Q36 - Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

3. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta

Vědní oblast

(FB) Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa

Rada programu

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (koordinátor)
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.
doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Anotace

Předkládaný návrh programu Progres kontinuálně navazuje na výzkumné záměry a program PRVOUK P 31, řešené rozrůstající se skupinou pracovníků 3. LF UK. Program vychází z tradičního zaměření 3. LF a její předchůdkyně, tedy zaměření na iniciální stadia závažných civilizačních onemocnění, zejména prediabetu a diabetu a dalších chorob, souvisejících s expozicí faktorům životního prostředí včetně nutričních. Z tohoto hlediska se jedná jak o zvýšený, tak snížený energetický příjem, zvýšený příjem sacharidů, mastných kyselin a některých aminokyselin, z mikroelementů zejména příjem železa. V neposlední řadě jde také o vliv toxických látek, přijímaných ve výživě. V posledních letech bylo na 3. lékařské fakultě vybudováno několik laboratoří, které v rámci předkládaného projektu umožní detailní sledování mitochondriální funkce, výzkum patofyziologie tukové tkáně a výzkum metabolických důsledků spánkové apnoe, studium faktorů ovlivňujících apoptózu v beta-buňce a metabolismus železa. Pro potřeby klinického výzkumu vzniklo oddělení klinické fyziologie II. interní klinice 3. LF a FNKV, které v rámci projektu umožní provádět klinické studie oblasti metabolismu, endokrinologie a výživy. Současně zde působí laboratoř experimentální diabetologie, zaměřená na vztahy mezi diabetologií a onkologií a MODY typy diabetu. Studována bude rovněž problematika expozice toxickým látkám z výživy a nutriční stav fragilních skupin obyvatelstva. Ve vztahu k řešené problematice je důležitý rozvoj biochemických (analytických) metod pro metabolický výzkum; proto byla na fakultě zavedena a bude nadále rozvíjena řada pokročilých analytických metod, včetně špičkových metod elektroforetických. Výzkum tohoto typu je na Univerzitě Karlově ojedinělý a zaměření se na iniciální stadia diabetu, metabolických poruch a poruch v souvislosti s výživou otevírá velký prostor pro aplikaci získaných poznatků v různých doporučeních, zejména v oblasti týkající se výživy a tělesné zátěže.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
3.LF5952535311
2.LF242423231

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
3.LF64430
2.LF201214120Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám