Q44 - Geografie

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Přírodovědecká fakulta

Vědní oblast

DE, Geografie

Rada programu

prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Anotace

Cílem uskutečňování Programu je dlouhodobý rozvoj vědní oblasti Geografie, zajišťované na Přírodovědecké fakultě UK katedrami v oborech fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, demografie, kartografie a geoinformatika. Program Geografie nastavuje střednědobý plán rozvoje vědního oboru Geografie na UK, definuje nosné směry výzkumu, identifikuje perspektivní oblasti rozvoje s cílem posílit výzkumnou excelenci a mezinárodní postavení geografických oborů, pěstovaných na UK. Navrhovaný Program obsahem a strukturou navazuje na program PRVOUK P43 Geografie, přičemž se koncepčně opírá o nosné směry výzkumu, profilované v rámci tohoto Programu. Jde o směry výzkumu, ve kterých geografické obory na PřF UK dosahují mezinárodně hodnotných výsledků, mají potenciál pro vytváření nových poznatků v oblasti badatelského i orientovaného výzkumu a jsou zapojené do sítí mezinárodní vědecké spolupráce. Program rozvíjí témata výzkumu, úspěšně řešená pracovišti v rámci národních i mezinárodních projektů výzkumu a dává prostor pro otevírání nových a interdisciplinárních témat výzkumu. Integrujícím prvkem výzkumu geografických pracovišť jsou rizikové procesy a dynamika změn přírodních a socioekonomických systémů, probíhající na rozdílných prostorových úrovních. Nosná témata výzkumu představují zejména změny dynamiky přírodních systémů v odezvě na globální změny prostředí, extrémní projevy klimatických a hydrologických procesů, dynamická a evoluční geomorfologie, dynamika změn krajiny, socioekonomické rizikové procesy, migrační procesy, populační studia, regionální rozvoj, historicko-geografický vývoj krajiny, výzkum venkova a periferií a rozvoj progresivních geoinformačních metod. Jednotlivé směry výzkumu, zařazené do Programu, řeší výzkumné týmy geografických kateder PřF UK. Jádra výzkumných týmů a klíčové pracovníky Programu tvoří zkušení badatelé v daných oblastech, přičemž na výzkumu se budou významně podílet rovněž postdoci a studenti doktorských geografických programů, kteří jsou již v současné době aktivně zapojeni do výzkumu na jednotlivých pracovištích.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
PřF54841197911

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
PřF1051602130Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám