Q37 - Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

3. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni

Vědní oblast

FI Traumatologie a ortopedie s přesahem do: FJ Chirurgie včetně transplantologie, FK Gynekologie a porodnictví, FP Ostatní lékařské obory, EA Morfologické obory a cytologie, ED Fyziologie

Rada programu

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. (koordinátor)
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.
prof. MUDr. František Duška, Ph.D.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
MUDr. Otto Lang, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

Anotace

Vědecký program „Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur“ je založen na multidisciplinárním systematickém přístupu k patologickým stavům, které se projevují poruchami struktury a následně funkce, způsobenými buď zevní noxou, nebo poruchou v průběhu vývoje a růstu. Jedná se o pokračování programu PRVOUK-33, který měl pozoruhodnou vědeckou produkci s dobrými výsledky. Sjednocujícím tématem programu je hojení pojivové tkáně (chrupavka, kost, sval, šlacha) a kůže (jako struktury kryjící výše uvedené tkáně mezenchymálního původu) zkoumané z různých aspektů různých oborů (morfologie, fyziologie a patofyziologie, biomechanika, diagnostika a léčba), do kterého vstupuje nová možnost stimulace hojení pomocí kmenových buněk či kultivovaných pojivových buněk na biodegradabilních nosičích na bázi nanovláken. Přesah programu za hranici pohybového aparátu umožňuje propojení s problematikou postižení orgánů a struktur blízkých syntopicky či funkčně (mícha, orgány dutiny hrudní a dutiny břišní), které jsou při afekcích pohybového aparátu přímo nebo nepřímo následně dotčeny, a jejichž souvislost v kontextu poranění či jiného postižení pohybového aparátu byla mimo hlavní pozornost. Proto se do programu zapojí celá řada klinických oborů – traumatologie, chirurgie, dětská chirurgie a traumatologie, ortopedie, popáleninová medicína, plastická chirurgie-mikrochirurgie, urologie, urogynekologie, anesteziologie a resuscitace, radiodiagnostika, nukleární medicína, neurologie a algeziologie, rehabilitační lékařství. Personální zajištění programu umožní další mezioborové a mezifakultní propojení teoretických a klinických pracovišť na bázi osobních kontaktů vybudovaných v rámci programu PRVOUK-33. Cílem je rozšiřovat kolektiv pracovníků schopných kontinuálně provádět víceoborové studie a klinické srovnávací studie poskytující výsledky publikovatelné v kvalitních časopisech s vysokým IF a následně vytvářet podmínky pro přenos výsledků studií do bezprostřední medicínské praxe. Toto rozšiřování by mělo probíhat v rámci pracovišť 3. LF UK a v součinnosti s dalšími fakultami UK (2. LF, LF v Plzni).

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
3.LF9090778015
2.LF141422213
LFPl44461

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
3.LF191915150
2.LF202022180
LFPl00000Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám