Q46 - Chemie

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Přírodovědecká fakulta

Vědní oblast

CA – Anorganická chemie; CB – Analytická chemie, separace; CC – Organická chemie; CD – Makromolekulární chemie; CE – Biochemie; CF – Fyzikální chemie a teoretická chemie; CG – Elektrochemie; CH – Jaderná a kvantová chemie, fotochemie

Rada programu

prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Anotace

Navrhovaný Program Chemie je dlouhodobým plánem výzkumu chemických kateder Přírodovědecké fakulty UK v oblasti designu, syntézy a charakterizace nových molekulárních a supramolekulárních systémů využitelných v celé řadě aplikací v souladu se současnými světovými trendy vývoje chemických disciplin. Specifické cíle Programu jsou: SC1: Vývoj a studium nových molekul a reakcí SC2: Vývoj nových analytických metod SC3: Příprava pokročilých (nano)materiálů s aplikačním potenciálem SC4: Příprava látek pro medicínské zobrazovací techniky a radiodiagnostiku SC5: Nové metody v chemii inspirované biologickými nebo medicínskými aplikacemi SC6: Strukturně-funkční studie biomakromolekul a metabolických procesů s ohledem na lidské zdraví SC7: Popularizace badatelsky orientované výuky chemie na základních a středních školách U všech připravených systémů budou studovány jejich fyzikálně-chemické vlastnosti ve vztahu k jejich molekulární a supramolekulární struktuře kombinací metod molekulové spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, elektrochemických, difrakčních, termodynamických a hydrodynamických technik, metod teoretické a výpočetní chemie a testování biologických aktivit zkoumaných látek za podmínek in vitro a in vivo. Jednotlivá výzkumná témata budou řešena nejen vzájemnou spoluprací týmů chemické sekce, ale i ve spolupráci s ostatními obory na fakultě, s jinými fakultami a ústavy AV ČR, s neakademickou sférou (např. průmyslem) a s prestižními zahraničními pracovišti. Úzká mezioborová spolupráce vědeckých týmů umožní nejen účinné propojení různých metodických přístupů, urychlení prohloubení znalostí o připravovaných molekulárních a supramolekulárních systémech a zefektivnění designu nových látek a metod, ale i nalézání dalších aktuálních témat a tím i podstatné zlepšení konkurence-schopnosti jednotlivých týmů a optimální rozvoj všech chemických oborů PřF UK jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku. Na výzkumu v rámci navrhovaného Programu se budou významně podílet studenti všech chemických studijních programů akreditovaných na PřF UK. Půjde zejména o studenty doktorského a navazujícího magisterského studia, kteří se aktivně účastní práce ve všech výzkumných týmech chemických kateder PřF UK.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
PřF10912912733311

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
PřF7062680Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám