pracoviště:

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

15. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 9. 2022

více


Akademický pracovník pro Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

3. 7. 2022

Datum nástupu:

září 2022

více


Lektor pro Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

3. 7. 2022

Datum nástupu:

září 2022

více


Akademický pracovník pro Kliniku dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

3. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 11. 2022

více


Teritoriální referent/ka do OZV RUK

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5 na 1 rok s  možností prodloužení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

co nejdříve

více


Odborný pracovník pro mzdovou agendu související se zahraničím

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 na 1 rok s  možností prodloužení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

4. 7. 2022

Datum nástupu:

v srpnu 2022 nebo podle dohody

více


Studijní referent/ka pro agendu doktorského studia na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

během července 2022

více


Akademický/-á pracovník/-ce pro Katedru žurnalistiky IKSŽ FSV UK

Pracoviště:

Katedra žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5 na tři roky s možností prodloužení

Termín podání přihlášky:

7. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 9. 2022

více


Finanční / projektový manažer projektů NPO / OP VVV / OP JAK a dalších pro FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

první rok pracovní poměr na dobu určitou, po roce prodloužení na další dva roky

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

v dohledné době, případně dle dohody

více


2x Analytik/analytička vývoje informačního systému Univerzity Karlovy

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný nebo zkrácený (0,8)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Vývojový/á analytik/analytička Univerzity Karlovy

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Procesní analytik/analytička informačního systému Univerzity Karlovy (evidence publikací a hodnocení vědy)

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Procesní analytik/analytička informačního systému Univerzity Karlovy (mobility, habilitace, výběrová řízení)

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Vedoucí oddělení cloudových služeb

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný, na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Vývojář databází a mikroslužeb

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný, na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Akademický pracovník pro Interní kliniku 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,05

Termín podání přihlášky:

7. 7. 2022

Datum nástupu:

srpen 2022

více


Asistent/-ka nebo odborný/-á asistent/-ka se zaměřením na evropská studia pro IMS FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 na 24 měsíců 

(s možností prodloužení při zachování projektového financování)

Termín podání přihlášky:

13. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 9. 2022

více


Odborný/-á asistent/-ka se zaměřením na evropská studia pro IMS FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 na 24 měsíců 

(s možností prodloužení při zachování projektového financování)

Termín podání přihlášky:

13. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 9. 2022

více


Postdoktorand pro CTS UK

Pracoviště:

Centrum teoretických studií (společné pracoviště UK a AV ČR)

Velikost úvazku:

1,0 na 24 měsíců 

Termín podání přihlášky:

30. 9. 2022

Datum nástupu:

1. 1. 2023

více


Akademický/-á pracovník/-ce pro Katedru biofyziky a fyzikální chemie FaF UK

Pracoviště:

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

dohodou

Termín podání přihlášky:

31. 8. 2022

Datum nástupu:

1. 10. 2022, příp. dohodou

více


Akademický/-á pracovník/-ce pro Katedru analytické chemie FaF UK

Pracoviště:

Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5, příp. dohodou

Termín podání přihlášky:

31. 8. 2022

Datum nástupu:

1. 10. 2022, příp. dohodou

více


Lektor/-ka tělesné výchovy na 1. LF UK

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

1. 10. 2022

více


Odborný/-á asistent/-ka se zaměřením na moderní dějiny a koloniální historii Spojených států pro IMS FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 na 24 měsíců

Termín podání přihlášky:

16. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 9. 2022

více


Správce počítačové sítě LAN

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

24. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 9. 2022

více


Mzdový metodik/mzdová metodička pro RUK

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

na dobu určitou na jeden rok, poté možnost prodloužení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Tajemník/tajemnice studijního programu na FHS UK

Pracoviště:

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

31. 7. 2022

Datum nástupu:

září 2022

více


Akademický pracovník pro Geriatrickou interní kliniku 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,05

Termín podání přihlášky:

30. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 9. 2022

více


Akademický pracovník pro Neurochirurgickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

30. 7. 2022

Datum nástupu:

1. 9. 2022

více


Manažer/-ka udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

30. 7. 2022

Datum nástupu:

ihned nebo dle dohody

více

Výsledek výběrového řízení na obsazení pozice kvestor Univerzity Karlovy:

Ve výběrovém řízení na pozici kvestor Univerzity Karlovy uspěl na základě rozhodnutí výběrové komise Mgr. Martin Maňásek.


Mgr. Martin Maňásek bude pověřen výkonem agendy kvestora na dobu do jmenování kvestora.


Informace pro personalisty fakult a součástí UK: inzeráty na obsazované pozice, které chcete na centrálním webu UK zveřejnit, posílejte na adresu  v editovatelném formátu (tedy nikoliv .pdf).Poslední změna: 1. červenec 2022 15:02 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám