Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných univerzitou (tj. týkající se zejména těch nefakultních součástí univerzity, které nevystupují samostatně v pracovněprávních vztazích). Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných fakultami UK najdete na úředních deskách těchto fakult.


Odborný referent oddělení doktorského studia OSZS RUK

Pracoviště:

Odbor pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK

Velikost úvazku:

1,0, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Právník/právnička Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK

Pracoviště:

Odbor pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK

Velikost úvazku:

1,0, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LFP UK

Pracoviště:

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LFP UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

30. 6. 2020

Datum nástupu:

červenec 2020

více


3 místa akademických pracovníků (profesor nebo docenti) na Katedře sociální práce FF UK

Pracoviště:

Katedra sociální práce FF UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

29. 5. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Odborný asistent na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Pracoviště:

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

29. 5. 2020

Datum nástupu:

1. 7. 2020

více


Docent nebo odborný asistent na Ústavu románských studií FF UK

Pracoviště:

Ústav románských studií FF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

29. 5. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


14 míst vedoucích kateder a ústavů na PedF UK

Pracoviště:

Pedagogická fakulta UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

28. 5. 2020

Datum nástupu:

září 2020

více


Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Katedře politologie a sociologie PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta UK

Velikost úvazku:

0,4

Termín podání přihlášky:

4. 6. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


2 místa docentů (informatika) na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

10. 6. 2020

Datum nástupu:

1. září 2020 nebo podle dohody

více


2. LF UK a FN Motol

Pracoviště:

Chirurgická klinika 2. LF UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

10. 6. 2020

Datum nástupu:

1. listopadu 2020

více


Referent/ka do Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání OSZS UK

Pracoviště:

Odbor pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK

Velikost úvazku:

1,0, pracovní poměr na dobu určitou 1 rok (s možností prodloužení)

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Vedoucí Katedry výtvarné výchovy PedF UK

Pracoviště:

Katedra výtvarné výchovy PedF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

3. 6. 2020

Datum nástupu:

září 2020

více


Profesor/profesorka na Katedře germanistiky PedF UK

Pracoviště:

Katedra germanistiky PedF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

13. 6. 2020

Datum nástupu:

září 2020

více


Odborný asistent / Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LFP UK

Pracoviště:

Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LFP UK

Velikost úvazku:

max. 0,7

Termín podání přihlášky:

13. 6. 2020

Datum nástupu:

červen 2020

více


Asistent/asistentka Katedry andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK

Pracoviště:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

20. 6. 2020

Datum nástupu:

září 2020

více


Lektor/ka na Katedře didaktiky fyziky MFF UK

Pracoviště:

Katedra didaktiky fyziky MFF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

21. 6. 2020

Datum nástupu:

1. 7. 2020

více


Akademický pracovník na ETF UK - Komunitní krizová a pastorační práce

Pracoviště:

ETF UK

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

15. 6. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Akademický pracovník Katedry MS IKSŽ FSV UK

Pracoviště:

KMS IKSŽ FSV UK

Velikost úvazku:

1,0 na dobu 2 let

Termín podání přihlášky:

30. 6. 2020

Datum nástupu:

1. 9. 2020

více


Akademický pracovník Katedry MKPR – politická komunikace/marketing IKSŽ FSV UK

Pracoviště:

KMPR IKSŽ FSV UK

Velikost úvazku:

0,5 - 1,0 na dobu 2 let

Termín podání přihlášky:

30. 6. 2020

Datum nástupu:

1. 9. 2020

více


Akademický pracovník Katedry MKPR – digitální komunikace/online marketing IKSŽ FSV UK

Pracoviště:

KMPR IKSŽ FSV UK

Velikost úvazku:

0,5 - 1,0 na dobu 2 let

Termín podání přihlášky:

30. 6. 2020

Datum nástupu:

1. 9. 2020

více


Akademický pracovník na ETF UK - Pastorační a sociální práce

Pracoviště:

ETF UK

Velikost úvazku:

0,4

Termín podání přihlášky:

15. 6. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Prodloužení termínu VŘ na 5 pozic na fyzikální sekci MFF UK

Pracoviště:

MFF UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

30. 6. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Akademický/á pracovník/ce na Centru právnických dovedností PF UK

Pracoviště:

Centrum právnických dovedností Právnické fakulty UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

2. 7. 2020

Datum nástupu:

1. 9. 2020

více


Akademický/á pracovník/ce na Katedře obchodního práva PF UK

Pracoviště:

Katedra obchodního práva Právnické fakulty UK

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

3. 7. 2020

Datum nástupu:

1. 10. 2020

více


Poslední změna: 29. květen 2020 16:27 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám