Q13 - Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

AA – Filozofie a náboženství, AB – Dějiny, AC – Archeologie, antropologie, etnologie, AD – Politologie a politické vědy, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, mas-media, audiovize

Rada programu

doc. Daniel Berounský, Ph.D. (koordinátor)
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Anotace

Navrhovaný program Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií navazuje na obecně formulovaný program P-08 Orientalistika a odráží se od něj směrem k tematicky více vyhraněným oblastem výzkumu. Využívá synergie dané přítomností akreditovaných oborů zahrnujících studium celé studované oblasti od východní a jihovýchodní Evropy až po Dálný východ v míře, jaká nemá v ČR obdoby. Projekt vychází z dynamiky vztahů v současném světě, již charakterizuje změna poměru sil mezi tradičními centry a periferiemi. Tyto vztahy nesleduje z globální perspektivy, jak je běžné, ale zaměřuje se na dialog mezi konkrétními aktéry, respektive asymetričnost tohoto dialogu nebo jeho případnou absenci. Nemá jedno geografické zaměření, protože místa střetávání (ve smyslu setkávání odlišného) a potenciálních konfliktů mohou být různá, dokonce i zcela virtuální (sociální sítě), takže zahrnuje „strategické oblasti“ (severní Afrika a Blízký východ, Čína, Indie, centrální a jihovýchodní Asie, východní a jihovýchodní Evropa), ale i soužití různých kultur (majorit a minorit) v Evropě a vzájemné pohledy mimoevropských společností (např. Japonsko-Čína, Čína-Tibet, Izrael-Palestina). Společným cílem projektu je pomoci pochopit společnosti (civilizace, komunity, menšiny), které se od „nás“ odlišují, i to, jak nás (i sebe navzájem) tyto společností vidí, ať již v historických a současných vztazích, komunikaci, umělecké představivosti nebo - v případě změn místa - v procesu migrace, včetně současného přílivu uprchlíků do Evropy. Projekt zároveň sleduje limity porozumění a neúspěchy v dialogu, včetně jejich příčin a příkladů řešení vzniklých konfliktů. Přitom přispívá i k pochopení naší vlastní identity a jejích nově se tvořících paradigmat, ať už české nebo „evropské“, a tolik diskutovaných „hodnot“, na nichž je – nebo sama sebe vidí, že je – založena. Program sleduje tři základní osy, jež charakterizují základní mody deskriptivního a analyticky-porozumivého vztahování se ke kulturám relevantních regionů: 1. Porozumění „jinému“ změnou perspektivy Přijetí perspektivy „druhého“, zaujetí pohledu „zevnitř“, je jedním z předpokladů rozbití předsudků, zkreslujících a odcizujících hodnotících postojů k jiné kultuře. Tématem je i analýza problému sebeidentifikace ve vztahu k širším rámcům. 2. Překračování hranic: kultury v kontaktu Druhá rovina výzkumu se soustřeďuje na lidi a kultury v jejich pohybu, bere v úvahu mezikulturní kontakt a také migrace idejí. Opuštění původního habitatu nutí jedince či skupiny k přehodnocování jejich původní identity. Mezi nově se ustavujícími komunitami a jejich novým prostředím probíhají komplikované negociace. 3. Konstrukce hranic: strategie a místa Program usiluje o postižení možností koexistence kultur studiem „jiného“ o sobě (osa 1), analyzuje způsoby negociace, jež umožňovaly a umožňují koexistenci kultur, aniž by se a priori předjímal její charakter a odhaluje důvody vzájemných neporozumění (osa 2). Třetí osa zkoumá případy zhacené komunikace a neúspěšného řešení tenzí, vyúsťující v konflikt.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FF363332325

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FF70010Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám