Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa zaměstnanců vypisovaných univerzitou. Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa zaměstnanců vypisovaných fakultami a součástmi UK najdete také na úředních deskách těchto fakult a součástí.Laborant/-ka pro laboratoř neurofyziologie Fyziologický ústav 1.LF UK

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

1. 11. 2022 (případně dle dohody)

více


Projektový manažer celouniverzitních projektů a metodik projektů

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na dobu určitou (do 08/2028 s možností prodloužení)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned

více


Konzultant oddělení cloudových služeb ÚVT UK

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

plný na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Administrativní pracovník/-ice na 1. LF UK a VFN

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Vědecko-technický pracovník v oboru elektronové mikroskopie na PřF UK

Pracoviště:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na 1 rok a perspektivou prodloužení

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

po domluvě od 1. 1. 2023

více


Investiční manažer/-ka na 1. LF UK

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný nebo zkrácený

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned

více


3měsíční mobilita – příjezd post-doc ze zahraničí na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 na 3 měsíce

Termín podání přihlášky:

2. prosince 2022

Datum nástupu:

1. Q. 2023 (ideálně leden/únor 2023)

více


Akademický pracovník pro Katedru biologických a lékařských věd FaF UK

Pracoviště:

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

dle dohody

Termín podání přihlášky:

10. 1. 2023

Datum nástupu:

1. 3. 2023, příp. dohodou

více


Vedoucí Katedry aplikované matematiky MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. února 2023

Datum nástupu:

1. října 2023

více


7 akademických pracovníků na Informatické sekci MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

15. února 2023

Datum nástupu:

1. září 2023 nebo dle dohody

více


7 asistentů na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

částečný

Termín podání přihlášky:

25. ledna 2023

Datum nástupu:

1. března 2023

více


Metodička/metodik eGovernmentu pro oblast spisové služby

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

1. 12. 2022

Datum nástupu:

dohodou

více


Akademický pracovník na Katedře správního práva a správní vědy PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

15. prosince 2022

Datum nástupu:

únor 2023

více


Akademický pracovník (AP2) pro Katedru bezpečnostních studií IPS FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

8. 12. 2022

Datum nástupu:

15. 12. 2022

více


Akademický pracovník (AP4) pro Katedru bezpečnostních studií IPS FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,2 na dobu určitou (po dobu trvání projektu)

Termín podání přihlášky:

8. 12. 2022

Datum nástupu:

15. 12. 2022

více


Odborný/-á asistent/-ka na Katedře psychologie a věd o životě FHS UK

Pracoviště:

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

9. prosince 2022

Datum nástupu:

1. února 2023 nebo dle dohody

více


Vedoucí Katedry mediálních studií na IKSŽ FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

15. prosince 2022

Datum nástupu:

1. 4. 2023

více


Vedoucí Katedry marketingové komunikace a Public Relations na IKSŽ FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

15. prosince 2022

Datum nástupu:

1. 2. 2023

více


Administrátor webových stránek PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned – dle dohody

více


Administrátor/-ka veřejných zakázek na 1. LF UK

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na dobu určitou s perspektivou trvalého zaměstnání

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned

více


Odborný/-á asistent/-ka na Katedře sociální a kulturní antropologie FHS UK

Pracoviště:

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0, 75 na dva roky

Termín podání přihlášky:

9. prosince 2022

Datum nástupu:

1. 1. 2023

více


Asistent/-ka – Odborný/-á asistent/-ka Ústavu mikrobiologie LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,4

Termín podání přihlášky:

14. 12. 2022

Datum nástupu:

leden 2023

více


2x Asistent/-ka – Odborný/-á asistent/-ka Ústavu farmakologie a toxikologie LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

1,0 nebo kratší

Termín podání přihlášky:

14. 12. 2022

Datum nástupu:

leden 2023

více


Asistent/-ka – Odborný/-á asistent/-ka Ústavu lékařské chemie a biochemie LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

1,0 nebo kratší

Termín podání přihlášky:

14. 12. 2022

Datum nástupu:

leden 2023 nebo dle domluvy

více


Manažer/-ka menz UK

Pracoviště:

Koleje a menzy Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Odborný referent oddělení doktorského studia OSZS RUK

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na jeden rok (zástup za RD/MD)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

leden 2023

více


Referent/-ka OSZS RUK

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na jeden rok (zástup za RD/MD)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

1. 1. 2023

více


Právník/právnička pro Rektorát UK

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Referent/-ka pro Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný nebo zkrácený úvazek na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned

více


Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru politologie FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

21. 12. 2022

Datum nástupu:

1. 1. 2023

více


„Postdok“ na fyzikální sekci MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

na 6 měsíců

Termín podání přihlášky:

21. 12 2022

Datum nástupu:

1. 1. 2023

více


„Postdok“ na matematické sekci MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

na 6 měsíců

Termín podání přihlášky:

21. 12 2022

Datum nástupu:

1. 1. 2023

více


„Výzkumný pracovník - senior“ na matematické sekci MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

na 5 měsíců

Termín podání přihlášky:

21. 12 2022

Datum nástupu:

1. 2. 2023

více


Lektor/-ka na Katedře jazyků PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

28. 12. 2022

Datum nástupu:

únor 2023

více


Asistent/-ka - Odborný/-á asistent/-ka Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,1

Termín podání přihlášky:

24. 12. 2022

Datum nástupu:

leden 2023

více


Odborný/-á asistent/-ka na Katedře religionistiky HTF UK

Pracoviště:

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

30. 12. 2022

Datum nástupu:

1. 2. 2023

více


Koordinátor/-ka celoživotního vzdělávání na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

28. 12. 2022

Datum nástupu:

2. ledna 2023

více


Analytik se znalostí pracovně-právní legislativy a HR procesů pro RUK

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na 3 roky

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

v lednu 2023

více


Odborník pro digitální dokumentaci

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více

Informace pro personalisty fakult a součástí UK: inzeráty na obsazované pozice, které chcete na centrálním webu UK zveřejnit, posílejte na adresu  v editovatelném formátu (tedy nikoliv .pdf).Poslední změna: 30. listopad 2022 22:39 
print
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Personální odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám