Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa zaměstnanců vypisovaných univerzitou. Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa zaměstnanců vypisovaných fakultami a součástmi UK najdete také na úředních deskách těchto fakult a součástí.Seznam pozic inzerovaných FF UK

Pracoviště:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

více

Seznam pozic inzerovaných PřF UK

Pracoviště:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

více

Seznam pozic inzerovaných MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

více


Šéfkuchař/-ka pro menzu Arnošta z Pardubic v Praze (KaM UK)

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

po domluvě

více


Mzdová/-ý účetní pro KaM UK

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

0,5

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

po domluvě

více


IT administrátor na 1. LF UK

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dohodou

více


Knihkupec / knihkupkyně pro knihkupectví v Celetné ulici

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dle dohody

více


Manažer/ka projektů NPO, OP JAK a dalších na 1. LF UK

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dohodou

více


Metodik / metodička Controllingu pro UK

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

1,0 na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Konzultant Studijního informačního systému Univerzity Karlovy

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

plný na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dohodou

více


Pracovník/-ice pro vědu a výzkum na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

plný na dobu určitou s výhledem na dobu neurčitou


Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Finanční manažer/-ka na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5 - 1,0 se smlouvou na dobu určitou a výhledem na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Projektový manažer/manažerka na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5 - 1,0 se smlouvou na dobu určitou a výhledem na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Odborný/-á asistent/-ka pro studijní program Sociální a pastorační práce na ETF UK

Pracoviště:

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5–1,0 dle dohody

Termín podání přihlášky:

3. 5. 2024

Datum nástupu:

1. září 2024 nebo dle dohody

více


Právnička / právník na PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 se smlouvou na dobu určitou a výhledem na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dohodou

více


Odborný/-á asistent/-ka na Katedře praktické teologie HTF UK

Pracoviště:

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,25

Termín podání přihlášky:

12. 4. 2024

Datum nástupu:

1. května 2024

více


Konzultant/ka oddělení cloudových služeb

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

na dobu určitou a výhledem na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dle dohody

více


5 výběrových řízení na 1. LF UK

Pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

25. 4. 2024, 12 hod.

Datum nástupu:

více


Docent/-ka nebo odborný/-á asistent/-tka v oboru sociální ekologie na FHS UK

Pracoviště:

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5-1 na dobu určitou na dva roky s možností prodloužení

Termín podání přihlášky:

25. 4. 2024

Datum nástupu:

nejpozději 1. října 2024

více


Akademický pracovník Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

24. 4. 2024

Datum nástupu:

od října 2024

více


Projektový koordinátor/koordinátorka v rámci aktivit Evropské univerzitní Aliance 4EU+

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

na dobu určitou 1 roku s předpokladem dalšího prodloužení

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dle dohody

více


Vedoucí Katedry pracovní práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

30. 4. 2024

Datum nástupu:

říjen 2024

více


Vedoucí Katedry obchodního práva PF UK

Pracoviště:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

30. 4. 2024

Datum nástupu:

říjen 2024

více


Odborný/-á asistent/-ka Ústavu mikrobiologie LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,2

Termín podání přihlášky:

25. 4. 2024

Datum nástupu:

květen 2024

více


Asistent/-ka – Odborný/-á asistent/-ka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,1

Termín podání přihlášky:

25. 4. 2024

Datum nástupu:

květen 2024

více


Teritoriální referent/ka meziuniverzitní spolupráce

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

0,8 na dobu určitou 1 roku s předpokladem dalšího prodloužení

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dle dohody

více


Odborný/-á asistent/-ka na Katedře politologie IPS FSV UK

Pracoviště:

Fakulta sociálních věd UK

Velikost úvazku:

1 (40 hod./týden)

Termín podání přihlášky:

26. 4. 2024

Datum nástupu:

1. 9. 2024

více


Lektor/-ka Oddělení odborné jazykové přípravy FaF UK

Pracoviště:

Farmaceutická fakulta UK

Velikost úvazku:

výše úvazku dle dohody

Termín podání přihlášky:

1. 5. 2024

Datum nástupu:

1. 9. 2024, případně dohodou

více


Vedoucí Katedry biochemických věd FaF UK

Pracoviště:

Farmaceutická fakulta UK

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

1. 5. 2024

Datum nástupu:

1. 11. 2024, případně dohodou

více


Systémový/á knihovník/ice na ÚDAUK

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

26. 4. 2024

Datum nástupu:

v červenci 2024 nebo dle dohody

více


Asistent/-ka - Odborný/-á asistent/-ka Ústavu patologické fyziologie LFP UK

Pracoviště:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Velikost úvazku:

0,5 - 1,0

Termín podání přihlášky:

4. 5. 2024

Datum nástupu:

1. 9. 2024

více


Lektor Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,1

Termín podání přihlášky:

5. 5. 2024

Datum nástupu:

1. 6. 2024

více


Finanční manažer/ka celouniverzitních projektů Univerzity Karlovy

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

na dobu určitou do konce roku 2028 s možností prodloužení

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dle dohody

více


Projektový/á manažer/ka celouniverzitních projektů Univerzity Karlovy

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

na dobu určitou do konce roku 2028 s možností prodloužení

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

ihned nebo dle dohody

více


Odborný/-á asistent/-ka na Katedře sociologie FHS UK

Pracoviště:

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,5 s plánovaným navýšením na 1,0

Termín podání přihlášky:

13. 5. 2024

Datum nástupu:

září 2024

víceVedoucí oddělení komunikace a tiskový/á mluvčí

Pracoviště:

Univerzita Karlova

Velikost úvazku:

na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

Termín podání přihlášky:

21. 4. 2024

Datum nástupu:

ihned nebo dle dohody

více


Přednosta Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FNM

Pracoviště:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

9. 5. 2024

Datum nástupu:

1. 10. 2024

více
Seznam výše uvedených ručně přidaných inzerátů po fakultáchInformace pro personalisty fakult a součástí UK: inzeráty na obsazované pozice, které chcete na centrálním webu UK zveřejnit, posílejte na adresu  v editovatelném formátu (tedy nikoliv .pdf).


Poslední změna: 9. duben 2024 15:35 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám