Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných univerzitou (tj. týkající se zejména těch nefakultních součástí univerzity, které nevystupují samostatně v pracovněprávních vztazích). Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných fakultami UK najdete na úředních deskách těchto fakult.


Technik v oblasti organizační a administrativně správní na Právnické fakultě UK

Pracoviště:

Právnická fakulta UK

Velikost úvazku:

1,0 (možná domluva i na sníženém úvazku)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Pracovnice/pracovník pro vědu a výzkum na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta UK

Velikost úvazku:

1,0 na dobu určitou s výhledem na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

08 / 2021

více


Asistent/-ka - Odborný/-á asistent/-ka Ústavu mikrobiologie LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta v Plzni, UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

září 2021

více


Docent/Docentka Ústavu mikrobiologie LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta v Plzni, UK

Velikost úvazku:

0,3

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

září 2021

více


Referent pro fundraising, partnerství a merchandise na Právnické fakultě UK

Pracoviště:

Právnická fakulta UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou, nejlépe od 1. 6. 2021

více


Vědecký pracovník (2 roky postdoktorandské praxe) v Centru teoretických studií UK a AV ČR

Pracoviště:

Centrum teoretických studií (společné pracoviště UK a AV ČR)

Velikost úvazku:

1,0 na dobu určitou na dva roky

Termín podání přihlášky:

30. 9. 2021

Datum nástupu:

1. 1. 2022

více


Lektor/ka na ÚJOP UK pro lokalitu Mariánské Lázně

Pracoviště:

Mariánské Lázně

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

25. 7. 2021

Datum nástupu:

1. 9. 2021

více


Odborný asistent pro výuku kanonického práva na KTF UK

Pracoviště:

Katolická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

31. 8. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


Odborný asistent pro výuku dějin literatury 19. století na KTF UK

Pracoviště:

Katolická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,3

Termín podání přihlášky:

31. 8. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


Odborný asistent pro výuku etiky, politické a sociální filosofie na KTF UK

Pracoviště:

Katolická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

31. 8. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


Odborný asistent pro výuku dogmatické teologie na KTF UK

Pracoviště:

Katolická teologická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

31. 8. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


2 akademičtí pracovníci na Katedře mezinárodního práva PF UK

Pracoviště:

Katedra mezinárodního práva Právnické fakulty UK

Velikost úvazku:

celkem 1,0 (pro dva úvazky)

Termín podání přihlášky:

30. 7. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


Finanční manažer/ka projektu OP VVV pro CPPT UK

Pracoviště:

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK

Velikost úvazku:

max. 1,0 úvazku na dobu určitou do 31. 12. 2022 (s perspektivou prodloužení)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Cvičitel/cvičitelka plavání pro Sportovní centrum UK

Pracoviště:

Sportovní centrum Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

částečný (podle dohody)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

1. 9. 2021

více


Lektor pro Ústav biofyziky 2. LF UK

Pracoviště:

Ústav biofyziky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,7

Termín podání přihlášky:

29. 7. 2021

Datum nástupu:

1. 9. 2021

více


Asistent/-ka Ústavu farmakologie a toxikologie LFP UK

Pracoviště:

Ústav farmakologie a toxikologie Lékařské fakulty UK v Plzni

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

13. 8. 2021

Datum nástupu:

září 2021

více


Asistent/-ka Psychiatrické kliniky LFP UK

Pracoviště:

Psychiatrická klinika Lékařské fakulty UK v Plzni

Velikost úvazku:

1,0 nebo kratší

Termín podání přihlášky:

13. 8. 2021

Datum nástupu:

září 2021

více


Právník pro oblast veřejných zakázek pro OVZ RUK

Pracoviště:

Odbor veřejných zakázek RUK

Velikost úvazku:

1,0 na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dle vzájemné dohody

více


1-2 akademičtí pracovníci na na Katedře občanského práva PF UK

Pracoviště:

Katedra občanského práva Právnické fakulty UK

Velikost úvazku:

celkem 1,0

Termín podání přihlášky:

22. 8. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


Manažer vědeckých projektů PedF UK

Pracoviště:

Pedagogická fakulta UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. 8. 2021

Datum nástupu:

více


2 asistenti na Katedře tělesné výchovy PedF UK

Pracoviště:

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty UK

Velikost úvazku:

1,0 a 0,7

Termín podání přihlášky:

21. 8. 2021

Datum nástupu:

1. 10. 2021

více


Profesor/ka na Katedře francouzského jazyka a literatury PedF UK

Pracoviště:

Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

21. 8. 2021

Datum nástupu:

říjen 2021

více


Akademický pracovník pro Interní kliniku 2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Velikost úvazku:

0,05

Termín podání přihlášky:

26. 8. 2021

Datum nástupu:

září 2021

více


Pracovník do Knihovny do oddělení EIZ na PF UK

Pracoviště:

Knihovna Právnické falulty UK

Velikost úvazku:

0,5 na dobu určitou s výhledem na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

18. 8. 2021

Datum nástupu:

říjen 2021

více

Informace pro personalisty fakult a součástí UK: inzeráty na obsazované pozice, které chcete na centrálním webu UK zveřejnit, posílejte na adresu  v editovatelném formátu (tedy nikoliv .pdf).Poslední změna: 29. červenec 2021 15:08 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám