Výběrová řízení

Tato stránka obsahuje informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných univerzitou (tj. týkající se zejména těch nefakultních součástí univerzity, které nevystupují samostatně v pracovněprávních vztazích). Informace o probíhajících výběrových řízeních na místa pracovníků vypisovaných fakultami UK najdete na úředních deskách těchto fakult.


Metodik / metodička účetnictví a daní pro RUK

Pracoviště:

Ekonomický odbor Rektorátu Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

31. 10. 2021

Datum nástupu:

více


10 akademických pracovníků na PřF UK

Pracoviště:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

30. 10. 2021

Datum nástupu:

více


2 akademičtí pracovníci na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a FNB

Pracoviště:

Dermatovenerologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FNB

Velikost úvazku:

2x 0,5

Termín podání přihlášky:

30. 10. 2021

Datum nástupu:

listopad 2021

více


Přednosta Ústavu patologické fyziologie 2. LF UK

Pracoviště:

Ústav patologické fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

30. 10. 2021

Datum nástupu:

1. 1. 2022

více


Akademický/ká pracovník/ce pro katedru biofyziky a fyzikální chemie FaF

Pracoviště:

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0, příp. dohodou

Termín podání přihlášky:

3. 11. 2021

Datum nástupu:

dohodou

více


Odborná asistentka / odborný asistent pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce ETF UK

Pracoviště:

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

0,3

Termín podání přihlášky:

15. 11. 2021

Datum nástupu:

1. 1. 2022 nebo dohodou

více


Sekretářka / tajemnice odboru OSZS RUK

Pracoviště:

Rektorát Univerzity Karlovy, odbor pro studium a záležitosti studentů

Velikost úvazku:

0,5 s možností navýšení až na 1,00

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


22 míst akademických pracovníků na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

8. 11. 2021

Datum nástupu:

1. ledna 2022 nebo podle dohody

více


3 pracovní místa z projektů OP VVV na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

8. 11. 2021

Datum nástupu:

více


2 pracovní místa postdoktorandů na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

8. 11. 2021

Datum nástupu:

více


3 funkční místa vedoucích pracovišť MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

8. 11. 2021

Datum nástupu:

1. 1. 2022

více


5 míst odborných asistentů na MFF UK

Pracoviště:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

31. 1. 2022

Datum nástupu:

více


Odborná asistentka/odborný asistent na CERGE-EI

Pracoviště:

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0

Termín podání přihlášky:

19. 11. 2021

Datum nástupu:

1. 1. 2022

více


Údržbář pro CERGE-EI

Pracoviště:

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dle dohody

více


Vedoucí personálního a mzdového oddělení pro CERGE-EI

Pracoviště:

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

dle dohody

více


Marketing koordinátor pro CERGE-EI

Pracoviště:

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

1,0 na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

více


Metodik správy výzkumných dat v ÚK UK

Pracoviště:

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

Datum nástupu:

1. 1. 2022

více


Ředitel/ředitelka Kolejí a menz Univerzity Karlovy

Pracoviště:

Koleje a menzy Univerzity Karlovy

Velikost úvazku:

Termín podání přihlášky:

19. 11. 2021

Datum nástupu:

více


Informace pro personalisty fakult a součástí UK: inzeráty na obsazované pozice, které chcete na centrálním webu UK zveřejnit, posílejte na adresu  v editovatelném formátu (tedy nikoliv .pdf).Poslední změna: 15. říjen 2021 21:23 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám