Q31 - Multioborový a individualizovaný přístup k léčbě solidních nádorů břicha a malé pánve

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

2. lékařská fakulta

Vědní oblast

Onkologie, urologie, chirurgie, gynekologie, imunologie

Rada programu

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (koordinátor)
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
prof. MUDr. Roman Chmel, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Anotace

Problematice multioborového přístupu k léčbě solidních nádorových onemocnění dospělého věku je na 2. Lékařské fakultě UK v Praze věnována dlouholetá systematická pozornost. Jednotlivá chirurgická pracoviště (chirurgie, urologie, gynekologie), která se budou účastnit projektu, se věnují implementaci moderních operačních metod, včetně těch miniinvazivních, optimalizaci jejich provedení a hodnocení výsledků. Součástí aktivit je i využití moderních technologií k predikci výsledku léčby, respektive k záchytu minimálního residuálního onemocnění a tím i k individualizaci léčebné strategie. K těmto cílům budují jednotlivé kliniky soubory pacientů a v některých případech i databáze vzorků. Součástí aktivit je i spojení operační léčby s léčbou systémovou. Jedním z unikátních projektů 2. Lékařské fakulty je výzkum a klinická aplikace aktivní buněčné imunoterapie nádorových onemocnění dendritickými buňkami, který probíhá na Ústavu imunologie a do kterého jsou zapojeny i jednotlivé kliniky zabývající se léčbou příslušných onemocnění, v této fázi hlavně urologie v případě karcinomu prostaty. Jednotlivé řešené úkoly se zabývají kombinací standardních léčebných postupů včetně operačních metod a aktivní buněčné imunoterapie. Součástí programu budou jednotlivé projekty, které se budou zabývat následujícími oblastmi: 1. Stanovení rozsahu nádorového postižení, predikce přítomnosti reziduálního nádoru a léčebného výsledku jednotlivých metod Cílem bude studovat možnosti využití markerů (serové PSA, PHI, onkogeny, signální geny, genové polymorfismy, chromozomální aberace atd. ve tkáni nádoru a v cirkulujících nádorových buňkách atd.), detekce postižení sentinelové uzliny, respektive využití zobrazovacích metod (DWI MRI, fúze MRI obrazu se sonografií) k detekci subklinického nádorového postižení a k predikci úspěchu operační léčby. Klinická aplikace těchto metod umožní individuální volbu léčebného postupu v konkrétních případech. 2. Implementace moderních postupů a nových technologií do moderní léčby solidních nádorů Studována bude možnost využití nanovlákenných textilií k urychlení regenerace střevních anastomóz a břišní stěny po resekčních výkonech na střevě či k zlepšení biokompatibility chirurgických implantátů. Další projekty budou zaměřeny na optimalizaci miniinvazivních operačních metod v chirurgii, urologii i gynekologii. 3. Optimalizace léčebné odpovědi pomocí aktivní buněčné imunoterapie u karcinomu prostaty a ovarií. Jednotlivé projekty budou směřovat ke klinické aplikaci metody u karcinomu prostaty (jako časná salvage terapie u minimálního residuálního onemocnění, v kombinaci s hormonální léčbou či v kombinaci se systémovou chemoterapií), respektive k predikci účinku na základě hodnocení stavu imunitního systému.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
2.LF525246526

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
2.LF23015140Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám