Q19 - Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních věd

Vědní oblast

AK - Sport a aktivity volného času (Kinantropologie)

Rada programu

prof. PhDr. Marek Waic, CSc. (koordinátor)
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Anotace

Cílem badatelského úsilí členů týmu navrhovaného projektu Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II se stane rozvoj vědní oblasti Kinantropologie, ve které je zkoumáno působení sportu a pohybových aktivit v širším slova smyslu v globální postindustriální společnosti se zvláštním zřetelem k českému prostředí. Již pracující badatelské kolektivy se budou koncentrovat na následující výzkumná témata: Filosofie a historie sportu: pokračování zkoumání nebezpečných a adrenalinových sportů a outdoorových aktivit, s ohledem na fenomenologickou filosofii. Novou oblastí, na kterou bude koncentrována pozornost, je téma tělesnosti a ekologie ve vztahu k pohybovým aktivitám. Bádání v oblasti historie sportu bude orientováno především na období po komunistickém převratu v únoru 1948. Psychologie a sociologie sportu: psychosociální determinace pohybových aktivit, především otázky spojené s možnostmi pohybových aktivit při ovlivňování životního stylu jak jedince, tak celých populačních skupin a začlenění pohybu do životního stylu různých společenských vrstev a analýza různých forem pohybových aktivit jako prostředku snižujícího rizika spojená s oslabováním „sociálního kapitálu“ společnosti. Pedagogika sportu: analýza zatížení při cílených pohybových aktivitách a její význam pro úroveň specifických dovedností v mladším školním věku, možnosti implicitního učení při cílených pohybových aktivitách, analýza zdatnosti dětské populace v České republice a předpokladů pro sportovní výkon u pohybově nadaných jedinců Ekonomie a management sportu: problematika ekonomických zdrojů sportovních organizací – finančních a lidských, které představují limity jejich efektivní činnosti, problematika marketingu sportu, v období od roku 2017 kompletování výsledků z výzkumu kvality sportovních služeb, výraznější zaměření výzkumu na hodnocení osobnosti značek sportovních událostí a nově i sportovních klubů v souvislosti s tvorbou finančních zdrojů a sponzorování sportu. Nově bude na UK FTVS vytvořena výzkumná skupina, jejíž členové se zaměří na úroveň pohybové a zdravotní gramotnosti žáků základních a studentů středních škol. Tato analýza se stane základem pro evaluaci kurikula ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a zkvalitňování profesní přípravy pedagogů. S odborníky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK budeme usilovat o propojení poznatků z našich výzkumů s obrazem sportu i jeho jednotlivých aspektů, který vytvářela média v minulosti a vytváří v současnosti. Dále budeme společně analyzovat, které faktory v současnosti ovlivňují přístupy žurnalistů ke sportu, a podobu, kterou sport následně v masových médiích získává. S katedrou sociologie UK FF hodláme spolupracovat především na zkoumání tzv. zdravého životního stylu, o kterém se běžně hovoří, ale zatím, a to ani v zahraničních výzkumech, nebyl tento pojem přesně vymezen, ani oblasti, které zahrnuje a způsoby jeho utváření a pozitivního ovlivňování, včetně vytváření podmínek pro jeho fungování.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FTVS273536366
FF24451
FSV34441

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FTVS181312170
FF21110
FSV23330Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám