Q47 - Fyzika

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Matematicko-fyzikální fakulta

Vědní oblast

Přírodní vědy (BE Teoretická fyzika; BF Elementární částice a fyzika vysokých energií; BG Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače; BH Optika, masery a lasery; BK Mechanika tekutin; BL Fyzika plazmatu a výboje v plynech; BM Fyzika pevných látek a magnetismus; BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika; BO Biofyzika; DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země; DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie; DG Vědy o atmosféře, meteorologie)

Rada programu

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. (koordinátor)
prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

Anotace

Navrhovaný program navazuje na program P45 Fyzika řešený Fyzikální sekcí (FS) od roku 2012, který zahrnuje veškerý experimentální a teoretický fyzikální výzkum uskutečňovaný v rámci sekce. Do programu jsou zapojena všechna vědecko-pedagogická pracoviště sekce. Program byl rozčleněn do několika fyzikálních oborů, které do značné míry kopírují strukturu oborů v doktorském studiu fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Jsme přesvědčeni, že se tento model osvědčil, a proto navrhujeme jeho pokračování. Strategickým cílem programu je podpora rozvoje celého širokého spektra fyzikálních a příbuzných/hraničních oborů. Program bude podporovat výzkumná témata, která odrážejí světové trendy badatelského výzkumu i rozvoj pokročilých technologií, stimulovat těsnější vzájemnou spolupráci týmů i laboratoří a efektivní využití přístrojového vybavení, které díky podpoře projektu VaVpI bylo v letech 2014-2015 výrazně rozšířeno o řadu nákladných unikátních aparatur. Program je v souladu se strategickými záměry fakulty na roky 2016-2020, tedy (i) udržet kvalitu základního výzkumu ve všech oborech pěstovaných na fakultě na špičkové mezinárodní úrovni, udržet roli fakulty jako instituce určující vývoj těchto disciplín v rámci České republiky a – v relevantních případech – i v rámci evropského případně světového kontextu, (ii) posílit podíl mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními institucemi i podíl interdisciplinárního výzkumu, včetně zapojení do mezinárodních výzkumných infrastruktur a (iii) udržet vysokou úroveň zapojování doktorandů a magisterských studentů do vědeckého výzkumu.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
MFF28627427829714

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
MFF530921280Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám