Q12 - Literatura a performativita

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

AJ; Písemnictví, mas-media, audiovize

Rada programu

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (koordinátor)
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
prof. PhDr. Ivan Klimeš
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.

Anotace

Program zkoumá – v návaznosti na dosavadní výzkumné cíle PRVOUKu 09 (Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, P09) a v souladu s koncipovaným programem tzv. vlajkových lodí UK (Identity, kánony, populární kultura: srovnávací přístup) utváření moderních kulturních identit s důrazem na širokou škálu jevů od hlavních rysů velkých kulturních epoch – renesance, romantismu, modernismu a postmoderny – po vzájemné vztahy literatury a dalších umění, zejména divadla a filmu, včetně edičního zpracování klíčových pramenů zúčastněných oborů. Program se zaměřuje zejména na performativní rysy kultury – tj. na to, jak kultura a umění (zejména slovesné, dramatické, filmové) aktivně utváří prostředí lidského života. Dokládá je na široké škále využití fikce, hry a vizuality v literatuře, divadle, filmu a výtvarném umění. Zkoumá zejména, jak v souvislosti s integrací evropského prostoru a sílící migrací dochází k zásadním změnám v pojetí kulturní identity. Podstatným výzkumným problémem tu je rovněž vztah orality a literality – proměn verbálních obrazů, kde dochází k aktuálnímu posunu v zacílení literárněvědných přístupů na širší materiál než na výlučně vysokou literaturu. Centrem zájmu bude rovněž výzkum podob kulturní, mentální a geografické diskontinuity zobrazující se v dějinách novověkých literatur a kultur, s důrazem na komparaci klíčových jevů a vývojových trendů v anglofonních zemích a středoevropské oblasti. Nedílnou součástí programu bude rovněž podpora a rozvoj postupů a prostředků spojených s praktickou oblastí edičního zpracování literatury a překladu. Tato složka výzkumného programu se bude zabývat problematikou formování národní a kulturní identity moderní české a šíře i evropské společnosti a bude rozvíjena v souladu s jednotlivými výzkumnými specifikacemi programu. Soustředí se na realizaci překladů (zejména z anglofonního prostoru) a prezentaci kritických pramenů k dějinám české i evropské literatury.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FF495048485

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FF05461800Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám