Q43 - Biologie

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Přírodovědecká fakulta

Vědní oblast

Morfologické obory a cytologie (EA); Genetika a molekulární biologie (EB); Imunologie (EC); Fyziologie (ED); Mikrobiologie, virologie (EE); Botanika (EF); Zoologie (EG); Ekologie – společenstva (EH); Filosofie a náboženství (AA); Archeologie, antropologie, etnologie (AC); Pedagogika a školství (AM)

Rada programu

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Anotace

Progres Biologie představuje plán institucionální podpory a rozvoje výzkumu biologické sekce Přírodovědecké fakulty. Program vychází z úspěšně řešených výzkumných záměrů, navazuje na výsledky programu Prvouk P41 a bude realizován na půdorysu deseti kateder biologické sekce. Jeho hlavní prioritní oblasti budou odrážet zaměření klíčových skupin týmů, které se v reakci na společenské výzvy soustřeďují především do oblastí potřeb lidského zdraví a porozumění vzniku biodiverzity jakožto i procesům, které ovlivňují její současné změny. Program chce pokračovat v maximě vytyčené v projektu Prvouk 41, tedy propojovat molekulární, biochemické, strukturální, bioinformatické a ekologické přístupy ke studiu podstaty života a jeho vývojové dynamiky v celém spektru časových a prostorových úrovní. Zajistit kombinaci přístupů a umožnit týmům udržet krok s rozvojem nových metod jsou základní předpoklady pro pokračování rozvoje biologických oborů a bude prioritou i z hlediska zajišťování infrastrukturních potřeb. V oblasti řízení bude kladen důraz na podporu spolupráce týmů a personálního rozvoje slibných, zejména mezioborových nik. Cílem bude vytvoření vhodných podmínek pro úspěšné fungování stávajících excelentních týmů a pro vznik mladých týmů s předpoklady k úspěšnému publikačnímu uplatnění v rámci evropského výzkumného prostoru. Úsilí bude soustředěno na maximální využití potenciálu infrastruktury Biocev a na přípravu personálního zabezpečení startu center excelence v rámci kampusu Albertov. Program soustředí pozornost zejména do oblasti studia důležitých patogenů, nádorové biologie, studia vztahů parazit-hostitel, studia biologické diverzity, invazní biologie, genomiky jakožto i ostatních OMICS přístupů ke studiu modelových i volně žijících organismů. Hlavní témata budou akcentovat spolupráci více týmů a budou reagovat na projekty formované v rámci OP VVV jakožto i nového kola UNCE. Témata se budou zejména týkat eukaryotické mikrobiologie a protistologie, regulace vývoje buněk, tkání a orgánů ve zdraví a nemoci, mechanismů imunitní odpovědi, molekulárních a buněčných interakcí patogenů s hostiteli, jakožto i fylogeneze a diverzity mnohobuněčných organismů. Zahrnut bude rovněž výzkum v oblasti neurobiologie a biologie chování, biomedicínské a retrospektivní antropologie, výzkum biogeografie, fylogeneze a mikroevolučních procesů hub, rostlin, i živočichů, výzkum biologických invazí a speciace, výzkum buněčné morfogeneze rostlin a regulace vývoje rostlin v interakci s prostředím. Součástí programu bude rovněž výzkum v oblasti evoluční biologie a reflexe evoluce v historii přírodních věd a studium problémů související s implementací moderních biologických poznatků do učiva biologie na středních školách. Publikační výstupy programu by měly odrážet postupné zlepšování mezinárodního postavení týmů, zejména v klíčových oblastech. Program bude podporovat zapojování týmů do mezisektorové spolupráce.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
PřF21030127925512

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
PřF44931250Zpět na přehled programů Progres

Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám