Q41 - Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta

Vědní oblast

AK - Sport a aktivity volného času (FP - Ostatní lékařské obory, EI - Biotechnologie a bionika, ED - Fyziologie)

Rada programu

prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (koordinátor)
prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Anotace

Navrhovaný projekt programu Progres „Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu“ navazuje na program P 38 PRVOUK a předpokládá se realizace programu v obdobné struktuře, jako byla v programu PRVOUK. V navrhovaném projektu programu Progres je hlavním cílem studium biologických, resp. biomedicínských aspektů lidského pohybu s jejich morfologickými a funkčními i kinematickými charakteristikami, kdy je výzkum lidského pohybu chápán komplexně ze tří pohledů: 1. vnitřních biochemických, metabolických a funkčních pochodů, které se odehrávají v organismu při pohybové zátěži či naopak pod vlivem hypokineze – oblast zátěžové fyziologie; 2. z hlediska mechanického, kinematického a strukturálního – oblast biomechaniky tělesné zátěže; 3. z hlediska vlivu tělesné zátěže a pohybových činností na pohybovou soustavu člověka v ontogenetickém kontextu – oblast kineziologie. V návaznosti na strukturu programu PRVOUK P 38 předpokládáme hlavní výzkumná témata: 1. Genetické predispozice k pohybovým schopnostem; regulační endokrinní funkce, syndrom sarkopenie 2. Adaptační a maladaptační změny organizmu navozené tělesnou zátěží a jejich indikátory 3. Oblast energetické náročnosti a hodnocení efektivity intervenčních pohybových programů – morfologické a funkční předpoklady pohybového zatížení, únava a zotavení, kvantitativní a kvalitativní diagnostika v laboratoři a v terénu 4. Problematika biomechanické reflexe tkání, orgánů, orgánových systémů člověka. 5. Kineziologie – rozvoj poznatků v oblasti aplikované neurokineziologie

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FTVS343232316
1.LF10251091
2.LF192019171
3.LF22221

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FTVS121921180
1.LF00000
2.LF0101090
3.LF00000Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám