Q08 - Český národní korpus

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

AI - jazykověda

Rada programu

prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (koordinátor)
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
Mgr. Michal Křen, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Anotace

Program Český národní korpus navazuje na stejnojmenný program PRVOUK P11, který se zaměřoval na rozvoj a popularizaci korpusového přístupu při zkoumání jazyka a komunikace. Český národní korpus (ČNK) funguje od roku 2012 jako národní výzkumná infrastruktura financovaná MŠMT (LM2015044), jejíž náplní je sběr, zpracování a zpřístupňování rozsáhlých jazykových dat pro jazykově orientovaný empirický výzkum v oblasti společenských a humanitních věd. Podpora z programu Progres by měla sloužit jako komplementární zdroj prostředků pro projekt ČNK, které umožní vedle infrastrukturní činnosti financovat i stěžejní aktivity vědeckého charakteru, které nelze hradit z dotace pro výzkumnou infrastrukturu, ačkoli jsou pro její rozvoj a úspěšnost klíčové. Základní výzkumnou orientací programu by měla být metodologie využívání korpusu zejm. v oblastech gramatického popisu češtiny, korpusové lexikologie a lexikografie, korpusové analýzy diskurzu, diachronního a kontrastivního výzkumu.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FF222322255

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FF20240Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám