Q24 - Ekonomie a finance

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Fakulta sociálních věd

Vědní oblast

AH Ekonomie

Rada programu

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc. (koordinátor)
prof. Roman Horváth, Ph.D.
prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
prof. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Anotace

Program „Ekonomie a finance“ předkládaný společně CERGE UK a FSV UK se zaměřuje na (i) financování týmů podílejících se na tvorbě výsledků Univerzity Karlovy v oborech ekonomie, ekonometrie a financí a (ii) využití institucionálního příspěvku ke kvalitativnímu rozvoji tohoto oboru na Univerzitě Karlově. Program přímo navazuje na předchozí úspěšný program P23 „Ekonomie a finance“. Program bude realizován na dvou součástech UK, CERGE UK a FSV UK (konkrétně na Institutu ekonomických studií FSV UK). Tyto součásti již nyní úzce spolupracují v rámci Univerzity Karlovy: (i) na financování doktorského výzkumu v rámci soutěže GA UK, (ii) na projektu Univerzitního centra excelence „Center for Advanced Economic Studies“, které jako jedno z pěti na Univerzitě Karlově získalo nejvyšší možné ohodnocení, (iii) v rámci společných konsorcií (mj. v Centru Excelence GAČR a společných projektech Marie Curie mobility ECOCEP a GEMCLIME) (iv) ve vzájemné výuce na všech úrovních akreditovaných programů (bakalářského, magisterského a doktorského) a smluvní spolupráce při realizaci akreditovaných programů. Program je zaměřen na podporu publikování v jak celooborově předních časopisech, tak v předních časopisech jednotlivých ekonomických podoborů. Cílem programu bude v rámci finančních možností udržovat kvalitu a rozsah základního výzkumu v oblasti ekonomie na UK, udržovat spolupráci mezi pracovišti ve světě a udržovat rámec pro užší spolupráci mezi seniorními a juniorními výzkumníky, a to i napříč oběma institucemi. Program má za cíl pokračovat v prezentaci Univerzity Karlovy, zastoupené IES FSV UK a CERGE UK, jako dominantní instituce v oboru ekonomie a financí v České republice. Jedním z cílů je udržet postavení UK v globálních žebříčcích. Např. v QS World University Rankings se ekonomie vyučovaná na Univerzitě Karlově umístila na 151. místě, čímž se zařadilo na osmé místo mezi obory pěstovanými na UK.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
CERGE211619173
FSV364038363

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
CERGE00000
FSV124439440Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám