Q38 - Kardiovaskulární výzkumný program

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

3. lékařská fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni

Vědní oblast

Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie (FA)

Rada programu

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (koordinátor)
prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Anotace

Kardiovaskulární výzkumný program Univerzity Karlovy „PROGRES“ bude navazovat na úspěšný kardiovaskulární výzkumný program „PRVOUK“ P35, jehož řešení v letech 2012-16 přineslo mimořádně zajímavé výsledky s bohatými publikačními výstupy v nejprestižnějších světových časopisech zabývajících se touto problematikou. Řada řešitelů či projektů P35 získala národní či mezinárodní ocenění (blíže viz zpráva o P35). V období po 1.lednu 2017 bude pokračovat spolupráce pražských lékařských fakult při řešení kardiovaskulární problematiky a tato spolupráce bude extendována navíc o spolupráci s akademickými pracovníky LF Plzeň. Předběžný návrh témat pro výzkumnou činnost v rámci programu „PROGRES“: - Akutní koronární syndromy - Akutní cévní mozkové příhody - Omráčený myokard - Akutní srdeční selhání - Fibrilace síní jako rizikový faktor ischemického iktu - Náhlá srdeční smrt - Plicní embolie a žilní tromboza - Plicní hypertenze, plicní cirkulace - Tromboza a antitrombotická léčba kardiovaskulárních chorob - Resistentní hypertenze - Sekundární hypertenze - Hypertenze a iktus - Chlopenní vady - Kardiomyopatie - Vrozené srdeční vady - Zánětlivá onemocnění srdce - Intervenční léčba koronární nemoci - Intervenční léčba strukturálních srdečních vad - Intervenční léčba mozkových cévních příhod - Miniinvazivní kardiochirurgie - Oběhové podpory - Vývojová a funkční anatomie kardiovaskulárního systému

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
3.LF444442405
1.LF202022235
2.LF565158694
LFPl75572

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
3.LF151714150
1.LF00000
2.LF151719100
LFPl22210Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám