Q02 - Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Právnická fakulta

Vědní oblast

AG Právní vědy

Rada programu

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (koordinátor)
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Kindl
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.

Anotace

Navrhovaný program naváže na výsledky výzkumu dosažené v programu PRVOUK 06 „Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“, zejména té části, že dualismus soukromého a veřejného práva je čím dále tím více relativizován. Typickým příkladem je dnes tolik diskutovaná migrace (volný pohyb osob). V globálním i v evropském měřítku je často liberálně a tolerantně nazírán z hlediska osobní svobody a toho, co je typické pro soukromoprávní pojetí osobních práv, což však neladí s požadavky veřejného pořádku. Spoléhá se tedy na spontánní vyřešení problémů, které však může mít následky, které si stále přesně neumíme představit. Světem totální fúze veřejného a soukromého práva jsou pak regulace obchodních praktik. Publicizaci lze zkoumat jako omezování autonomie vůle tím, že soukromoprávní vztahy se realizují pod vlivem veřejnoprávních předpisů. To je však jen jeden úhel pohledu. Mnohé dříve veřejné úkoly jsou redefinovány a svěřeny soukromým osobám – hovoří se o privatizaci veřejné správy – a výzkum se pak dotýká především toho, zda právním jednáním mohou být účelně nahrazeny například správní úkony a akty. Typickým jevem současnosti je přeregulovanost. Hypertrofie pravidel různorodé povahy zabíhá jednak do velkých (a často zbytečných) podrobností, jednak zasahuje nové, dříve neregulované oblasti společenských vztahů. Tím se rovněž stírá dualita práva, protože jsou z nedostatku implementačních zkušeností používány v regulatorní praxi promiscue jak pojmy, tak metody soukromoprávní i veřejnoprávní. Velkým tématem soudobého práva je judicializace, zejména vztah úřadů a soudů jako nezávislých vykonavatelů veřejné moci. V soukromoprávním kontextu se předpokládá, že soudy mohou při vhodně nastaveném žalobním systému snadno pronikat k jádru sporu ze skutkové i právní stránky. Veřejnoprávním východiskem zejména pro správní soudnictví byla – zejména v kontinentálním pojetí – konstrukce přezkumu správních úkonů a aktů, ať již v podobě soudní kontroly, anebo tzv. nepřímé správy. Praxe posledních desetiletí k tomu přidala i alternativní řešení sporů.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
PF646766677

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
PF272231270Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám