Q42 - Vývoj a studium léčiv

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vědní oblast

Farmacie (FR, CC, CB, CE, CF, EB, EC, ED, EE, EF, FA, FQ, GE, GJ)

Rada programu

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (koordinátor)
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Anotace

Program vychází z dlouhodobého profilového záměru FaF UK, navazuje na program PRVOUK P40 a zahrnuje zejména: - Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a toxicitou; - Farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších biologicky aktivních látek včetně vývoje a validace nových metod zejména s využitím moderních metod úpravy vzorků; - Studium účinků léčiv u experimentálně navozených patologických stavů; - Výzkum v klinické a sociální farmacii (analýza faktorů ovlivňující terapeutickou hodnotu, potřebu a spotřebu léčiv); - Studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s ohledem na interakce s transportními a biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových interakcích; - Výzkum farmaceutických lékových forem; - Studium sekundárních metabolitů farmaceuticky významných rostlin, jejich biologické aktivity a toxicity.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FaF HK1471071511486

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FaF HK717433810Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám