Přehled vyhlášených programů Progres

Kliknutím na název programu zobrazíte detailní informace o programu.


Kód programu

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK*

Název programu

Koordinátor

Q01

ETF, HTF, KTF

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

prof. ThDr. Martin Prudký, Dr.

Q02

PF

Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Q03

PF

Soukromé právo a výzvy dneška

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Q04

PF, LF3, FSV

Právo v měnícím se světě

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Q05

PF, HTF

Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Q06

LF1, FF, PedF

Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD.

Q07

FF

Centrum pro studium středověku

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Q08

FF

Český národní korpus

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Q09

FF

Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Q10

FF

Jazyk v proměnách času, místa, kultury

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Q11

FF

Komplexita a resilience. Staroegyptská civilizace v multidisciplinární a multikulturní perspektivě

prof. Miroslav Bárta, Dr.

Q12

FF

Literatura a performativita

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Q13

FF

Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií

doc. Daniel Berounský, Ph.D.

Q14

FF, MFF

Krize racionality a moderní myšlení

prof. Karel Thein, PhD.

Q15

FF, LF2, FSV

Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Q16

PřF, PF, LF3, MFF, PedF, FHS, COŽP

Environmentální výzkum

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

Q17

PedF, FF, PřF, MFF, FTVS, FHS

Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Q18

FSV, PF, MFF, PedF, FHS

Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Q19

FTVS, FF, FSV

Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Q20

FHS

Kultura a společnost

doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

Q21

FHS

Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.

Q22

FHS, FSV

Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Q23

ÚDAUK, LF1

Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Q24

CERGE, FSV

Ekonomie a finance

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.

Q25

LF1

Komplikace metabolických chorob

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Q26

LF1

Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí II

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Q27

LF1

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

Q28

LF1, LF3

Komplexní onkologický program II

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Q29

LF1, LF2, LF3, LFHK

Onemocnění orofaciálního systému – výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Q30

LF2

Dětská hematoonkologie

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Q31

LF2

Multioborový a individualizovaný přístup k léčbě solidních nádorů břicha a malé pánve

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Q32

LF2, LF1

Translační medicína v pediatrické praxi: etiologie, patogeneze, diagnostika a terapie závažných onemocnění dětského věku

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Q33

LF2, FHS

Dětská a vývojová neurologie

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Q34

LF3

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Q35

LF3, LF1

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Q36

LF3, LF2

Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Q37

LF3, LF2, LFP

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Q38

LF3, LF1, LF2, LFP

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

Q39

LFP

Náhrada, podpora a regenerace životně důležitých tkání a orgánů

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Q40

LFHK

Nové postupy ve výzkumu, diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Q41

FTVS, LF1, LF2, LF3

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

prof. MUDr. Jan Heller, CSc.

Q42

FaF

Vývoj a studium léčiv

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Q43

PřF

Biologie

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Q44

PřF

Geografie

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Q45

PřF

Geologie

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

Q46

PřF

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

Q47

MFF

Fyzika

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

Q48

MFF

Informatika

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

Q49

MFF

Matematika

prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.

Q50

CTS

Transdisciplinární výzkum antropocénu

doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.


* na prvním místě je vždy uvedena fakulta (VŠ ústav) koordinátoraZpět na stránku programů Progres


Poslední změna: 24. srpen 2021 12:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám