Programy Progres

Obecné informace o programech Progres

Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.


Programů je celkem 50 a jsou realizovány na všech sedmnácti fakultách a čtyřech vysokoškolských ústavech UK – CERGE, Centru pro teoretická studia, Ústavu dějin a archivu UK a Centru pro otázky životního prostředí. Na některých programech se společně podílí více fakult či VŠ ústavů. Každý program je věnován jedné „vědní oblasti“ – širšímu vědnímu oboru nebo mezioborové problematice. Společně pokrývají všechny hlavní vědní oblasti, které mají být na UK dále rozvíjeny, od věd humanitních a společenských přes lékařské až po přírodní. Účastníky programů jsou zejména akademičtí a vědečtí pracovníci UK a studenti doktorských, magisterských, případně i bakalářských studijních programů.


Základním cílem programů Progres je udržení a další zlepšování dosavadního vědeckého výkonu a kvality v národním a především mezinárodním měřítku. Dalším významným cílem je podpora komunikace a vzájemné spolupráce fakult a vysokoškolských ústavů UK v rámci blízce příbuzných vědních oborů i mezioborového výzkumu. Nástrojem ke zvýšení motivace k této spolupráci jsou finanční bonifikace: náleží fakultám za realizaci společných programů Progres a dále také za kvalitní mezinárodní spolupráci. Programy jsou plánovány na pět let, tj. do konce roku 2021.


Přehled vyhlášených programů Progres


Termíny jednání rad jednotlivých programů ProgresAktuality


Archiv aktualitČasto kladené otázky

Na stránce často kladených dotazů k programům Progres jsou průběžně uveřejňovány odpovědi na nejčastější otázky.Komise programů pro podporu vědy na UK

Do kompetence Komisí programů pro podporu vědy na UK náleží kromě jiného posouzení přihlášek a bilančních zpráv programů Progres (viz čl. III odst. 5 a čl. VI odst. 3 Zásad programů Progres).
Dokumenty ke stažení

  • Opatření rektora č. 53/2020 - Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus


Starší dokumenty naleznete v archivu dokumentů ke stažení.
Poslední změna: 7. prosinec 2022 09:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám