Q29 - Onemocnění orofaciálního systému – výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vědní oblast

FF - ORL, oftalmologie, stomatologie

Rada programu

prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. (koordinátor)
RNDr. Pavel Bradna, CSc.
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Gojišová
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Anotace

Předkládaný projekt představuje pokračování PRVOUK 28/LF1/6 ve všech původně anotovaných tématech s cílem pokrýt současné spektrum stomatologického výzkumu na pracovištích UK včetně interdisciplinárních charakteristik vztahu orálního zdraví a celkových poruch zdraví. Spoluúčast v projektu zahrnuje tři pracoviště 1. Lékařské fakulty (Stomatologickou kliniku, Kliniku pracovního lékařství, Ústav hygieny a epidemiologie), dále Stomatologickou kliniku dětí a dospělých 2. lékařské fakulty, Stomatologickou kliniku 3.lékařské fakulty a v rozsahu obdobném jako v P-28 také Stomatologickou kliniku Lékařské fakulty Hradec Králové. Projekt má šest vzájemně propojených rovin podle objektu studia, metodických přístupů a směrování výstupů. Hlavní výzkumná témata: 1. Laboratorní metody sledování rizika zubního kazu a onemocnění parodontu 2. Laboratorní sledování fyzikálně-chemických vlastností materiálů využívaných v orofaciální oblasti 3. Mikrotomografická (micro-CT) analýza biomateriálů a biologických vzorků tkání orofaciální oblasti 4. Studie expozice organizmu kovům z implantátů a dentálních slitin, expozice organismu vyluhovatelným látkám, degradačním a korozním produktům nekovových dentálních materiálů, expozice vybraným xenobiotikům z pracovního a životního prostředí se zřetelem ke kauzalitě kumulace poškození kovy a dalšími faktory zevního prostředí 5. Epidemiologie onemocnění dutiny ústní včetně onkologických onemocnění orofaciálního systému 6. Komplexní preventivní péče a klinická rehabilitace pacientů s onemocněními dutiny ústní a orofaciálního systému, péče o pacienty s onkologickým onemocněním hlavy a krku. Interdisciplinární charakteristiky vztahu orálního zdraví a celkových poruch zdraví.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
1.LF232224206
2.LF119981
3.LF151514141
LFHK33141

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
1.LF7147110
2.LF16700
3.LF22210
LFHK11000Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám