Q49 - Matematika

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Matematicko-fyzikální fakulta

Vědní oblast

Přírodní vědy (hlavní obory: BA – Obecná matematika, BB – Aplikovaná statistika, operační výzkum, BK - Mechanika tekutin, AB – Dějiny)

Rada programu

prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.
prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

Anotace

Navrhovaný program Progres Matematika zahrnuje v sobě vědní obory, pěstované v rámci matematické sekce MFF UK. Témata výzkumu vycházejí z projektů, řešených touto sekcí. V kontextu UK jde zejména o úspěšný program PRVOUK P47 - Matematika, řešený na MFF UK v letech 2012-2016; v rámci tohoto programu publikovalo cca 130 jeho řešitelů celkem 685 původních vědeckých článků v odborných recenzovaných časopisech, z toho 566 v časopisech s IF; dále 210 příspěvků v recenzovaných sbornících a 18 původních vědeckých monografií, publikovaných v renomovaných zahraničních vydavatelstvích. Jako koordinátora programu Progres Matematika navrhujeme tutéž osobu, která již byla koordinátorem zmíněného programu PRVOUK. Studovaná témata lze rozčlenit na tyto (pod)obory: matematická analýza (a to zejména reálná analýza, funkcionální analýza, teorie obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic), matematická stochastika (pravděpodobnost a matematická statistika, ekonometrie, finanční a pojistná matematika), matematické modelování a numerická matematika (matematické modelování a analýza parciálních diferenciálních rovnic, výpočtová matematika, numerická analýza), strukturální matematika (algebra, geometrie, matematická logika a teorie čísel), matematické metody pro informační technologie, a také historie matematiky. Netriviální přesahy, které je možno navzdory tomuto rozčlenění na podobory mezi nimi pozorovat, jsou dány podstatou věci: například studium teorie parciálních diferenciálních rovnic (PDR) či teorie a aplikace integrálního počtu je společným předmětem zájmu jak matematické analýzy tak matematického modelovaní a numerické analýzy, stochastické varianty PDR jsou studovány v podoborech matematické stochastiky. Podobně je tomu u některých partií funkcionální analýzy. Stejně tak lze vypozorovat styčné body mezi strukturální matematikou a matematickou analýzou v oblasti (zejména diferenciální) geometrie či stochastické a integrální geometrie. Zřejmý je také přesah matematické logiky a jejích postupů a výsledků do všech oborů matematiky či, konečně, souvislost historie matematiky se všemi matematickými disciplínami. Také z těchto důvodu považujeme strukturu programu Progres Matematika, jak již byla rozvíjena v programu PRVOUK P47 - Matematika, za přirozenou. Postavení většiny vědních matematických oborů intenzivně studovaných na MFF UK je v národním kontextu na velmi vysoké úrovni, v mnoha podoborech nelze v rámci České republiky nalézt srovnatelnou konkurenci. V mezinárodním kontextu je postavení české matematiky, pěstované na MFF UK obecně velmi dobré, u některých specifických podoborů špičkové. Tuto skutečnost ostatně potvrzují i výsledky pilotního hodnocení vědy na UK, provedeného v roce 2016 na MFF UK, a to jak ve scientometrické části (zpracované doc. Munichem z CERGE), tak v panelovém hodnocení (panel vedený prof. M. Esteban z CRNS).

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
MFF1161191131159

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
MFF495662770Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám